Sponsring

Vill du att VL sponsrar er förening eller aktivitet? Så här fungerar vår sponsring och så fyller du i en ansökan.

Vill du att VL sponsrar er förening eller aktivitet? Om du vill ansöka om sponsringsbidrag vill vi att du fyller i en ansökan. Det som är viktigt att tänka på är följande: 

  • Vi sponsrar endast med bussresor i befintlig trafik
  • Värde du ansöker om måste vara lika stort som med värdet du ”ger” oss av skattemässiga skäl

Vi vill veta vad du ansöker om, vilken koppling ni ser till VL samt på vilket sätt ni kan hjälpa till att marknadsföra VL.

Fyra gånger per år och då går vi igenom alla sponsorsaktiviteter för den perioden. Det är därför viktigt att ni är ute i god tid med ansökan.

2019s sponsringsråd är: 

  • 28 februari
  • 17 maj
  • 3 september
  • 14 november

Det som är viktigt är att sponsringens värde motsvarar värdet av det som ni erbjuder och värdet räknas ut så här:

Antal deltagare*aktuellt biljettpris*antal dagar som cupen/aktiviteten är = sponsringens värde

Ansökningblankett för sponsring (pdf, 96 Kb, öppnas i nytt fönster) >>

Full sponsring

VL sponsar aktiviteten med fria bussresor inom Västmanland. VL vill veta vilken koppling ni ser till VL samt på vilket sätt ni kan hjälpa till att marknadsföra VL.

Det är viktigt att värdet på de resor som VL erbjuder er motsvarar värdet på det ni erbjuder oss.

Värdet på sponsringen räknas ut så här: antal deltagare*aktuellt biljettpris*antal dagar som cupen/aktiviteten är.

Förening/lag själva får ansvara att ta fram band eller deltagarkort som deltagarna kan åka på. Om möjligt vill vi gärna se hur bandet eller deltagarkortet tänker se ut. För att ansöka om fullsponsring vill vi att ni fyller i ansökan och mailar den till sponsring.vl@regionvastmanland.se Ofullständig ansökan behandlas inte.

Evenemangsbiljett

Förening/företag kan välja att betala för resorna till aktiviteten.

Varje förening/lag betalar utifrån deltagarlistor på aktiviteten. Man betalar aktuellt biljettpris för varje barn/ungdom under 20 år och vuxna.

Förening/lag själva får ansvara att ta fram band eller deltagarkort som deltagarna kan åka på. Man får under dessa dagar åka hur mycket man vill inom ramen för det biljettpris som man har betalat.

Man betalar antal deltagare*aktuellt biljettpris*antal dagar som aktiviteten är.

I ansökan som mailas till sponsring.vl@regionvastmanland.se vill vi ha preliminärt antal deltagare redovisat på antal barn under 20 år och vuxna, när evenemanget äger rum och fullständig faktureringsinformation samt om ni tänker ha deltagarkort eller band och hur det kommer se ut. Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.