Arboga stadstrafik

Arboga har anropsstyrd tätortstrafik vilket betyder att du behöver ringa och beställa din resa. Resorna körs med taxi. Beställ din resa hos Taxi Köping på nummer 021-470 18 90. 

När kan jag åka? 

Du kan åka helgfri måndag - lördag, från kl. 9.00 fram till kl. 15.30.  

Beställ resa 

Du kan ringa och beställa din resa mellan kl. 8.30 och 15.00. Du behöver beställa senast en halvtimme innan du vill åka. Ring och beställ din resa hos Taxi Köping på nummer 021-470 18 90.  

Pris 

En enkel resa kostar 32 kronor. Den gäller inte för returresa eller övergång till annan resa.  

Tätortstrafiken går inom en radie på fyra kilometer från Stora Torget, till exempel till Skogsborgs kyrkogård, Ekbacken, Vinbäcken och Högsta koloniområde.  

För att vi ska kunna hämta alla våra resenärer på utsatt tid är det viktigt att du står på angiven adress den tiden som är överenskommen.