Köpings stadstrafik

Stadstrafiken i Köping heter Flexlinjen och är anropsstyrd vilket betyder att du ringer och beställer din resa i förväg. I Köping finns  90 flexpunkter att välja mellan. På Flexlinjen kan du åka med alla VL:s produkter.  

Du kan resa med Flexlinjen måndag-fredag kl 09.00-17.00 och lördagar kl 9.30-13.30. Din resa måste vara klar klockan 17.00 på vardagar och klockan 13.30 på lördagar.  

Boka resa

Ring 020-21 21 21 senast 30 minuter innan du vill åka.

Du kan boka din resa måndag - söndag kl 06.00 - 21.30. När du beställer din resa talar du om mellan vilka flexpunkter (hållplatser) du vill åka. Tiden du får för upphämtning är preliminär.

Under Dokument hittar du en karta över Flexlinjen. Flexpunkterna 9589 och 9590 på Malmön saknas på kartan.

Ny entreprenör

Från och med 1 november 2021 körs Flexlinjen av en ny entreprenör, Arboga taxi.