Köpings stadstrafik

Stadstrafiken i Köping heter Flexlinjen och är anropsstyrd vilket betyder att du ringer och beställer din resa i förväg. I Köping finns 90 flexpunkter att välja mellan. På Flexlinjen kan du åka med alla VL:s produkter.   

Du kan åka med Flexlinjen måndag-fredag kl 09.00-17.00 och lördagar kl 9.30-13.30. Din resa måste vara klar klockan 17.00 på vardagar och klockan 13.30 på lördagar.  

Ring 020-21 21 21 senast 30 minuter innan du vill åka. Telefontider: måndag - söndag kl 06.00 - 21.30. När du beställer din resa talar du om mellan vilka flexpunkter (hållplatser) du vill åka. 

Flexpunkterna 9589 och 9590 på Malmön saknas på kartan.