Kartor

Här samlar vi de kartor som finns över kollektivtrafiken i Västmanland.

Hållplatsöversikt (ny sida, öppnas i hela fönstret) >>
Kartor över stora bytespunkter och var du hittar de olika bussarna.

Linjekartor (ny sida, öppnas i hela fönstret) >>
Kartor över hur de olika linjerna går.

Zonkarta (ny sida, öppnas i hela fönstret) >>
I Västmanland har vi sex zoner och fem tätortszoner, här hittar du en karta och en lista på vilka hållplatser det sker ett zonbyte.

Välkommen ombord – så reser du med VL

Vill du veta hur du söker din resa, köper biljett och vad som gäller under resan? Ta gärna hjälp av vår guide Välkommen ombord som berättar hur du reser i Västmanland.

Välkommen ombord finns både som broschyr och film:

Filmen finns även tillgänglig med undertexter och teckenspråkstolkning:

Välkommen ombord finns dessutom översatt till sju andra språk, både som broschyr och film. Länkar till alla tillgängliga språk finns under Other languages här på vl.se, i den svarta menyn längst upp till höger.