Zonkarta

Västmanland är uppdelat i olika prisområden - zoner. I länet finns sex stycken kommunzoner och fem tätortszoner.

Karta över VL:s priszoner

Kommunzoner

 • Sala kmn = Sala kommun
 • Västerås kmn = Västerås kommun
 • Hallsta-Sura = Hallstahammars och Surahammars kommun
 • KAK = Köpings, Arboga och Kungsörs kommun
 • FNS = Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommun. (Inkluderar även delar av Avesta respektive Smedjebackens kommun).
 • Eskilstuna = Del av Eskilstuna kommun

Tätortszoner

 • Arboga
 • Fagersta
 • Norberg
 • Köping
 • Sala

Tätortszonerna är gulmarkerade i kartan.

Hållplatser där det sker zonbyte

Linje 82

Skommarbo (zon FNS) - Sörbomsvägen (zon Hallsta-Sura)

Linje 86

Örbäck (zon KAK) - Nyhyttan (zon Sala kmn)

Linje 515

Väster Törunda (zon Västerås kmn) - Säby (zon Hallsta-Sura)
Hässelby vsk (zon Hallsta-Sura) - Munktorps skola (zon KAK)

Linje 550

Bubbarsbo (zon FNS) - Jäxbo (zon KAK)
Östra Säby (zon KAK) - Folkesta köpcentrum (zon Eskilstuna)

Linje 569

Tomta vsk (zon Sala kmn) - Hallsta vsk (zon Västerås kmn)