Movingo

Nu är det enklare för dig att pendla i hela Mälardalen. Movingo gäller för obegränsat resande i 30 dagar, 90 dagar eller ett år.

Movingo gäller på SJs tågavgångar med Movingo-giltighet, TrosaBussen samt i all lokaltrafik i Mälardalen som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.

Det är därför möjligt för dig att ta buss eller tunnelbana till och från regionaltåget utan krav på tilläggsbiljett, eller att växelvis resa med exempelvis SJs regionaltåg och SLs pendeltåg på samma sträcka. Självklart kan Movingo nyttjas även för resor i lokaltrafiken hemmavid, exempelvis för att ta bussen till gymmet eller till vännerna.

Movingo gäller i regionaltågstrafiken för Mälarbanan, Nyköpingsbanan, Sörmlandspilen, Svealandsbanan, UVEN (Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala), Stockholm-Uppsala samt TrosaBussen.

Du hittar all information om Movingo på Movingo.se >>