Så läser du tidtabellen

Beskrivning hur du läser tidtabellen. Om du inte ser den kan du alltid kontakta oss på 0771-22 40 00.Vad betyder anmärkningen x?

Den vanligaste anmärkningen är x och den betyder att bussen stannar vid hållplatsen men saknar fast avgångstid. Detta kan ha flera orsaker.

På vältrafikerade gator där bussarna går tätt och det är trångt om utrymme, t.ex. på Stora Gatan, behöver bussen åka vidare så snart alla resenärer har stigit av eller på. Om bussen skulle behöva invänta en specifik avgångstid skulle det bli för trångt med alla bussar.

Den här typen av hållplatstider är nödvändiga för att skapa flexibilitet i körschemat då mycket kan hända i trafiken och för att minimera risken för större förseningar. Där x är angivet, gå till hållplatsen i god tid för att vara säker på att hinna med bussen.

Vad är ett trafikdygn?

Ett trafikdygn pågår så länge bussarna kör i trafik utan avbrott. Våra trafikdygn är från ca kl 04.00 till ca 03.59.

Detta betyder t.ex. att trafik som går natten mellan fredag och lördag räknas som fredagstrafik.

Om du har ett månadskort så fungerar kortet hela trafikdygnet om det finns turer som går efter kl 00.00.

Vid skiften mellan sommar- och vintertid ändrar vi alltid klockan efter trafikdygnets slut.

Tidtabellsbeskrivningen (pdf, 107 kb, öppnas i nytt fönster)