Tidtabellsändringar

Här samlar vi alla förändringar som sker i våra tidtabeller, både i samband med tidtabellsskifte och under årets gång. Vid varje tidtabellsskifte tar vi bort alla gamla förändringar så listan hålls aktuell.

Hösttidtabell från den 19 augusti

Länstidtabellen

Linje 221 Götlunda - Lunger
Linjen läggs ned från och med 19 augusti.

Linje 62  Sala - Sätrabrunn - Fläckebo - Salbohed - Västerfärnebo
Linjen får en ny hållplats som heter Hassmyra södra och ligger mellan hållplatserna Hassmyra och Heden.

Linje 63  Sala - Broddbo - Möklinta
Linjen får en ny hållplats som heter Paradiset och ligger mellan hållplatserna Broddbo bygdegård och Ulvsbo vsk.

Stadstidtabellen

Inga förändringar.

Sommartidtabell från den 17 juni

Här finns busstidtabeller att ladda ner och skriva ut >>  
Använd även gärna vår reseplanerare, både på vl.se och i appen.

Länstidtabellen

Linje 85 och 86
Fler turer är linjelagda istället för anropsstyrda då man behöver ringa och beställa sin resa.

Stadstidtabellen Västerås

Ingen linje 35 till Ängsö
Det blir ingen linje 35 till Ängsö den här sommaren. Trafiken byggde på ett ekonomiskt samarbete mellan företagen på Ängsö och Västerås stad där de tillsammans finansierade trafiken. Företagen har inte längre möjlighet att delta i detta samarbete och Västerås stad kan inte ensamt finansiera den trafiken då andra prioriteringar väger högre.

Anropsstyrda 30-linjer
Vi vill påminna om att linje 31, 32, 33 och 36 är anropsstyrda under sommaren. Det innebär att man behöver ringa och beställa sin resa minst 60 minuter innan avresa.