Tidtabellsändringar

Här samlar vi alla förändringar som sker i våra tidtabeller, både i samband med tidtabellsskifte och under årets gång. Vid varje tidtabellsskifte tar vi bort alla gamla förändringar så listan hålls aktuell.

Länstidtabell från den 9 december

Den 9 december börjar en ny länstidtabell för VLs busstrafik att gälla. Samma datum börjar även en ny tågtidtabell att gälla.

Till den nya tidtabellen har vi gjort mindre förändringar. Flertalet linjer har fått minutjusteringar och en hållplats i Kungsör läggs ned. För att enklast ta reda på om du har blivit berörd av några förändringar hittar du din nästa tidtabell på vår hemsida eller i appen.

Här finns busstidtabeller att ladda ner och skriva ut >>  
Använd även gärna vår reseplanerare, både på vl.se och i appen.

Den nuvarande stadstidtabellen för bussarna i Västerås gäller till och med 16 juni 2019 så det blir inga förändringar i stadstrafiken i december.

Kungsör

Hållplats Folkets Hus på linje 49, 53, 550B, 552

Hållplatsen läggs ned 8 december efter ombyggnationen av Drottninggatan. Resenärer hänvisas till hållplats Kungsör busstation.

Nya linjesträckningar
Linje 49 kör via Hamngatan. Linje 53 kör via Thor Modéens gata och Hamngatan. Linje 550B kör via Hamngatan alternativt Thor Modéens gata och Hamngatan. Linje 552 kör via Kungsringen och Torsgatan.

Förändringar i tågtidtabellen

För tidtabeller och löpande trafikinformation om tågen gå in på www.sj.se