Tidtabellsändringar

Här samlar vi alla förändringar som sker i våra tidtabeller, både i samband med tidtabellsskifte och under årets gång. Vid varje tidtabellsskifte tar vi bort alla gamla förändringar så listan hålls aktuell.

Länstidtabell från den 9 december

Den 9 december börjar en ny länstidtabell för VLs busstrafik att gälla. Samma datum börjar även en ny tågtidtabell att gälla.

Till den nya tidtabellen har vi gjort mindre förändringar. Flertalet linjer har fått minutjusteringar och en hållplats i Kungsör läggs ned. För att enklast ta reda på om du har blivit berörd av några förändringar hittar du din nästa tidtabell på vår hemsida eller i appen.

Här finns busstidtabeller att ladda ner och skriva ut >>  
Använd även gärna vår reseplanerare, både på vl.se och i appen.

Den nuvarande stadstidtabellen för bussarna i Västerås gäller till och med 16 juni 2019 så det blir inga förändringar i stadstrafiken i december.

Kungsör

Hållplats Folkets Hus på linje 49, 53, 550B, 552

Hållplatsen läggs ned 8 december efter ombyggnationen av Drottninggatan. Resenärer hänvisas till hållplats Kungsör busstation.

Nya linjesträckningar
Linje 49 kör via Hamngatan. Linje 53 kör via Thor Modéens gata och Hamngatan. Linje 550B kör via Hamngatan alternativt Thor Modéens gata och Hamngatan. Linje 552 kör via Kungsringen och Torsgatan.

Förändringar i tågtidtabellen

För tidtabeller och löpande trafikinformation om tågen gå in på www.sj.se

 

Hösttidtabell från den 20 augusti

Från och med den 20 augusti gäller en ny tidtabell och i och med det sker en del förändringar.

Här finns tidtabeller att ladda ner och skriva ut. Använd gärna vår reseplanerare, både på vl.se och i VL‑appen. De nya tiderna är inte sökbara i appen eller i reseplaneraren förrän någon gång mellan den 23 juli och 27 juli.

Länstidtabellen

Linje 56 Köping – Färna – Bernshammar
Alla turer via Färna har fått ändrade avgångstider.

Linje 59 Arboga - Tyringe - Herrfallet – Lillebo
Turen med avgångstid 13.45 är senarelagd till 14.10. Turen med avgångstid kl 14.45 är borttagen.

Linje 60 Sala - Saladamm - Ösby – Jugansbo

  • Turen med avgångstid kl 13.00 via Åkraskolan är senarelagd till kl 15.00.
  • Hållplats Åkraskolan är tillfälligt flyttad till Åkraskolan, Johannisbergsgatan, då eleverna går i en tillfällig skola under renoveringen av den gamla skolan.

Linje 81 Skinnskatteberg – Riddarhyttan
Ändrade avgångstider.

Linje 82 Fagersta - Ängelsberg – Skommarbo
Turen med avgångstid kl 13.15 från Risbroplan är senarelagd till kl 13.45.

Linje 83 Fagersta - Åvestbo – Färna
Turen med avgångstid kl 13.15 från Risbroplan är senarelagd till kl 13.45.

Linje 84 Fagersta - Hedkärra - Björbo S

  • Turen med avgångstid kl 13.15 från Risbroplan är senarelagd till kl 13.45.
  • Alla turer börjar och slutar vid Björsbo S. Inga turer går till/från Huggnora.

Linje 86 Norberg - Karbenning – Västerfärnebo
Ny anropsstyrd tur (T-tur) till Karbenning med avgångstid kl 21.40.

Linje 87 Norberg - Flängan – Karsbo
Turen med avgångstid kl 12.55 är borttagen.

Linje 551 Köping – Arboga
Byte till nytt hållplatsläge E vid Köping järnvägsstation (tidigare läge C).

Flexlinjen i Köping
Vi vill påminna om förändringen som skedde 18 juni och som gäller sedan dess:
Två nya flexhållplatser tillkom 18 juni:

  • 9589, Skogen (Malmön)
  • 9590, Mellanbadet (Malmön)

Tiderna man kan åka med flexlinjen i Köping blir förändrade på lördagar till
kl. 09.30 – 13.30 (mot tidigare 10.00 – 14.00).

Stadstidtabellen

Servicelinjerna byter namn till stadslinjer
Linje 11, 12 och 13 kallar vi för våra servicelinjer och de går enligt följande linjesträckning:

  • Linje 11: Eriksborg - Bäckby - Råby - Centrum - Centralen - Sjukhuset - Viksäng och omvänt.
  • Linje 12: Stenby - Aroslund - Centrum - Centralen - Haga - Sjukhuset - Hälla Syd och omvänt.
  • Linje 13: Önsta Gryta - Hovdestalund - Centrum - Centralen och omvänt

Servicelinjerna har hetat just servicelinjer eftersom bussarna går in i olika bostadsområden och trafikerar handelsområden. Många tror att servicelinjerna inte är till för alla och har därför inte åkt med.

För att göra det tydligare för våra resenärer blir nu servicelinjerna vanliga stadslinjer.

Linje 11 börjar trafikera Öster Mälarstrand
Från den 20 augusti får de boende på Öster Mälarstrand möjlighet att åka med linje 11 som går alla dagar i veckan ungefär mellan kl 9 och 20. Linje 11 har idag ändhållplats på Kaserngatan men nu förlängs linjen och åker till den nya ändhållplatsen Öster Mälarstrand och stannar på hållplats Råsegelgatan på vägen. Linje 11 trafikerar centrum, Centralen och sjukhuset.

Ny linjesträckning för linje 11 blir: Eriksborg - Bäckby - Råby - Centrum - Centralen - Sjukhuset - Viksäng - Öster Mälarstrand och omvänt.

Våra kartor är ännu inte uppdaterade med denna förändring.

Hållplats Tegnérporten på linje 6
Vi vill påminna om förändringen som skedde 18 juni och som gäller sedan dess:

Hållplats Tegnérporten som trafikeras av linje 6 tas bort från och med 18 juni. Resenärer hänvisas till hållplatserna Tegnér och Långmårtensgatan.