Silverlinjen - Sala Stadstrafik

Ängshagen - Sala Resecentrum - Skuggan För att resa längs den streckade linjen måste du förbeställa taxi på telefon 020 - 31 20 30 senast 60 minuter före avresa. Välj annan linje

Linjekarta

Hållplatser

Läget i trafiken för linje Silverlinjen

Det finns inga störningar för tillfället.