Läget i trafiken

Här hittar du länets trafikstörningar i busstrafiken. Det är planerade och ibland akuta störningar. Klicka på din kommun för att endast se de trafikstörningar som rör din kommun.

Läget i trafiken

 • 3

  31 maj 22:00 — 05 juni 06:00

  Hållplats Hallsta Gårdsgata stängs av tillfälligt nattetid

  Hållplats Hallsta Gårdsgata på linje 3 stängs av tillfälligt mellan kl.22.00-06.00 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till hållplats IKEA och Löpkranegatan. Trafiken leds om via Krankroksgatan och Traversgatan. Arbetet kan ta kortare eller längre tid än beräknat. OBS! Avstängningen gäller endast mellan kl. 22.00-06.00. Övrig tid trafikeras hållplatsen som vanligt.

 • 500

  04 maj 10:00 — 05 juni 23:59

  Akut omledning, hållplats Bjurfors stängs av tillfälligt

  Linje 500 leds om i Avesta via Prästgatan och väg 68 på grund av vägarbete vid cirkulationsplats Älvnäsleden och Nybyvägen. Hållplats Bjurfors stängs av tillfälligt. Resenärer hänvisas till de ordinarie hållplatserna Prästgatan och Andersbenning. Förseningar kan uppstå på grund av omledningen. Efter vägarbetets slut trafikeras ordinarie hållplats igen, vilket kan bli tidigare eller senare än beräknat.

 • 6

  18 maj 05:00 — 12 juni 17:00

  Hållplats Stenby i riktning mot Finnslätten stängs av tillfälligt

  Hållplats Stenby på linje 6 i riktning mot Finnslätten stängs av tillfälligt på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Stenbygatan. När arbetet är slutfört trafikeras ordinarie hållplats igen, vilket kan bli tidigare eller senare än beräknat.

 • 87

  20 april 12:00 — 12 juni 18:00

  Asfalteringsarbete på väg 744 påverkar linje 87

  Det pågår asfalteringsarbete på väg 744 mellan Fragg och Flängan i båda riktningar vilket gör att bussarna på linje 87 kan bli försenade. Vägarbetet kan ta längre eller kortare tid än beräknat.

 • 14 april 05:00 — 14 juni 23:59

  Linje 11, 12 och 13 ställs tillfälligt in

  Från och med 14 april ställs linje 11, 12 och 13 tillfälligt in. Resenärer hänvisas till övriga stadslinjer i Västerås. Covid-19 påverkar hela samhället och även kollektivtrafiken. Vi anpassar trafiken till det faktiska resandet vilket innebär förändringar på linjer och avgångar. För mer detaljerad information se: vl.se/tidtabellsandringar

 • 252
  Arbogalinjen

  03 februari 11:18 — 15 juni 05:00

  Hållplats Belitzgatan i Arboga stängs av tillfälligt

  Hållplats Belitzgatan på linje 252 och Arbogalinjen stängs av tillfälligt i båda riktningar på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats på Borgaregatan i höjd med Gäddgårdsskolan eller till de ordinarie hållplatserna Herrgårdsgatan och Heijkensköldsgatan. Trafiken leds om via Borgaregatan och Engvallsgatan. Efter vägarbetets slut trafikeras ordinarie hållplats igen, vilket kan bli tidigare eller senare än beräknat.

 • Fagerstalinjen

  20 april 05:00 — 30 juni 18:00

  Hållplatserna Ringvägen Nedre och Ringvägen Övre stängs av tillfälligt

  Hållplatserna Ringvägen Nedre och Ringvägen Övre på Fagerstalinjen stängs av tillfälligt i båda riktningar på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats på Norrbyvägen. Arbetet kan ta kortare eller längre tid än beräknat.

 • Fagerstalinjen

  11 maj 05:00 — 30 juni 23:59

  Hållplatserna Forsbackavägen och Kolargränd stängs av tillfälligt

  Hållplats Forsbackavägen och Kolargränd på Fagerstalinjen stängs av tillfälligt på grund av vägarbete på Forsbackavägen. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats på Norbergsvägen mittemot hållplats Kolmilegränd och hållplats Alfaskolan. Hållplatserna trafikeras i följande ordning: Stövargränd, tillfällig hållplats vid Kolmilegränd, Alfaskolan, Myrbovägen. Trafiken leds om via Alfavägen, Bruksvägen och Bragevägen. Arbetet kan ta kortare eller längre tid än beräknat.

 • 54
  59
  252
  Arbogalinjen

  26 februari 05:00 — 17 augusti 05:00

  Broarbete påverkar linje 54, 59, 252 och Arbogalinjen

  Linje 54, 59, 252 och Arbogalinjen får tillfälligt ändrad linjesträckning på grund av reparation av Herrgårdsbron. Bussarna leds om via Västerleden och Österleden. Inga hållplatser påverkas av omledningen men restiderna blir något längre än vanligt. Efter vägarbetets slut återgår linjerna till ordinarie linjesträckning, vilket kan bli tidigare eller senare än beräknat.

 • Silverlinjen

  17 juni 06:00 — 30 augusti 17:00

  Hållplats Sjukhuset Sala är avstängd tills vidare

  Hållplats Sjukhuset Sala på Silverlinjen är avstängd tills vidare. Resenärer hänvisas till de ordinarie hållplatserna Vårdcentralen eller Sala Resecentrum.

 • 552

  12 november 04:00 — 12 december 04:00

  Broarbete påverkar linje 552

  (Gäller från 191112 till ca 201212) Linje 552 får ändrad körväg på grund av reparation av Herrgårdsbron. Bussen går via Köpingsvägen, Fellingsbrovägen och E20. Följande hållplatser trafikeras inte:Herrgårdsgatan, Belitzgatan, Heijkensköldsgatan, Wettergrensgatan, Ekbacken och Kungsörsvägen (dessa hållplatser trafikeras av Arbogalinjen och 252). Broarbetet kan ta längre eller kortare tid än beräknat.

 • 22
  33
  36

  15 juni 05:00 — 13 juni 05:00

  Hållplats Sveaborgsvägen och Irsta flyttas tillfälligt

  Hållplats Sveaborgsvägen och Irsta på linje 22, 33 och 36 flyttas tillfälligt på grund av byggarbete av Irstaskolan. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats på Sveaborgsvägen. Arbetet kan ta kortare eller längre tid än beräknat.