Vår trafik

Här hittar du en samlad information om vår trafik. Den är uppdelad i tre olika delar: stadstrafik, landsbygdstrafik och kompletteringstrafik. Detta är en överblick över alla linjer som vi kör i Västmanland och de är också uppdelade per kommun.

Tidtabeller >>
Välj kommun och trafikslag

Tågtidtabeller >>

Läget i trafiken >>
Här hittar du information om det är några störningar i vår trafik.

Stadstrafik >>
Här listar vi alla orter som har stadstrafik och vilka linjer det är samt var de går. Stadstrafik är trafik som går inom en tätort.

Landsbygdstrafik >>
Det är all annan trafik som inte är stadstrafik. Vi listar alla linjer per kommun.

Kompletteringstrafik >>
För dig som har längre än 1200 meter till närmaste hållplats.