Vasagatan

Vasagatan ska genomgå en stor ombyggnad och trafiken kommer att stängas av helt 15 april - 30 juni. Här har vi samlat all information om hur busstrafiken går under vägarbetet. Sidan fylls på med mer detaljerad information efter hand.

Hållplatserna Rudbecksgatan, Smedjegatan och Stora Gatan läge C kommer att stängas av i båda riktningar under 11 veckor på grund av ett stort vägarbete på Vasagatan. Linje 2, 5, 6, 12, 13 och 21 leds då om via cityringen och resenärer hänvisas främst till hållplats Västerås Central.

150 meter av Vasagatan, från korsningen vid Hantverkargatan och en bit förbi korsningen vid Smedjegatan, behöver byggas om. Vägen har fått stora sättningar och markvärmen riskerar att gå sönder, dessutom har trottoarerna för kraftig lutning. Hela arbetet beräknas ta ca 14 veckor med helavstängning under 11 veckor.

Omledning

Våra busslinjer 2, 5, 6, 12, 13 och 21 som passerar Vasagatan idag kommer att ledas om via Norra Ringvägen, Västra Ringvägen, Södra Ringvägen och Östra Ringvägen till och från Västerås Central (som omledningen under Västerås Cityfestival). Bussarna kommer att stanna på hållplatserna längs cityringen.

De avstängda hållplatserna är:

  • Rudbecksgatan
  • Smedjegatan
  • Stora Gatan läge C (vid Hemmakväll)

Linjer som påverkas är:

  • 2
  • 5
  • 6
  • 12
  • 13
  • 21

Läs mer om hur varje linje påverkas:

Linje 2 >>

Linje 5 >>

Linje 6 >>

Linje 12 >>

Linje 13 >>

Linje 21 >>

Översiktskarta över omledningen:

 Karta över omledningen

Byte mellan linjer

För att man enkelt ska kunna byta mellan olika busslinjer har vi samtrafik mellan vissa tider vilket betyder att bussarna väntar in varandra. Vi har normalt samtrafik för linjerna 1-6 i centrum kvällstid, från kl 20.30 måndag-fredag och från kl 18.30 lördag-söndag.

I och med omledningen kommer samtrafiken inte att fungera lika bra och det blir inte lika enkelt att byta mellan vissa busslinjer, särskilt under kvälls- och nattrafiken. Linjerna som leds om kommer att få en justerad tidtabell och vissa tider kommer inte att vara matchade med de övriga linjernas tidtabell. Vissa linjer kommer att matcha sämre än andra.

Vi uppmanar därför dig som resenärer att kolla upp dina bytestider i god tid före du ska åka, du kanske behöver ta en tidigare buss.

Flexlinjen, färdtjänst och sjukresor

Även Flexlinjen, färdtjänst och sjukresor påverkas av vägarbetet. Flexhållplatsen vid Dressmann XL stängs av tillfälligt och resenärer hänvisas till flexhållplatsen vid Stora Torget, Snickargatan och Apoteket Hjorten. I och med att inga fordon kan trafikera Vasagatan i centrum kan det bli längre res- och väntetider. 

Mer information om vägarbetet på Vasagatan

Läs mer om vägarbetet på Västerås stads webbplats: www.vasteras.se/vasagatan