Förseningsersättning

Vi på VL vill naturligtvis att du ska kunna lita på att du kommer fram tryggt och säkert när du reser med oss, men ibland inträffar oplanerade förseningar eller annat. Om det skulle hända dig vill vi göra rätt för oss.

Ansökan om förseningsersättning (pdf, 118 kb, öppnas i nytt fönster) >>

När kan jag få ersättning?

Om förseningen är mer än 20 minuter och beror på oss, vår trafik eller brister i vår information som gör att du är sen till ditt resmål kan du ansöka om förseningsersättning. Om du åker med våra gula skolkort så har du inte rätt till någon ersättning.

Vad blir ersättningen?

Du har rätt till ersättning som motsvarar hela resans värde, om du blivit mer än 20 minuter sen. Har du rest på ett pendlarkort eller länskort beräknar vi resans värde utifrån ett antagande om 34 resor per månad. Vad som gäller om du rest med taxi eller egen bil kan du se längre ner på sidan.

Hur ansöker jag om förseningsersättning?

Din ansökan vill vi ha senast en månad efter händelsen.

För att ansöka om förseningsersättning fyller du i blanketten Ansökan om ersättning som du kan hämta via länken här nedanför, eller hos våra kundcenter. Fyll i, skriv ut och skicka in blanketten till oss. Adress finns på baksidan av blanketten och portot är förbetalt.

Glöm inte att skriva under blanketten, och att tejpa/häfta fast din originalbiljett om du rest med enkelbiljett eller ditt taxameterkitto i original om du åkt taxi.

Tänk på! Välj dubbelsidig utskrift när du skriver ut blanketten, för att det ska bli rätt när du viker ihop och ska posta blanketten.

När kan jag ta taxi eller egen bil?

Om du riskerar att bli mer än 20 minuter sen till ditt resmål inom länet, på grund av förseningar i trafiken eller brister i vår information, kan du ta taxi eller egen bil istället.

Vid taxiresa

Taxin beställer du själv. För att få ersättning för taxiresan behöver du fylla i blanketten Ansökan om förseningsersättning. Skriv ut och skicka in blanketten till oss, tillsammans med taxameterkvittot i original. Du kan få högst 1110 kronor i ersättning.

Resa med egen bil

För att få ersättning för resa med egen bil behöver du fylla i blanketten Ansökan om förseningsersättning, skriva ut och skicka in den till oss. Ersättningen beräknas enligt skatteverkets norm för skattefri milersättning. Du kan få högst 1110 kronor i ersättning.

Hur sker utbetalningen?

Ersättning som är mindre än 100 kronor kan du välja att få som ett värdebevis eller insatt som reskassa på ditt Resekort. För ersättning som är högre än 100 kronor kan du välja ersättning i form av värdebevis, reskassa eller kontantinsättning på angivet bankkonto.

Är du autogirokund?

Är du autogirokund har du alltid rätt att få din ersättning utbetald till önskat konto. Glöm därför inte att kryssa i att du är autogirokund på blanketten. Om du bytt kontonummer/bank efter du påbörjat ditt autogiro-avtal bör du även meddela de nya uppgifterna till oss. Självklart kan även du som autogirokund välja att få din ersättning på ett värdebevis.

Tågresenärers rättigheter

Vill du läsa mer om dina rättigheter som tågresenär?
Gå in på http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_sv.htm för mer information.

När gäller inte förseningsersättningen?

Du får inte ersättning för förlorad inkomst eller andra förluster som till exempel brutna anslutningar vid resor utanför TIM, TiB trafiksystem, evenemangsbiljetter eller charterresa. Om din planerade bytestid mellan VL:s trafik och annan operatör (buss/tåg) är mindre än 15 minuter gäller inte förseningsersättningen. Den gäller inte heller om din planerade bytestid mellan buss och buss inom VL:s trafik är mindre än 5 minuter. Resor med skolkort får du inte heller någon ersättning för. Undantag från förseningsersättningen kan också göras vid förändringar i trafiken. VL ska då ha informerat om de trafikförändringarna på webbplatsen, resecentrum, större hållplatser och/eller via lokalradion, minst fyra arbetsdagar innan påbörjad resa.

Force majeure

Omständigheter som ligger utanför VL:s kontroll samt inte rimligen kunnat förutses av VL,
såsom avbrott eller fördröjningar i elförsörjning, strejk, lockout, blockad, allmän brist på drivmedel,
naturkatastrof, extrema väderleksförhållanden, brand, olyckshändelse, polisavspärrningar, ny eller
ändrad lagstiftning, myndighetsbeslut, krig, mobilisering, upplopp, statligt beslag eller liknande som
hindrar VL från att uppfylla förpliktelser, skall anses utgöra befrielsegrund.