Resevillkor

Våra resevillkor är till för att vi ska kunna säkerställa en god service till dig med trygga, säkra och behagliga resor. Dessa villkor fastställdes av Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland. De gäller från och med 17 december 2018.

I och med att du köper en biljett av oss har vi ingått i ett avtal. Detta avtal är våra köp- och resevillkor. Du hittar de olika avsnitten i vår meny.

Köp- och resevillkoren gäller alla våra buss- och tågresor inom och utanför Västmanlands län som sker med en biljett (färdbevis) som är utfärdad och/eller godkänd av oss.

För att ladda ner/skriva ut resevillkoren tryck på länken nedan:

Resevillkoren är baserad på två lagar:

Vill du läsa mer om dina rättigheter som resenär i kollektivtrafiken? Gå in på http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_sv.htm för mer information.

Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953): https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2015953-om-kollektivtrafikresenarers_sfs-2015-953

Välkommen ombord – så reser du med VL

Vill du veta hur du söker din resa, köper biljett och vad som gäller under resan? Ta gärna hjälp av vår guide Välkommen ombord som berättar hur du reser i Västmanland.

Välkommen ombord finns både som broschyr och film:

Filmen finns även tillgänglig med undertexter och teckenspråkstolkning:

Välkommen ombord finns dessutom översatt till sju andra språk, både som broschyr och film. Länkar till alla tillgängliga språk finns under Other languages här på vl.se, i den svarta menyn längst upp till höger.