4. Biljettkontroll och tilläggsavgift

Vad händer om du inte har ett giltigt färdbevis?

4.1 Vid biljettkontroll är du som resenär skyldig att visa upp giltig biljett eller kort tillsammans med stödjande dokument (t.ex. ID-handling). 

4.2 Om du har din biljett på mobilen är du skyldig att tillfälligt överlämna din mobiltelefon till förare, ombordpersonal eller kontrollant om de ber om det.

4.3 Den som inte kan visa upp giltig biljett vid kontroll ska, enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, betala en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften är 1000 kronor.

4.4 Missbruk av Resekort/skolkort kan leda till att kortet tas in av ombordpersonal. Att lösa ut ett Resekort/skolkort kostar 300 kronor och hämtas på VL:s kundcenter.