1. Köp- och resevillkorens ändamål och tillämpning

Bestämmelserna i dessa köp- och resevillkor gäller för alla buss- och tågresenärer inom Västmanlands län. Dessa villkor fastställdes av Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland. De gäller från och med 17 december 2018.

1.1 Bestämmelserna i dessa köp- och resevillkor gäller för alla buss- och tågresenärer inom Västmanlands län. Bestämmelserna gäller även för resor över länsgräns som sker med biljetter och kort som utfärdats eller godkänts av Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland (KTM). Köp- och resevillkoren reglerar de frågor som kan uppstå mellan KTM och dig som resenär i samband med resor i KTM:s regi.

1.2 När du köper KTM:s biljetter, kort eller andra biljetter som KTM har utfärdat eller godkänt uppstår ett bindande avtal i enlighet med dessa köp- och resevillkor. Vidare i villkoren använder vi framför allt begreppet VL eftersom det är varumärket som KTM använder ut mot alla resenärer.

1.3 Utöver dessa köpe- och resevillkor gäller särskilda köpevillkor för Mina Sidor och autogiro, se vl.se/villkor.

1.4 Det finns två lagar som reglerar kollektivtrafikresenärers rättigheter. De är grunden till dessa köp- och resevillkor. Det är lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) och Passagerarrättigheter. Länkar till dessa hittar du i punkt 7.7 och 7.8.