2. Linjesträckning, tidtabeller och priser

2.1 KTM fastställer linjesträckningar, tidtabeller och priser. KTM har rätt att förändra dessa, och meddelar sådana förändringar i den omfattning som krävs.

Ålderskategorier


2.2 Den som är under 7 år reser som barn.
      2.2.1 Upp till två barn reser kostnadsfritt i sällskap med en betalande resenär. Barn nummer tre betalar för skolungdom.
      Vid tveksamhet om ålder ska du kunna styrka barnets ålder, annars får du betala skolungdomspris.

2.3 Från fyllda 7 år till dagen innan du fyller 20 år reser du som skolungdom.

2.4 Från fyllda 20 år och uppåt reser du som vuxen.

2.5 Från fyllda 65 år reser du som senior.
      2.5.1 Ålderskategorin senior gäller endast i Västerås kommun.

2.6 Vid tveksamhet om ålder ska du kunna visa upp legitimation, annars får du betala vuxenpris.