5. Ordning och säkerhet

Här hittar du information vad som gäller för din och dina medpassagerares säkerhet. För att ni ska få en trygg och trevlig resa.

Ordningsföreskrifter

5.1 Ordningslagen (SFD 1993:1617) gäller på all VL-trafik.

5.2 Klotter och all annan skadegörelse polisanmäls.

5.3 Affischering är inte tillåtet på och omkring VL-trafikens egendom. Otillåten affischering polisanmäls.

5.4 Filmning och fotografering är tillåtet för privat bruk men för kommersiellt syfte krävs VL:s tillstånd. Otillåten filmning polisanmäls.

5.5 Föraren har rätt att avvisa den resenär som bryter mot ordningslagen eller dessa köp- och resevillkor. Om du blir avvisad, förlorar du rätten till transport och återbetalning av betald avgift för transport.

5.6 I VL-trafikens alla bussar finns det kameror.

Övriga ordningsregler

5.7 Rökning är inte tillåtet i och i anslutning till VL-trafiken.

5.8 Det är inte tillåtet att dricka alkohol ombord.

5.9 Det är inte tillåtet att åka inlines, skateboard, sparkcykel eller liknande sportredskap ombord. Du får däremot ta med dem som bagage.

5.10 Det är inte tillåtet att placera fötter på säten eller annan inredning.

5.11 Du får äta på bussen så länge du inte skräpar eller kladdar ner.

Säkerhetsbälte

5.12 Om det finns säkerhetsbälte på din plats är du skyldig att använda det, enligt regler för bilbältesanvändning som finns huvudsakligen i 4 kap. 10-10d §§ i Trafikförordningen (1998:1276).

Stiga på och av

5.13 Resenärer reser alltid i mån av plats. Observera att detta också gäller dig som reser med exempelvis barnvagn, rullator, rullstol eller djur där det av utrymmesskäl finns särskilda begränsningar.

5.14 Bussar i linjetrafik stannar bara när du som står på en hållplats tydligt visar att du vill resa med. När du vill stiga av måste du i god tid trycka på knappen ”STOP” för att bussen ska stanna vid hållplatsen.

5.15 En buss som har kommit i rullning eller som lämnat sitt hållplatsläge får av säkerhetsskäl inte släppa på eller av resenärer förrän nästa hållplats.

5.16 När flera bussar stannar samtidigt vid en hållplats, kommer buss nummer två inte åka fram och stanna igen. Den tredje och efterföljande bussar kommer däremot att stanna en gång till.

Bagage

5.17 Bagage får du ta med så länge du kan bära det själv utan besvär. Bagaget får inte heller vara alltför skrymmande eller medföra fara för säkerheten ombord.

5.18 Det är upp till föraren att avgöra vad som är alltför skrymmande eller medför fara för säkerheten ombord.

5.19 Du ansvarar och är betalningsskyldig för eventuella skador som ditt bagage orsakar på bussen, personal, medresenärer eller deras egendom.

Barnvagn, rullator och rullstol

5.20 Du som reser med barnvagn, rullator eller rullstol betalar ordinarie pris.

5.21 I mån av plats får barnvagn, rullator och rullstol tas med utan extra avgift och måste då stå på anvisad plats. Alla dessa samsas om samma utrymme, och ingen har företräde framför någon annan.

5.22 Du ansvarar själv för din barnvagn, rullator eller rullstol och dess säkerhet. Under resans gång ska barnvagn, rullator och rullstol alltid vara låsta med broms och fastspända med remmar när det finns.

5.23 Barn får inte lämnas ensamma kvar i barnvagnen under resans gång.

5.24 Du får åka sittandes i din rullstol under resans gång. På bussar där det finns särskilt ryggstöd ska rullstolen vara vänd med ryggen mot färdriktningen.

5.25 Vi tar emot rullstolar med följande maxmått:
Totallängd: 1 200 mm
Totalbredd (mätt på bredaste stället): 700 mm
Vikt: 300 kg (stol + resenär) enligt Svensk Kollektivtrafiks rekommendationer.

5.26 Trehjuliga rullstolar är inte tillåtna ombord på grund av vältrisk.

Husdjur

5.27 Hund, katt och mindre husdjur får du ta med utan extra avgift.

5.28 Djuren måste vara kopplade, sitta i väska eller bur.

5.29 Du som har dina djur kopplade, och alltså inte har dem i väska eller bur, får ha med dig högst två djur.

5.30 Föraren har rätt att avvisa dig om ditt djur är störande för medresenärer eller personal.

5.31 Du som reser med pälsdjur måste sitta i den bakre delen av bussen.

Cykel

5.32 Cyklar får du inte ta med i VL-trafiken. Du får däremot ta med hopfällbara cyklar och sparkcyklar som bagage om de är hopfällda och du utan besvär kan bära dem.

Hittegods

5.33 Om du glömt något ombord på en buss ska du kontakta vår operatör. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta oss" på vl.se.