6. Särskild service för ökad tillgänglighet

6.1 Resenärer med funktionsnedsättning kan vid behov få hjälp av föraren eller ombordpersonal med på- och avstigning och betalning av resan.