Tilläggsavgift

Om du inte har en giltig biljett vid kontroll får du betala en tilläggsavgift.

Din biljett eller ditt viserade Resekort är ditt giltiga färdbevis när du reser med buss. När du reser med tåg måste du visa både Resekort och viseringskvitto.

Om du inte kan visa upp en giltig biljett vid en kontroll får du betala en tilläggsavgift på 1000 kronor.

Om du vill överklaga (bestrida) den tilläggsavgift du har fått, måste du gör det inom 10 dagar från det datum du fick den.

Vi behandlar ditt ärende så fort vi kan (normalt inom 10 arbetsdagar) och svaret skickas till dig per brev eller e-post.

Observera att meddelandet går över Internet och att vi inte kan garantera säkerhet och sekretess på nätet.

Till överklagan av tilläggsavgift (bestridande) (formulär)>>

Vid överklagan ska du ange ditt ärendenummer som du hittar enligt nedan.

Ärendenummer på inbetalningskort