Res med skolkort

Här hittar du tidtabeller och information om din skolskjuts i Fagersta, Norberg och Västerås. Om du undrar om skolskjuts i någon annan kommun så får du vända dig till den kommunen.