Ansök om skolkort

Ange ÅÅMMDD-XXXX.
Välj skola.

Jag ansöker för:

2020/2021

Fel format på mailadressen.
Jag godkänner villkoren om datainsamling.

Godkänn villkoren.

Fyll i alla obligatoriska fält, märkta med *.

Man ska ansöka för varje läsår och man har ett skolkort sedan förut behåller sitt skolkort till varje år.

Om man blir godkänd så laddas kortet automatiskt på inför varje läsår.

Vill bli kontaktad via SMS
Om du vill komplettera med att bli kontaktad via SMS så skriver du in ditt mobilnummer.

Skicka ansökan
Läs och godkänn villkoren om hantering av personuppgifter och sedan trycker du på skicka. Klart!

Vänd dig direkt till din hemkommun om:

  • Du är folkbokförd utanför Västmanland
  • Du studerar i särskoleform
  • Du har skyddad identitet

Ansök på blankett om du:

  • Du saknar personummer
  • Om du har LMA-nummer
  • Du har skyddad identitet
  • Ansöka för ett annat läsår än de som är angivet på formuläret
  • Om du har problem med att ansöka digitalt

Ansökningsblankett skolkort >>

Villkor för behandling av personuppgifter

VL/Kollektivtrafikförvaltningen, Ängsgärdsgatan 12, 721 30 Västerås. kundcenter.vl@regionvastmanland.se, Växel 021-17 30 00. Org.nr: 232100-0172

För att kunna behandla din ansökan om fria skolresor behöver VL behandla dina personuppgifter. De uppgifter vi samlar in och behandlar är personnummer, namn, adress, emailadress och aktuell skola.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast behandlas av oss inom företaget och av respektive kommun samt endast för ändamålet ansökan om skolkort.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Om du inte samtycker till dessa villkor så kan du istället göra din ansökan genom att skicka in blanketter. Blankett för skolkortsansökan >>

Jag samtycker till att VL behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.

×