Villkor för skolkort

Här hittar du samtliga villkor i detalj för vad som gäller om du har rätt till fria skolresor.

Färdvägen mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst 6 km.

När vi mäter färdvägen mäts de närmaste bil-, cykel- och gångvägar som är naturliga och rimliga att använda. I det system vi använder kan vi se exakt hur långt avstånd du har mellan din folkbokföringsadress och skola. Är avståndet 6 km eller längre får du fria skolresor om du även uppfyller kraven nedan.

Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Det innebär:

  • att du ska vara under 20 år. Du har inte rätt att ansöka det år du fyller 20 år.
  • att du ska gå en gymnasial utbildning eller likvärdig
  • att du deltar i heltidsundervisning
  • att läsåret/kursen är minst 8 veckor

Du måste vara folkbokförd i Västmanland

Du har inte rätt till skolkort om:

  • Du är folkbokförd i Västmanland och vill studera på annan ort. Då vänder du dig till hemkommun. Det gäller både om du har kommit in på en kommunal eller en fristående gymnasieskola.
  • Du har inackorderingstillägg från CSN eller din hemkommun

Tänk på att ansöka i tid

Kommer din ansökan in för sent kan du bli tvungen att betala dina egna skolresor. Du kan ansöka om skolkort även efter skolstarten, men du får ingen ersättning i efterhand för de dagar som redan har gått.

Skolkorten delas ut av din skola vid skolstart. Om du skickar in din ansökan efter skolstart hämtar du själv ut ditt skolkort på VL:s Kundcenter Busspunkten (korsningen Vasagatan/Munkgatan) om du går på en gymnasieskola i Västerås. Om du  går du på en skola utanför Västerås kontaktar du din skolas expedition/reception.

VL har en handläggningstid på två veckor.