Vägarbete på Vasagatan

Delar av Vasagatan i Västerås city stängs av på grund av vägarbete. Det gör att linje 2, 5, 6 och 21 leds om längs Cityringen under 10 veckor med start tisdagen den 19 april.

Linje 2, 5, 6 och 21 som passerar Vasagatan kommer att ledas om från och med den 19 april till och med den 3 juli 2022.

Linjerna kommer inte att trafikera hållplatserna Rudbecksgatan, Smedjegatan och Stora Gatan under denna period. Istället leds linjerna om via Norra Ringvägen, Västra Ringvägen och Södra Ringvägen (Cityringen) till och från Västerås Central. Under den här perioden kommer linjerna att få tillfälliga hållplatser längs med Cityringen; hållplatserna Västgötegatan, Biskopsgatan och Blåsbogatan.

Planering och beslut om att leda om linjerna 2, 5, 6 och 21 har gjorts i samarbete mellan Kollektivtrafikförvaltningen och Västerås stad. Flera alternativ har vägts mot varandra och denna lösning skapar den bästa tillgängligheten till city för resenärerna. 

Berörda hållplatser och linjer

Linjer som berörs

 • 2
 • 5
 • 6
 • 21

Hållplatser som inte trafikeras

 • Rudbecksgatan
 • Smedjegatan
 • Stora Gatan

Tillfälliga hållplatser

 • Blåsbogatan
 • Biskopsgatan
 • Västgötegatan

Omledningskarta linje 2, 5, 6 och 21

Kartan nedan visar omledningen av linjerna 2, 5, 6 och 21. Övriga busslinjer kör som vanligt och därmed trafikeras hållplats Stora Gatan av linje 1, 3, 4 och 14.

omeldningskarta linje 2_5_6_21_TM.jpg

Så trafikeras Stora Gatan

På Stora Gatan passerar flera linjer, men det är bara linje 2, 5, 6 och 21 som kommer att ledas om.

Linjer som kör på Stora Gatan som vanligt

 • 1
 • 3
 • 4
 • 14

Kartan nedan visar hur bussarna kör på Stora Gatan från och med den 19 april till och med den 3 juli.

Trafik på Stora gatan.jpg

Byte mellan linjer

För att du enkelt ska kunna byta mellan busslinjer har vi samtrafik mellan vissa tider. Det innebär att bussarna väntar in varandra på Västerås Central på morgonen och i centrum på kvällen.

Vi har normalt samtrafik för linjerna 1–6 i centrum kvällstid från klockan 20:30 på vardagar och från klockan 18:30 på lördagar och söndagar.

I och med omledningen kommer det inte att bli lika enkelt att byta mellan busslinjer, särskilt under kvälls- och nattrafiken, eftersom linje 2, 5, 6 och 21 inte kommer att köra via Stora Gatan.

Om du behöver byta buss är det bra att kolla upp bussbyten i god tid innan, eftersom det kan hända att du behöver ta en tidigare buss. Den nya körvägen och exakta avgångstider för linjerna 2, 5, 6 och 21 hittar du i reseplaneraren via VL-appen och här på vl.se. 

Då många byten idag sker både i centrum och på Västerås Central hänvisar vi alla bussbyten till Västerås Central under perioden 19 april–3 juli.

Flextrafiken i Västerås

Även flextrafiken i Västerås påverkas av vägarbetet. Hållplatserna vid Igor och Stora torget kommer inte att kunna användas. Istället sätts en tillfällig hållplats upp på Engelbrektsplan.

Resenärer hänvisas till dessa hållplatser:

 • Engelbrektsplan – flexhållplats 1505
 • Stora gatan – flexhållplatserna 1201, 1205 och 1206
 • Fiskartorget – flexhållplats 8701
 • Kopparbergsvägen – flexhållplats 1301
 • Snickargatan – flexhållplats 1305

Om vägarbetet

Våren 2019 påbörjade Västerås stad arbetet med att säkra markvärmen, förbättra ytskiktet och tillgängligheten längs Vasagatan i centrala Västerås. Den 19 april 2022 inleds den tredje etappen av vägarbetet på Vasagatan, mellan Biskopsgatan och Smedjegatan.

Mer information om projektet finns på Västerås stads hemsida

 

Har du frågor?