Vägarbeten på Vasagatan och Stora Gatan

Det ska göras vägarbeten på flera ställen på Vasagatan och Stora Gatan i Västerås city. Det gör att vi behöver leda om busstrafiken längs cityringen under 11 veckor med start måndag 19 april.

Hållplatserna Rudbecksgatan, Smedjegatan, Stora Gatan och Källgatan kommer att stängas av i båda riktningar.

Linje 1-6 och 21 kommer att ledas om via cityringen och resenärer hänvisas främst till hållplats Västerås Central.

Omledningen gäller från och med måndag 19 april till och med söndag 4 juli.

Berörda hållplatser och linjer

Avstängda hållplatser

 • Rudbecksgatan
 • Smedjegatan
 • Stora Gatan
 • Källgatan

Linjer som berörs

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 21

Förteckning över vilka hållplatser som trafikeras av vilka linjer

Ordinarie linjesträckning

Rudbecksgatan (stängs av) - trafikeras av linje 2, 5, 6 och 21
Smedjegatan (stängs av) - trafikeras av linje 2, 5, 6 och 21
Stora Gatan (stängs av) - trafikeras av linje 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 21.
Källgatan (stängs av) - trafikeras av linje 1, 3 och 4

Västerås Central - trafikeras av linje 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 21.
Norra Ringvägen - trafikeras av linje 5
Kopparlunden - trafikeras av linje 6 och 21 (trafikeras även av linje 569)

Tillfällig omledning

Västgötegatan - trafikeras av linje 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 21 (trafikeras även av linje 32, 511, 514 och 515)
Biskopsgatan - trafikeras av linje 2, 5, 6 och 21 (trafikeras även av linje 511 och 514)
Blåsbogatan - trafikeras av linje 2, 5, 6 och 21

Byte mellan linjer

För att man enkelt ska kunna byta mellan olika busslinjer har vi samtrafik mellan vissa tider vilket betyder att bussarna väntar in varandra. Vi har normalt samtrafik på Centralen på morgonen och i centrum på kvällen. Nu kommer all samtrafik att ske på Centralen vilket innebär att du byter buss enklast på Centralen.

Om vägarbetena

Det ska göras vägarbeten på flera ställen på Vasagatan och Stora Gatan i Västerås city.  Man ska bl.a. bygga om trottoaren och hållplatsen på Stora Gatan läge C och byta ut markvärmefördelare på två ställen. För att vi ska slippa leda om trafiken under flera kortare tillfällen gör vi en samordnad avstängning vilket gör att de kan jobba effektivare med vägarbetena och det blir lättare för både resenärer och förare att veta vad som gäller.

Har du frågor?