Avgiftsfritt

Några kommuner i Västmanlands län har avgiftsfri busstrafik. Här kan du läsa vad som gäller i de olika kommunerna.

Hallstahammar och Surahammar

I Hallstahammars och Surahammars kommun åker du avgiftsfritt.

  • Linje 120 i Hallstahammars kommun
  • Linje 130 i Surahammars kommun
  • Linje 131 mellan Virsbo Felingvägen och Virsbo station i Surahammars kommun.

Fagersta

Du kan åka avgiftsfritt på linjerna 82 (delvis), 83 (delvis), 84 och Fagerstalinjen. Det gäller även all anropsstyrd trafik och kompletteringstrafik. På linje 500 betalar du ordinarie pris. Det är inte avgiftsfritt på regional busstrafik inom kommunen eller till/från kommunen, som linje 500. Om du vill åka inom kommunen på den linjen betalar du ordinarie pris.  

Du behöver inte ha någon biljett eller resekort för att åka på de avgiftsfria linjerna.

Det är Fagersta kommun som har beslutat om att den avgiftsfria busstrafiken ska vara permanent. Det är också de som står för kostnaderna.

Kontaktperson

Fagersta kommun

Sala

Du kan åka avgiftsfritt på linjerna 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 86 (delvis), 461, 464, Silverlinjen och Silverexpressen. Det gäller även all anropsstyrd trafik och kompletteringstrafik.

Du behöver inte ha någon biljett eller resekort för att åka på de avgiftsfria linjerna.

Det är inte avgiftsfritt på regional busstrafik inom kommunen eller till/från kommunen, alltså på linjerna 569 och 848 (UL). Om du vill åka inom kommunen på dessa linjer betalar du ordinarie pris.

Det är kommunstyrelsen i Sala som har beslutat att den lokala kollektivtrafiken i Sala kommun ska vara avgiftsfri. Beslutet gäller tills vidare.

Kontaktperson

Medborgarkontoret i Sala

Villkor för avgiftsfri busstrafik

Du har inte rätt till förseningsersättning om du åker med den avgiftsfria busstrafiken.

Om du reser från en kommun som har avgiftsfri busstrafik och in i en kommun som inte har det får du betala för sträckan inom den kommun där det kostar. Det innebär till exempel att:

  • om du går på linje 82 i Fagersta kommun och ska åka till Surahammars kommun betalar du för sträckan i Surahammars kommun, eftersom det inte är avgiftsfria bussresor i Surahammar.
  • om du går på linje 83 i Fagersta kommun och ska åka till Skinnskattebergs kommun betalar du för sträckan i Skinnskattebergs kommun, eftersom det inte är avgiftsfria bussresor i Skinnskatteberg.
  • om du går på linje 86 i Sala kommun och ska åka till Norbergs kommun betalar du för sträckan i Norbergs kommun, eftersom det inte är avgiftsfria bussresor i Norberg.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många vanliga frågor.