Konto- och köpvillkor för Mina Sidor

Gäller från och med 2021-11-18

Dessa villkor tillämpas för konto på Mina Sidor och köp av biljetter via Mina Sidor på www.vl.se.

Hantering av personuppgifter

Region Västmanland är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med registrering av konto på Mina sidor samt vid beställning och betalning av VL-produkter via Mina sidor på vl.se.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast behandlas av oss inom myndigheten och eventuellt av berörd entreprenör samt endast för ändamålet du ansöker om. Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och ändamålet med behandlingen. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att lämna in klagomål till datainspektionen.

De personuppgifter som du lämnar för dig, och i förekommande fall för annan resenär, såsom namn, adress, postnummer, telefonnummer och mejladress används för att kunna bekräfta ditt köp och genomföra försäljningen av produkter till dig via denna webbplats. All information om ditt köp såsom bank, kreditkortsnummer m.m. hanteras av vår betalväxel som är certifierad enligt PCI-DSS.

Du måste ha fyllt 18 år för att handla elektroniskt via internet. Detta gäller även för köp av VL-produkter via Mina sidor på vl.se.

Information, service och marknadsföring

VL kommer att använda personuppgifterna för att fullfölja kundrelationen och för att förbättra VL:s service och tjänster. VL kan komma att samköra kunddatabasen mot andra register inom VL och Region Västmanland, samt mot folkbokföringsregistret för adressuppdatering.

VL vill kunna premiera lojaliteten hos de resenärer som valt att skapa ett konto på Mina sidor. VL har rätt att använda dina uppgifter för att lämna relevant information, marknadsföring av våra egna och särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Information som lämnats till VL kan därför även användas för att, genom direkt marknadsföring, lämna personliga erbjudanden och bättre service till dig som resenär och kontohavare på Mina sidor på vl.se. Om du genomför ett köp utan att registrera ett konto får du ingen tappa-bort garanti eller köp- och resehistorik. Du kan alltid skapa ett konto i efterhand och registrera ditt kort.

Säkerhet

VL upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter samt begära att felaktiga uppgifter rättas. Om du har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan du kontakta VL på nedan angivna adress, mejladress eller telefonnummer.

VL/Kollektivtrafikförvaltningen
Att: Mina Sidor
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås
Telefon: 0771-22 40 00
E-post: kundcenter.vl@ltv.se
Organisationsnummer: SE 232100-0172

Betalning

För att kunna köpa och ladda produkter på ditt resekort via Mina sidor på vl.se behöver du tillgång till en dator, läsplatta eller smartphone med internetuppkoppling.

Du kan betala dina produkter med kontokort (VISA eller MasterCard) eller med direktbetalning via anslutna banker. Vid betalning genom kontokort eller direktbetalning via bank länkas du vidare från kassan till en sida hos vår betalväxel, där du anger om du vill betala med kort eller via din bank och fyller i dina uppgifter.

Din beställning skickas då via vår betalväxel till kortutgivaren eller banken.

Kortbetalning

För att kunna betala med kort behöver du ett kontokort med VISA eller MasterCard.

Betalningen dras från ditt kortkonto/kontokredit på samma sätt som när du betalar med kortet i butik.

Vår betalväxel är PCI-licensierad och följer den sekretess och säkerhet som bankerna och kortgivarna kräver för denna licensering. Enbart kort utgivna i de nordiska länderna kan användas.

Direktbetalning (försvinner från och med den 30 november)

De banker som VL erbjuder direktbetalning via kan variera över tid och information om aktuella banker lämnas på Mina Sidor.

Direktbetalning innebär att du länkas vidare till din bank från betalsidan. Du loggar in på banken och signerar på samma sätt som när du betalar dina räkningar via internet.

När du signerat din betalning dras beloppet direkt från ditt konto och du länkas tillbaka till oss.

Tänk på att pengarna dras vid det tillfälle som du gör köpet även om den produkt du köpt ska börjar gälla vid ett senare tillfälle.

Mina Sidor är öppet dygnet runt, men din banks öppettider kan vara begränsade under nattetid och det är de tiderna som styr om du kan göra ditt köp. Mer information om direktbetalning kan du få från din bank.

Priser

Priserna på våra biljetter är i svenska kronor och inkluderar moms och frakt, om inget annat anges. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna på Mina sidor utan föregående avisering.

Leveranstid

Den köpta produkten laddas på ditt befintliga resekort. Du kan inte köpa själva resekortet på Mina sidor.

Bekräftelse

Så snart betalningen har godkänts visas en bekräftelse på din skärm om att köpet är genomfört.

Ett bekräftelsemejl med bifogat kvitto skickas till den mejladress som du har registrerat på ditt Mina sidor-konto.

För enkelbiljett gäller att bekräftelsen skickas till den mejladress som du har angett vid köpet. Enkelbiljetten finns på det bifogade kvittot.

Du kan även se köpet i din köphistorik på Mina Sidor. Under respektive resekort syns dessutom det som är laddat på kortet.

Om du skulle få fel produkt laddad på resekortet eller om produkten inte laddas på ditt resekort trots att 15 minuter har gått sedan köpet, ber vi dig att ta kontakt med oss:

VL/Kollektivtrafikförvaltningen
Att: Mina Sidor
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås
Telefon: 0771-22 40 00
E-post: kundcenter.vl@ltv.se

Ångerrätt

Lagstadgad ångerrätt, enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter av personer varför köp av produkter eller enkelbiljetter på Mina sidor inte medför någon generell ångerrätt.

Däremot tillåts återköp i enlighet med VL:s allmänna köp- och resevillkor som du hittar på vl.se.

Registrera flera Resekort på ett och samma Mina Sidor-konto

På Mina sidor kan du registrera flera resekort på samma konto. Du kan även döpa korten för att hålla isär dem.

För att registrera resekort på Mina sidor behöver du tillgång till både kortnummer och kod som finns på baksidan av ditt resekort.

Genom att registrera korten på Mina sidor kan du alltså samla och hålla koll på flera kort på ett och samma ställe. Det underlättar till exempel om ni är en familj med många kort att hålla reda på, men även om du själv använder flera olika kort.

Reskassa

Har du reskassa på ditt kort kan den användas på VL kundcenter i Västerås, gäller även de resekort som är kopplade till varandra med en gemensam reskassa. Det innebär att både huvudkortet med den gemensamma reskassan och det/de resekort som är kopplade till det använder en och samma reskassa.

Det är inte längre möjligt att ladda reskassa på resekortet.

Tappa-bort-garanti

Alla resekort som är registrerade på Mina sidor omfattas automatiskt av vår Tappa-bort-garanti.

Det innebär att du får ett nytt resekort om du blir av med det och har spärrat det på Mina sidor.

VL ersätter inte tomma resekort som är registrerade på Mina sidor.

För att använda Tappa-bort-garantin loggar du in på Mina sidor och spärrar det kort som du har förlorat.

Du får då ett nytt kort hemskickat inom några dagar laddat med de VL-produkter som fanns på kortet vid den tidpunkt när det spärrades.

Det nya resekortet registreras automatiskt på ditt konto när vår kundservice byter ut det.

Villkorsändring

VL äger rätt att utan att be om godkännande från registrerad kund på Mina sidor ändra dessa Konto- och köpvillkor för Mina sidor på vl.se.

Förändringar i villkoren kommuniceras på Mina sidor på vl.se och träder i kraft en (1) månad efter avisering på hemsidan.

Giltighetstid

Konto på Mina sidor gäller tills vidare och kan av endera parten sägas upp till omedelbart upphörande.

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna i ett kundregister när ett kundförhållande har upphört.

Uppgifterna om kontot kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.

Om inloggning på ett Mina sidor-konto inte har skett under de senaste 36 månaderna betraktar VL det som att kundförhållandet har upphört, och har därför rätt att avregistrera kontot.

Avregistrering av ett Mina sidor-konto innebär dock inte att de resekort som var registrerade på kontot blir obrukbara, utan endast att de avregistreras från Mina sidor med tillhörande tjänster.

Inloggningsuppgifter och ändring av personliga uppgifter på Mina Sidor

Inloggningsuppgifter till Mina sidor är personliga och får inte lämnas ut till obehörig.

Som kontohavare på Mina sidor kan du när som helst ändra dina personliga uppgifter på ditt Mina sidor-konto. Det gör du genom att logga in på ditt Mina sidor-konto på www.vl.se.

Res- och köphistorik

Genom att registrera ditt resekort till ett konto på Mina sidor får du automatiskt tjänsterna reshistorik och köphistorik.

Där kan du se vad du har köpt på Mina sidor och vad du har laddat på dina registrerade resekort. Du kan också se var du har blippat ditt resekort, på vilken linje och vilken tid. Denna tjänst går varken att välja bort eller avaktivera.

Genom att registrera flera resekort på ett och samma konto på Mina sidor godkänner du även att kontohavaren får tillgång till aktuell res- och köphistorik för vart och ett av de registrerade resekorten.

Tillåtna belopp för reskassa

Minsta belopp som, vid varje enskilt köptillfälle, kan laddas på reskassan via Mina Sidor är 100 kronor. Maxbeloppet per köptillfälle är 4000 kronor.

Beloppet 4000 kronor är också maxgränsen för vad du totalt kan ha i reskassa på ett Resekort.

Avtal

Registrering av konto på Mina Sidor

När du registrerar ett konto på Mina sidor godkänner du samtidigt ovanstående Konto- och köpvillkor för Mina sidor på vl.se

Köp av produkter via Mina Sidor

Om du har ett konto och genomför ett köp på Mina sidor godkänner du samtidigt att VL/Kollektivtrafikförvaltningen registrerar uppgifterna du lämnar i formuläret för att kunna genomföra köpet. Genomför du ett köp utan att ha ett konto lämnar du inga uppgifter.

För mer information om försäljning över nätet: Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

3. Biljetter och kort

Giltighet 3.1-3.10

3.1

Som giltig biljett räknas VL:s alla biljetter och kort, och andra biljetter som har godkänts av KTM.

3.2

En giltig biljett är en bekräftelse på avtal mellan KTM och resenären i enlighet med dessa köp- och resevillkor.

3.3

Du ansvarar för att ha en giltig biljett innan du går på bussen och ska när som helst under resan kunna visa upp den giltiga biljetten för förare eller kontrollant.

3.4

Du ansvarar för att din biljett är aktuell och gäller rätt ålderskategori och sträcka.

3.5

Vid tågresor ska du varje gång blippa ditt resekort i VL:s viseringsautomat på perrongen innan du går ombord. Både resekort och laddningskvitto ska vid förfrågan kunna visas upp för ombordpersonal vid en kontroll.

3.6

Inaktiva enkelbiljetter kan du köpa hos VL:s Kundcenter, VL:s ombud och Mina sidor. Enkelbiljett i pappersform är giltig ett år från inköpsdatum. Du ansvarar för att pappersbiljetten är läsbar och kan blippas. Övergångstiden för en aktiverad enkelbiljett beror på var biljetten gäller. 

3.7

Enkelbiljetter som du köper via mobilen gäller 30 dagar från inköpsdatum och aktiveras i viseringsmaskinen på bussen.

3.7.1

Har du biljetten i mobilen är det ditt ansvar att biljetten är läsbar och går att blippa.

3.8

Rabattkort gäller på vald sträcka/valt område så länge det finns resor kvar på kortet, dock längst ett år från inköpsdatum.

3.9

Pendlarkort gäller på vald sträcka/valt område i en sammanhängande period om 30 dagar eller 365 dagar.

3.10

Övergångstiden för varje resa beror på var kortet/biljetten gäller. På vl.se kan du se aktuella övergångstider.

Köp av biljett och kort 3.11-3.12

3.11

Biljetter och kort kan du köpa hos VL:s kundcenter, VL:s ombud, i VL-appen och på Mina sidor. 

3.12

Ingen försäljning av produkter sker ombord.

Återköp 3.13-3.20

3.13

Oanvända 30- och 365 dagars kort återköps med sitt fulla värde upp till ett år från köptillfället mot uppvisande av kassakvitto. Kontakta kundservice 0771-22 40 00 vid återköp.

3.14

Särskilda regler för återköp av reskassa.

3.15

Värdebevis kan aldrig bytas mot kontanter och gäller ett år från utskriftsdatum. De kan användas som betalning hos VL:s Kundcenter och VL:s ombud.

3.16

Påbörjade 30- och 365 dagars kort återköps endast om synnerliga skäl finns, som dödsfall, längre sjukdom eller dylikt, som ska styrkas med intyg. Efter att VL har prövat ditt ärende kan du få ersättning på resterande värde. Kontakta kundservice 0771-22 40 00, vid återköp.

3.17

Om trafikutbudet väsentligt förändras medges återköp enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter, 2015:953

3.18

Återköp sker hos VL:s kundservice, kontakta dem på 0771-224000. VL:s kundcenter och VL:s ombud hanterar inte återköp.

3.19

Enkelbiljetter och 10-kort återköps ej.

3.20

Vid införande av nytt biljettsystem/plattform medges byte av gamla kort under tre år räknat från det datum det nya systemet/plattformen infördes.

Förlust 3.21-3.25

3.21

Som resenär ansvarar du själv för förlorade biljetter och resekort. Resekort som har skadats på grund av tekniskt fel ersätter VL utan kostnad. Om kortet är trasigt på annat sätt får du betala kortavgiften på 30 kr för ett nytt resekort.

3.22

Resekort som är registrerade på Mina sidor omfattas av Tappa-bort-garanti. För att nyttja garantin behöver du själv spärra kortet via Mina sidor. Se vl.se/minasidor för mer information.

3.22.1

VL ersätter dig med värdet som fanns på resekortet vid den tidpunkt då kortet spärrades.

3.22.2

VL ersätter inte dagar som hinner passera på ett periodkort från att det spärras tills att du får det nya. Kortets slutdatum förändras alltså inte.

3.22.3

VL ersätter inga kostnader för resor du gör från att du spärrat ditt resekort tills du får ditt nya kort.

3.23

VL ersätter aldrig förlorade resekort som inte är registrerade på Mina sidor.

3.24

VL ersätter alltid förlorade autogirokort. Förlustanmälan gör du på VL:s kundcenter eller ringer VL:s kundservice, 0771-224000.

3.25

Förlustanmälan av skolkort gör du hos VL:s kundcenter.

9. Reklamation

9.1

Vill du reklamera något som gäller dessa köp- och resevillkor kan du skicka mejl till kollektivtrafikmyndigheten@regionvastmanland.se. Om du inte har möjlighet att mejla går det bra att skicka brev till:


Kollektivtrafikmyndigheten
Att: Reklamation
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås


För att kunna ta hand om din reklamation behöver vi:

  • Kort beskrivning om varför du vill reklamera och
  • Dina kontaktuppgifter om vi behöver kontakta dig i ärendet


9.2

Du kan reklamera senast 60 dagar efter händelsen.