Kartor

Här hittar du kartor över vår busstrafik. Det finns linjekartor, en zonkarta och kartor över stora bytespunkter.

Linjekartor

Här hittar du alla våra översiktskartor, linjekartor och kartor med flexhållplatser. Kartorna visar både linjesträckning och hållplatser.

Zonkarta

Västmanland är uppdelat i olika zoner: en zon för varje kommun och en länszon för hela Västmanland.

Hållplatskartor

Vi har hållplatskartor för några stora bytespunkter. De visar från vilket hållplatsläge bussarna går från.