Tidtabellsändringar

Här samlar vi alla förändringar som sker i våra tidtabeller, både i samband med tidtabellsskifte och under årets gång.

Vid varje tidtabellsskifte tar vi bort gamla förändringar så att listan hålls aktuell.

Förändringar i busstrafiken från den 15 augusti 2022

Länstidtabellen

I samband med att busstrafiken övergår till hösttidtabellen blir det en del minutjusteringar av avgångstiderna på flera busslinjer runtom i länet. I början på augusti går det att ladda ner och skriva ut de nya tidtabellerna från vl.se.

Linje 515

Hållplats Vendle nedre på linje 515 tas bort från och med den 15 augusti när hösttidtabellen börjar gälla. Resenärer hänvisas till hållplatserna Vendle och Törunda.

Anledningen till att hållplatsen tas bort är att det är få som reser till och från hållplatsen, samt att den är svår att ta sig till och från på ett säkert sätt.

Kartan nedan visar hur linje 515 kör från och med den 15 augusti.

Omledningskarta_Vendle nedre_linje 515.jpg

SilverExpressen

I samband med att hösttidtabellen börjar gälla drar även trafiken för SilverExpressen igång igen. I början på augusti kan du ladda ner och skriva ut den nya tidtabellen för SilverExpressen från vl.se. 

Stadstidtabellen Västerås

Linje 4

Hållplats Wenströmska, där linje 4 stannar, har bytt namn till Fatbursgatan. Det innebär att den som vill resa från eller till Wenströmska anger hållplats Fatbursgatan i vår reseplanerare på vl.se och i VL-appen. 

Linje 2, 6 och 21

Hållplats Högskolan, där linje 2, 6 och 21 passerar, har bytt namn till Universitetet. Det innebär att den som vill resa från eller till högskolan anger hållplats Universitetet i vår reseplanerare på vl.se och i VL-appen. 

Linje 24

Vi påminner om att linje 24 har letts om på grund av ett större vägarbete på Malmabergsgatan-Tråddragargatan. Kartan nedan visar hur linje 24 kör från den 13 juni 2022 till december 2023.

Omledning-linje-24.jpg

Du kan läsa mer om hur linjen leds om och vilka hållplatser som påverkas här:

Ny körväg för linje 24 (intern sida, öppnas i hela fönstret)

Förändringar i busstrafiken från den 13 juni 2022

Länstidtabellen

I samband med att busstrafiken övergår till sommartidtabellen blir det en del minutjusteringar av avgångstiderna på flera busslinjer runtom i länet.

SilverExpressen

Linjen kör inte under sommaren. Den 15 augusti när hösttidtabellen börjar gälla drar trafiken för SilverExpressen igång igen.  

 

Stadstidtabellen Västerås

Linje 4

Hållplats Wenströmska, där linje 4 passerar, byter namn till Fatbursgatan. Arbetet med att ändra namnet på den fysiska hållplatsen, på linjekartor, i våra tidtabeller och system sker successivt och planeras vara helt klart den 13 juni, när sommartidtabellen börjar att gälla.

Från och med den 19 maj 2022 finns det nya hållplatsnamnet i vår reseplanerare på vl.se och i VL-appen. Om du vill resa från eller till Wenströmska anger du hållplats Fatbursgatan.

Linje 2, 6 och 21

Hållplats Högskolan, där linjerna 2, 6 och 21 passerar, byter namn till Universitetet från och med den 13 juni. Arbetet med att ändra namnet på den fysiska hållplatsen, på linjekartor, i våra tidtabeller och system sker successivt och planeras vara helt klart den 13 juni, när sommartidtabellen börjar att gälla.

Från och med den 19 maj finns det nya hållplatsnamnet i vår reseplanerare på vl.se och i VL-appen. Om du vill resa från eller till Högskolan anger du hållplats Universitetet.

Linje 2, 5, 6 och 21

Från och med den 4 juli trafikerar linjerna 2, 5, 6 och 21 Västerås city igen, efter att ha letts om sedan den 19 april på grund av vägarbete på Vasagatan.

Linje 24

Från och med den 13 juni leds linje 24 om på grund av ett större vägarbete på Malmabergsgatan-Tråddragargatan. Det innebär att linje 24 inte passerar hållplatserna:

 • Ängsgärdsgatan
 • Korsängen
 • Haga Parkgata
 • Filargatan
 • Målargatan
 • Stentorpsgatan
 • Odensviplatsen
 • Bjurhovdamotet
 • Forntidsgatan
 • Kungshögsgatan

Linjen leds om via Björnövägen – Stockholmsvägen - Tortunavägen och passerar istället hållplatserna:

 • Kungsängsgatan
 • Knektgatan
 • Skiljebomotet
 • Tortunavägen

Kartan nedan visar hur linje 24 leds om.

Du som vill resa från eller till hållplatserna Ängsgärdsgatan, Korsängen eller Haga Parkgata hänvisas till linje 4.

Du som vill resa från eller till hållplatserna Stentorpsgatan, Odensviplatsen, Bjurhovdamotet, Forntidsgatan eller Kungshögsgatan hänvisas till linje 1.

Hållplatserna Filargatan och Målargatan stängs av helt:

 • Du som vill resa från eller till hållplats Filargatan hänvisas till hållplats Haga Parkgata och linje 4.
 • Du som vill resa från eller till hållplats Målargatan hänvisas till hållplats Adelsögatan och linje 1.

 

Nytt läge för hållplats Pilgatan 

Linje 24 fortsätter att passera hållplats Pilgatan, men stannar vid läge A och B på Björnövägen, istället för vid läge E och F på Malmabergsgatan. 

Omledningen gäller från och med den 13 juni 2022 till december 2023 på grund av ett större vägarbete på Malmabergsgatan-Tråddragargatan, som utförs av Mälarenergi. Läs mer om arbetet på Mälarenergis webbplats (extern sida, öppnas i nytt fönster).

Linje 31, 32 och 36

Vi påminner om att linje 31, 32 och 36 är anropsstyrda under sommaren. Det innebär att du som vill resa med de linjerna ringer och bokar din resa minst en timme innan avfärd på telefonnummer 020-21 21 21.

Ladda ner tidtabell

Här kan du söka din busstidtabell och ladda ner den till din mobiltelefon eller dator.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många vanliga frågor.