Tidtabellsändringar

Här samlar vi alla förändringar som sker i våra tidtabeller, både i samband med tidtabellsskifte och under årets gång.

Vid varje tidtabellsskifte tar vi bort gamla förändringar så att listan hålls aktuell.

Förändringar i busstrafiken 13 december

Stadstidtabellen

Linje 1 (Skälby – Bjurhovda)

Avgångarna från Skälby och från Bjurhovda till Centralen kl 05.15 och 05.45 tas bort på grund av få resenärer.

Linje 2 (Norra Gryta – Björnö)

Avgångarna från Norra Gryta och från Björnön till Centralen kl 05.15 och 05.45 tas bort på grund av få resenärer.

Vardagar efter kl 06.00 kommer varannan avgång att vända vid Hamre och varannan avgång kör ut till Björnögården. Hållplatserna nedan får trafik var 20:e minut (kvällstid var 30:e minut). Ingen förändring under helger då alla avgångar kör ut till Björnögården.

Hållplatser som får färre avgångar än idag:
 • Björnögården
 • Granbo
 • Björnöbron
 • Pilotgatan
 • Flottiljgatan
 • Eskadergatan
 • Edströmska gymnasiet

Linje 3 (Erikslund – Flygplatsen)

På vardagar blir det tätare avgångar under morgon och eftermiddag;
från var 10:e minut till ett intervall på 7,5 minuter.

Linje 21 (Skultuna-Tillberga)

På vardagar blir det tätare avgångar under morgon och eftermiddag;
från var 20:e minut till var 15:e minut.

Linje 32 (Lagersberg – Västerås)

Linjens ändhållplats Törunda kommer att flyttas till hållplats Gruffet. Anledningen är att väg 56 mellan Västjädra och Kvicksund ska byggas om med start under hösten/vintern 2020 och ett antal hållplatser efter vägen kommer att tas bort permanent i samband med det:

 • Törunda (hållplatsen blir kvar och trafikeras även fortsättningsvis av linje 515)
 • Matsäcksvilan
 • Löpdal
 • Ekbacken

Resenärer från hållplatserna Matsäcksvilan, Löpdal och Ekbacken hänvisas till hållplatserna Gruffet (linje 32) eller Törunda (linje 515).

Linje 11, 12 och 13

Linje 11, 12 och 13 fortsätter att vara inställda tills vidare.

Länstidtabellen

Linje 54

Hållplats Fellingsbrovägen tas bort permanent. Minutjustering på vissa avgångar.

Linje 56

Linjen läggs ner 13 december 2020. Följande hållplatser tas bort permanent:
 • Skärsjön
 • Gunnilbo vsk
 • Färna
 • Färna Södra
 • Getbro gård
 • Täppan
 • Västansjö
 • Donmora
 • Berga vsk
 • Fallet
 • Larsbo
 • Lugnet
 • Hembygdsgården
 • Bysala
 • Bysalatorp
 • Bråten
 • Solmyra vsk
 • Kronoborg
Följande hållplatser trafikeras inte av linje 56 från och med 13 dec:
 • Skinnskatteberg jvstn - trafikeras av linje 81, 500 och 550A
 • Klockarberget - trafikeras av linje 81 och 550A
 • Sotvretsvägen - trafikeras av linje 81 och 550A
 • Ö Ringvägen - trafikeras av linje 550A
 • Borntorpet - trafikeras av linje 550A
 • Hyttvägen - trafikeras av linje 550A
 • Folkhögskolan - trafikeras av linje 550A
 • Hed - trafikeras av linje 550A
 • Bernshammar - trafikeras av linje 550A

Linje 81

 • Avgångarna från Skinnskatteberg kl 07.30 och 18.38 tas bort.
 • Avgången från Riddarhyttan kl 07.55 tas bort.
 • De anropsstyrda avgångarna på lördagar och söndagar från Skinnskatteberg kl 15.30 och från Riddarhyttan kl 10.35 tas bort.

Linje 85

Några avgångar går via Centralskolan. Minutjusteringar på vissa avgångar.

Linje 86 och 87

Några avgångar går via Centralskolan.

Linje 500, 550A och 550B

Minutjusteringar på vissa avgångar.

Tidtabeller på hållplatserna

Förändringar har skett fort i och med coronapandemin. Vi har inte haft möjlighet att hålla tidtabellerna i tryck uppdaterade, de har därför tillfälligt varit borttagna från alla hållplatser. Men de sätts upp igen till tidtabellsbytet 13 december.

Förändringar i tågtidtabellen

För tidtabeller och löpande trafikinformation om tågen gå in på www.sj.se

Förändringar i busstrafiken 17 augusti

Länstidtabellen

Fagerstalinjen

Fagerstalinjen får ny linjesträckning och flera hållplatser tas bort. 

Följande hållplatser tas bort:

 • Ringvägen Övre
 • Ringvägen Nedre

Resenärer hänvisas till nya hållplats Ringvägen som finns på Norrbyvägen fr.o.m. 17 augusti. Se karta >>

 • Kyrkvägen
 • Lindgården
 • Västanfors Kyrka
 • Solliden

Resenärer hänvisas till hållplats Fagersta Lasarett eller Fagersta Central. Se karta >>

 • Hembygdsgården

Resenärer hänvisas till linje 500 som trafikerar hållplatsen.

 • Fårbo Industriområde

Resenärer hänvisas till linje 500 som trafikerar hållplatsen.

 • Secovägen
 • Björnbacksvägen
 • Industrivägen
 • Transportvägen
 • Transportvägen Östra
 • Montörvägen

Resenärer hänvisas till linje 500, hållplats Fårbo Industriområde

Flexlinjen Fagersta

Flexlinjen i Fagersta läggs ned från och med 17 augusti på grund av få resande.

Linje 252

Linje 252 får ny linjesträckning och börjar trafikera hållplats Kungsörs järnvägsstation. Resenärer på linje 49 som vill åka till Kungsörs järnvägsstation byter till linje 252 på hållplats Kaplansgatan.

Ny linjesträckning för 252

Linje 252 får ny linjesträckning och börjar trafikera hållplats  
Kungsörs järnvägsstation. Resenärer på linje 49 som vill åka till Kungsörs järnvägsstation byter till linje 252 på hållplats Kaplansgatan.

Ny linjesträckning för linje 252 >>

Förklaring karta:
Grön streckad linje: Kaplansgatan – Jvstn, svart streckad linje: Jvstn – Kaplansgatan

Linje 83

Del av linje 83 läggs ned och bussen kommer endast att gå mellan hållplatserna Lindgården och Bastmora. Dessa hållplatser tas bort:

 • Färna
 • Gunnilbo vsk
 • Lilla Heden
 • Stora Heden
 • Erlandsbo
 • Stjärnvik Södra
 • Stjärnvik
 • Naddebo Norra
 • Eriksbo
 • Nybyn
 • Kulan

Stadstidtabellen

Linje 11, 12 och 13

Linjerna 11, 12 och 13 är inställda från och med 14 april och fortsätter att vara inställda tills vidare. Resenärer hänvisas till övriga linjer.

Ladda ner tidtabell

Här kan du söka din busstidtabell och ladda ner den till din mobiltelefon eller dator.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många vanliga frågor.