Tidtabellsändringar

Här samlar vi alla förändringar som sker i våra tidtabeller i samband med tidtabellsskifte.

Vid varje tidtabellsskifte tar vi bort gamla förändringar så att listan hålls aktuell.

Förändringar i busstrafiken från den 17 juni 2024

Måndag den 17 juni börjar en ny tidtabell att gälla för vår busstrafik. I samband med det sker också en del förändringar i trafiken. Här har vi samlat alla förändringar som sker när sommartidtabellen börjar gälla.

De nya tidtabellerna som gäller för sommaren finns att ladda ner och skriva ut på sidan Ladda ner tidtabell, på vl.se.

Tänk på att det ligger dubbla tidtabeller, så att du väljer rätt datum.

Länstidtabellen 

Linje 49, 64, 66, 83, 84, 131, 461, 464, 467 och Silverexpressen

Linjerna tar sommaruppehåll, vilket innebär att du inte kan resa med linjerna från och med den 17 juni till och med den 18 augusti 2024. När hösttidtabellen börjar gälla, den 19 augusti, drar trafiken för linjerna i gång igen.

Linje 61

Hållplats Gullvalla Västra flyttar närmare Gullvalla bygdegård när sommartidtabellen börjar gälla. Kartan visar hållplatsens nya placering.

Karta med markering för nuvarande och kommande placering av hållplats Västra Gullvalla.

Linje 62

Linjen får en ny hållplats vid Sätra IF. Den nya hållplatsen heter Sätra skidstation. Kartan visar var den nya hållplatsen är placerad.

Kartan med markering för placering av den nya hållplatsen Sätra skidstation.

Linje 63

Hållplats Sportvägen tas bort på linje 63, eftersom det är få som reser till och från hållplatsen. Du som vill resa till eller från Sportvägen hänvisas i stället till hållplats Möklinta modulskola, enligt kartan nedan.

Karta med markering för den borttagna hållplatsen Sportvägen och markering för hållplats Möklinta modulskola

Linje 81 och 82

Linjerna är anropsstyrda från och med den 17 juni till och med den 18 augusti. Det innebär att du som vill resa med de linjerna ringer och bokar din resa minst en timme innan avfärd på telefonnummer 021-473 00 00. När hösttidtabellen börjar gälla, den 19 augusti, kör linjerna som vanligt igen.

Linje 550 A

När sommartidtabellen börjar gälla blir det nya avgångstider för linje 550 A på helgerna. Vi ändrar tidtabellen på helgerna för att det ska bli smidigare för resenärer att byta mellan olika bussar i Köping och Skinnskatteberg, och mellan buss och tåg i Köping.  

Linje 550 B

När sommartidtabellen börjar gälla blir det nya avgångstider för linje 550 B på helgerna. Vi ändrar tidtabellen på helgerna för att det ska bli smidigare för resenärer att byta mellan olika bussar, och mellan buss och tåg i Köping och Kungsör.    

Linje 551

Linjen får en ny hållplats när sommartidtabellen börjar gälla. Den nya hållplatsen heter Gräsnäs. Kartan visar var den nya hållplatsen är placerad.

blobid1.jpg

När sommartidtabellen börjar gälla blir det också nya avgångstider för linje 551 på helgerna. Vi ändrar tidtabellen på helgerna för att det ska bli smidigare för resenärer att byta mellan olika bussar, och mellan buss och tåg i Köping.   

 

Stadstidtabellen Västerås

 

Linje 2, 5, 6 och 21

När sommartidtabellen börjar gälla blir delar av Vasagatan i centrala Västerås en gågata. Det innebär att linjerna 2, 5, 6 och 21 inte stannar vid hållplatserna Stora Gatan, Smedjegatan och Rudbecksgatan.  Linjerna leds om via Södra Ringvägen, Västra Ringvägen och Norra Ringvägen (Cityringen), till och från hållplats Västerås Central. Omledningen gäller samtidigt som sommartidtabellen, från och med den 17 juni till och med den 18 augusti.

Under perioden kommer linjerna istället att stanna vid följande hållplatser längs Cityringen:

 • Västgötegatan
 • Biskopsgatan
 • Blåsbogatan

Du som vill resa till centrala Västerås med linjerna 2, 5, 6 och 21 hänvisas till hållplats Västerås Central eller till någon av hållplatserna längs Cityringen, enligt kartan nedan.

omeldningskarta linje 2_5_6_21_TM.jpg

Linjerna 1, 3, 4 och 14

Linjerna 1, 3, 4 och 14 påverkas inte av gågatan, utan stannar vid hållplats Stora Gatan precis som vanligt. Kartan visar hur bussarna kör på Stora Gatan från och med den 17 juni till och med den 18 augusti.

Trafik Stora Gatan.jpg

Byte mellan linjer

Du som vill byta mellan olika linjer gör det enklast vid hållplats Västerås Central där alla linjer stannar.

Samtrafik

För att enkelt kunna byta mellan olika busslinjer i stadstrafiken i Västerås har linjerna 1–6 samtrafik under vissa tider. Det innebär att bussarna väntar in varandra på Centralen på morgonen och i Västerås centrum på kvällen.

I samband med att gågatan införs kommer all samtrafik att ske på Centralen i Västerås, både morgon och kväll.

Linje 24

Linjen behåller nuvarande körväg och fortsätter att köra via Björnövägen–Stockholmsvägen–Tortunavägen även efter att vägarbetet på Malmabergsgatan är slutfört. På grund av vägarbetet, som startade i juni 2022, har linje 24 kört enligt kartan nedan.

Karta med markering för ny körväg för linje 24.

När sommartidtabellen börjar gälla blir den nya körvägen permanent och linjen fortsätter att köra enligt den gula sträckan på kartan.

Du som vill resa till eller från följande hållplatser hänvisas till linje 1:

 • Stentorpsgatan
 • Odensviplatsen
 • Bjurhovdamotet
 • Forntidsgatan
 • Kungshögsgatan

Du som vill resa till eller från följande hållplatser hänvisas till linje 4:

 • Pilgatan läge E-F
 • Ängsgärdsgatan
 • Korsängen
 • Haga Parkgata

Hållplatserna Filargatan och Målargatan tas bort. Du som vill resa till eller från de hållplatserna hänvisas istället till följande hållplatser:

 • Haga Parkgata
 • Adelsögatan
 • Stentorpsgatan
Uppdaterade kartor

I början på juni hittar du uppdaterade kartor för linje 24 på sidan Linjekartor på vl.se.

På våra hållplatser kommer kartorna att bytas ut successivt. Arbetet med att byta ut kartorna på alla våra hållplatser i Västerås beräknas vara klart till och med den 17 juni.

Linje 31, 32 och 36

Linjerna är anropsstyrda från och med den 17 juni till och med den 18 augusti. Det innebär att du som vill resa med de linjerna ringer och bokar din resa minst en timme innan avfärd på telefonnummer 021-473 00 00. När hösttidtabellen börjar gälla, den 19 augusti, kör linjerna som vanligt igen.

Ny tidtabell för tåg

Den 15 juni 2024 byter Mälartåg till sommartidtabell. Du hittar tidtabeller för tåg i Västmanland på tågbolagens webbplatser:

 

 

Förändringar i busstrafiken från den 10 december 2023

Från och med söndag den 10 december gäller en ny tidtabell för VL:s busstrafik. I samband med att vintertidtabellen börjar gälla sker också en del förändringar i trafiken. På den här sidan har vi samlat alla förändringar.

De nya tidtabellerna finns att ladda ner och skriva ut på sidan Ladda ner tidtabell. Tänk på att det ligger dubbla tidtabeller, så att du väljer rätt datum.  

Länstidtabellen

Linje 66

Linjen får en ny hållplats mellan hållplatserna Modigsbacke och Norrberg. Den nya hållplatsen heter Vallby Ryttargård. Från och med den 10 december kan du söka resa till eller från den nya hållplatsen i vår reseplanerare på vl.se och i VL-appen.

Karta som visar var hållplats Vallby Ryttargård är placerad.

Kartan visar var den nya hållplatsen är placerad.

Linje 120

Linjen får en ny körväg mellan hållplatserna Äppelparken och Hallstahammar centrum, i riktning mot Kolbäck – Borgåsund. Istället för att köra via Hästhovsvägen kommer linje 120 att köra via Västeråsvägen och även stanna vid hållplats Västeråsvägen. Förändringen gäller bara i riktning mot Kolbäck – Borgåsund.

Linje 120 som kör från Borgåsund – Kolbäck i riktning mot Äppelparken i Hallstahammar kör via Hästhovsvägen, precis som vanligt.

Karta som visar den nya linjesträckningen för linje 120.

Kartan visar den nya körvägen som börjar gälla från och med den 10 december.

Linje 130

Trafiken på linje 130 utökas på vardagar med en avgång från Virsbo till Surahammar, på eftermiddagen klockan 17.12.

Linje 500

Linjen har anpassats efter den utökade tågtrafiken på sträckan Fagersta – Västerås. Det är framför allt på morgonen på vardagar som förändringar i tidtabellen sker.

Från Norberg sker följande förändringar

 • Extrabussen på linje 500 med avgång klockan 07.43 från Norberg till Fagersta tas bort. Det innebär att det bara är en buss som kör från Norberg till Fagersta klockan 07.43, istället för två som tidigare.
 • En ny avgång läggs till på linje 500 från Norberg till Avesta klockan 07.32, under skoldagar.
 • En ny avgång läggs till på linje 500 från Norberg till Fagersta C/Skinnskatteberg klockan 05.14.

 Från Skinnskatteberg sker följande förändring

 • En ny avgång läggs till på linje 500 från Skinnskatteberg till Fagersta klockan 06.10.

Läs mer om den utökade tågtrafiken mellan Fagersta och Västerås i nyheten Fler avgångar i tågtrafiken mellan Västerås och Fagersta

Linje 511

Extrabussarna på linje 511 med avgång klockan 07.30 och 08.00 från Hallstahammar till Västerås tas bort. Det innebär att det bara är en buss som kör från Hallstahammar till Västerås klockan 07.30 och klockan 08.00, i stället för två som tidigare.

Linje 515

Hållplats Gränsvägen på linje 515 tas bort när vintertidtabellen börjar gälla. Det innebär att du inte kommer att kunna resa till och från hållplatsen från och med söndag den 10 december 2023. Du som vill resa till eller från hållplats Gränsvägen hänvisas till hållplats Vänstavägen.

Kartan nedan visar hållplatsen som tas bort på linje 515 från och med att vintertidtabellen börjar gälla.

Karta som visar att hållplats Gränsvägen på linje 515 tas bort, samt dess placering.

 

 

Linje 569

Linjen återgår till timmestrafik på morgonen och eftermiddagen, på vardagar. De extraturer som sattes in på linje 569 under hösten 2023 tas bort från och med den 10 december.

Extraturerna sattes in för att underlätta pendling till jobb och skola mellan Sala och Västerås, eftersom tågtrafiken inte fungerat som planerat. Från och med den 10 december kör Mälartåg åter halvtimmestrafik stora delar av dagen på vardagar. På helger körs tågtrafiken fortsättningsvis varannan timme.

Läs mer om den nya tidtabellen för tåg mellan Sala och Västerås på Mälartågs webb.

Stadstidtabellen Västerås

Linje 22 och 32

Linje 22 börjar köra mot Örtagården, via Gotövägen, när vintertidtabellen börjar gälla. Det innebär att hållplatserna Lötgatan och Barkarö tas bort, och att linjen får tre nya hållplatser.

Namn på de nya hållplatserna är:

 • Barkarö bygata
 • Gotövägen
 • Örtagården

Du som reser till eller från hållplatserna Lötgatan och Barkarö hänvisas från och med den 10 december till de nya hållplatserna Barkarö bygata eller Gotövägen, enligt kartan nedan.

Kartan visar de nya körvägarna för linjerna 22 och 32 vid hållplats Örtagården.

Kartan visar de nya körvägarna för linjerna 22 och 32 vid hållplats Örtagården.

I samband med att linje 22 börjar köra till Örtagården kommer även linje 32 att påverkas. Linje 32 fortsätter köra mellan Gruffet, Borgåsund, Rytterne och Örtagården, men inte till centrala Västerås.

Det innebär att följande hållplatser på linje 32 tas bort:

 • Ekliden
 • Gränsta S
 • Gränsta N
 • Bygatan
 • Hammarby C
 • Liegatan
 • Sjöhagen
 • Tomtebovägen
 • Oxbacken
 • Västgötegatan
 • Västerås Central

Även de anropsstyrda turerna mellan hållplatserna Västerås Central och Örtagården tas bort.

 

Byte mellan linjerna 22 och 32 i Örtagården

När de nya körvägarna för linjerna 22 och 32 börjar gälla kommer hållplats Örtagården att fungera som bytespunkt för de två linjerna, för dig som vill resa till centrala Västerås.

Det innebär att du som vill resa:

 • med linje 32 från Gruffet, Borgåsund och Rytterne till centrala Västerås behöver byta till linje 22 vid hållplats Örtagården.
 • från centrala Västerås till Rytterne, Borgåsund och Gruffet tar linje 22 i riktning mot Örtagården och byter till linje 32 vid hållplats Örtagården.

Läs mer om de nya körvägarna för linjerna 22 och 32 i nyheten Nya körvägar för linje 22 och 32 från den 10 december 2023

 

Ny tidtabell för tåg

Den 10 december 2023 byter även Mälartåg, Tåg i Bergslagen och SJ tidtabell. Du hittar tidtabeller för tåg i Västmanland på tågbolagens webbplatser:

Ladda ner tidtabell

Här kan du söka din busstidtabell och ladda ner den till din mobiltelefon eller dator.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många vanliga frågor.