Tidtabellsändringar

Här samlar vi alla förändringar som sker i våra tidtabeller, både i samband med tidtabellsskifte och under årets gång.

Vid varje tidtabellsskifte tar vi bort gamla förändringar så att listan hålls aktuell.

Förändringar i busstrafiken från den 13 juni 2022

Länstidtabellen

I samband med att busstrafiken övergår till sommartidtabellen blir det en del minutjusteringar av avgångstiderna på flera busslinjer runtom i länet.

SilverExpressen

Linjen kör inte under sommaren. Den 15 augusti när hösttidtabellen börjar gälla drar trafiken för SilverExpressen igång igen.  

 

Stadstidtabellen Västerås

Linje 4

Hållplats Wenströmska, där linje 4 passerar, byter namn till Fatbursgatan. Arbetet med att ändra namnet på den fysiska hållplatsen, på linjekartor, i våra tidtabeller och system sker successivt och planeras vara helt klart den 13 juni, när sommartidtabellen börjar att gälla.

Från och med den 19 maj 2022 finns det nya hållplatsnamnet i vår reseplanerare på vl.se och i VL-appen. Om du vill resa från eller till Wenströmska anger du hållplats Fatbursgatan.

Linje 2, 6 och 21

Hållplats Högskolan, där linjerna 2, 6 och 21 passerar, byter namn till Universitetet från och med den 13 juni. Arbetet med att ändra namnet på den fysiska hållplatsen, på linjekartor, i våra tidtabeller och system sker successivt och planeras vara helt klart den 13 juni, när sommartidtabellen börjar att gälla.

Från och med den 19 maj finns det nya hållplatsnamnet i vår reseplanerare på vl.se och i VL-appen. Om du vill resa från eller till Högskolan anger du hållplats Universitetet.

Linje 2, 5, 6 och 21

Från och med den 4 juli trafikerar linjerna 2, 5, 6 och 21 Västerås city igen, efter att ha letts om sedan den 19 april på grund av vägarbete på Vasagatan.

Linje 24

Från och med den 13 juni leds linje 24 om på grund av ett större vägarbete på Malmabergsgatan-Tråddragargatan. Det innebär att linje 24 inte passerar hållplatserna:

 • Ängsgärdsgatan
 • Korsängen
 • Haga Parkgata
 • Filargatan
 • Målargatan
 • Stentorpsgatan
 • Odensviplatsen
 • Bjurhovdamotet
 • Forntidsgatan
 • Kungshögsgatan

Linjen leds om via Björnövägen – Stockholmsvägen - Tortunavägen och passerar istället hållplatserna:

 • Kungsängsgatan
 • Knektgatan
 • Skiljebomotet
 • Tortunavägen

Kartan nedan visar hur linje 24 leds om.

Du som vill resa från eller till hållplatserna Ängsgärdsgatan, Korsängen eller Haga Parkgata hänvisas till linje 4.

Du som vill resa från eller till hållplatserna Stentorpsgatan, Odensviplatsen, Bjurhovdamotet, Forntidsgatan eller Kungshögsgatan hänvisas till linje 1.

Hållplatserna Filargatan och Målargatan stängs av helt:

 • Du som vill resa från eller till hållplats Filargatan hänvisas till hållplats Haga Parkgata och linje 4.
 • Du som vill resa från eller till hållplats Målargatan hänvisas till hållplats Adelsögatan och linje 1.

 

Nytt läge för hållplats Pilgatan 

Linje 24 fortsätter att passera hållplats Pilgatan, men stannar vid läge A och B på Björnövägen, istället för vid läge E och F på Malmabergsgatan. 

Omledningen gäller från och med den 13 juni 2022 till december 2023 på grund av ett större vägarbete på Malmabergsgatan-Tråddragargatan, som utförs av Mälarenergi. Läs mer om arbetet på Mälarenergis webbplats (extern sida, öppnas i nytt fönster).

Linje 31, 32 och 36

Vi påminner om att linje 31, 32 och 36 är anropsstyrda under sommaren. Det innebär att du som vill resa med de linjerna ringer och bokar din resa minst en timme innan avfärd på telefonnummer 020-21 21 21.

Förändringar i busstrafiken 12 december 2021

Stadstidtabellen

Linje 1 (Skälby – Bjurhovda)

Linjen får en ny färdväg vid sjukhuset på grund av bygget av nytt akutsjukhus. Hållplats Sjukhuset flyttas till Utmarksgatan och hållplats Adelsögatan flyttas cirka 200 meter till en annan plats på samma gata. De nya hållplatserna får samma namn som nuvarande.

Tidtabellen för linje 1 kommer inte att påverkas eftersom restiden blir densamma.

Linje 14 (Eriksborg – Norra Haga)

Ny linje i VL:s trafikutbud som går mellan Eriksborg och Norra Haga via Erikslunds köpcentrum, Bäckby, Råby, centrum och sjukhuset. Linjen trafikerar sjukhusets huvudingång.

Linje 14 ersätter delvis de tidigare linjerna 11, 12 och 13. Linjen går en gång i timmen kl 9–14 på vardagar och kl 10–14 på helger. Resenärer till Hovdestalunds kyrkogård som tidigare åkte linje 13 hänvisas till den nya Flextrafiken, som börjar gälla i mars 2022.

Linjekarta Västerås stadslinje 14 (pdf, 781 kb, öppnas i nytt fönster)

Linje 15 (Öster Mälarstrand – Centralen)

Ny linje i VL:s trafikutbud som går mellan Öster Mälarstrand och Centralen. Bussen går en gång i halvtimmen på vardagar kl 9–20 och helger kl 1020.

Linjekarta Västerås stadslinje 15 (pdf, 778 kb, öppnas i nytt fönster)

Linje 25 (Gäddeholm – Centralen)

Ny linje i VL:s trafikutbud som går mellan Gäddeholm och Centralen via Hälla. På vardagar går bussen en gång i halvtimmen på morgonen och eftermiddagen. Mitt på dagen på vardagar och under helger går den en gång i timmen.

Mer information om de nya linjerna i Västerås finns på sidan Nya linjer.

Länstidtabellen

Linje 49, 63, 81, 82, 83, 84 och 85

Minutjustering.

Linje 61

Minutjustering. Avgång 18:40 tillkommer på linje 61.

Linje 62 och 65

Linjernas tidtabeller har ändrats och anpassats efter linje 569, som fått en förändrad tidtabell. Detta för att resenärer ska kunna byta till och från linje 569 så smidigt som möjligt. Vissa avgångar på linje 62 och 65 skiljer sig uppemot 30 minuter jämfört med tidigare.

Linje 66

Minutjustering. Avgång 16:35 tillkommer på linje 66.

Linje 120

Minutjustering.

Linje 130

Minutjustering. Avgångarna i Virsbo kl. 12:15 och Surahammar 13:15 har tagits bort.

Linje 252

Minutjustering.

Linje 500, 550A och 551

Minutjustering.

Linje 515 (Köping – Kolbäck – Västerås)

Linjen kommer inte att trafikeras lika ofta som tidigare eftersom tågtrafiken mellan Sala och Eskilstuna, via Västerås och Kolbäck, har utökats. Förändringarna innebär att linje 515 kommer att gå en gång i timmen på vardagar mellan kl 06:00 och 08:00, samt mellan kl 15:00 och 17:00. Övrig tid går linjen varannan timme.

Från och med den 12 december utökar Mälartåg antalet avgångar på sträckan Sala – Ransta – Västerås – Kolbäck – Kvicksund – Eskilstuna. Detta innebär att tågen mellan Kolbäck – Västerås kommer att gå varje halvtimme på vardagar och varje timme under stora delar av dagen på helger. Mellan Köping och Västerås finns sedan tidigare tågtrafik med en till två avgångar per timme.

VL:s pendlarkort, länskort och skolkort (mellan kommuner) gäller på Mälartåg inom Västmanland. Resenärer som behöver ta sig mellan Köping respektive Kolbäck och Västerås kan alltså även ta tåget.

Linje 550B

Linjens tidtabell har anpassats efter tågtrafiken mellan Kungsör och Eskilstuna, som går en gång i timmen.

Linje 550B kommer därför att:

 • få fler avgångar mellan Köping och Kungsör.
 • ha fyra avgångar från Kungsör till Eskilstuna mellan kl 04:40 och 09:00, samt mellan kl 14:40 och 19:40 på vardagar.
 • ha fyra avgångar från Eskilstuna till Kungsör mellan kl 04:40 och 09:00, samt mellan kl 14:40 och 19:40 på vardagar.

Övriga avgångar på både vardagar och helger tas bort helt. Resenärer hänvisas till tågtrafiken mellan Kungsör och Eskilstuna som går en gång i timmen på vardagar, samt varannan timme på helger.

VL:s biljetter gäller inte på tåget mellan Kungsör och Eskilstuna. Resenärer som reser mellan Köping eller Kungsör och Eskilstuna rekommenderas därför att köpa Movingo för sträckan Kungsör-Eskilstuna som från den 12 december kostar 1100 kr för 30 dagar.

Movingo Kungsör-Eskilstuna gäller på alla VL-bussar (inklusive 550B), alla tågavgångar mellan Kungsör och Eskilstuna samt på all busstrafik hos Sörmlandstrafiken.

Linje 569

Linjen får en ny färdväg inom Sala tätort. Linjen kommer att köras via hållplats Silvermyntgatan. Detta innebär att linje 569 inte kommer att trafikera hållplatserna Ekebygatan och Fiskartorget från och med den 12 december.

Linjen kommer inte att trafikeras lika ofta som tidigare eftersom tågtrafiken mellan Sala och Västerås har utökats. Förändringarna innebär att linje 569 kommer att gå en gång i timmen mellan kl. 05:00 och 08:00, samt mellan kl 15:00 och 17:00 på vardagar. Övrig tid går linjen varannan timme.

Från och med den 12 december utökar Mälartåg antalet avgångar på sträckan Sala – Ransta – Västerås – Kolbäck – Kvicksund – Eskilstuna. Detta innebär att tågen mellan Sala och Västerås kommer att gå varje halvtimme under större delen av dagen, på vardagar.

På helger blir det avgångar varje timme under stora delar av dagen.

VL:s pendlarkort, länskort och skolkort (mellan kommuner) gäller på Mälartåg i Västmanland. Resenärer som behöver ta sig mellan Sala och Västerås kan alltså även ta tåget.

Arbogalinjen

Minutjustering.

Silverlinjen

Minutjustering.

T-turer på Silverlinjen har tagits bort på eftermiddagarna på vardagar samt en tur mitt på dagen. Detta på grund av att den nya linjen SilverExpressen kommer att trafikera samma sträcka vid samma tider.

SilverExpressen

Ny linje i VL:s trafikutbud som trafikerar Sala tätort och är ett komplement till Silverlinjen. SilverExpressen kommer att trafikeras på vardagar mellan 05:30 och 08:30 samt mellan kl. 15:30 och 19:30.

Bussen går till och från Sala Resecentrum via Sörskogsleden, Ängshagen, Turbo och Fiskartorget.

Linjekarta Sala SilverExpressen (pdf, 862 kb, öppnas i nytt fönster)

Förändringar i tågtidtabellen

Mälartåg utökar antalet avgångar på flera av sina linjer från och med den 12 december. Bland annat blir det avgångar varje halvtimme på sträckan Sala – Ransta – Västerås – Kolbäck – Kvicksund – Eskilstuna på vardagar och avgångar varje timme under stora delar av dagen på helger.

På sträckan Sala – Västerås finns det några undantag på vardagar. Där blir det avgångar varje timme på sen förmiddag och tidig eftermiddag, eftersom det är trångt på spåret.

I Ransta stannar tågen varje timme hela dagen, eftersom det bara finns en plattform där tågen kan stanna.

Även tåg som körs av Tåg i Bergslagen får en ny tidtabell den 12 december.

VL:s pendlarkort och länskort gäller för resa på tåg i Västmanland.

För tidtabeller och löpande trafikinformation om tågen gå in på sj.se. Från och med den 1 december hittar du tidtabeller för resor med Mälartåg på malartag.se.

Ladda ner tidtabell

Här kan du söka din busstidtabell och ladda ner den till din mobiltelefon eller dator.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många vanliga frågor.