Tidtabellsändringar

Här samlar vi alla förändringar som sker i våra tidtabeller i samband med tidtabellsskifte.

Vid varje tidtabellsskifte tar vi bort gamla förändringar så att listan hålls aktuell.

Förändringar i busstrafiken från den 10 december 2023

Från och med söndag den 10 december gäller en ny tidtabell för VL:s busstrafik. I samband med att vintertidtabellen börjar gälla sker också en del förändringar i trafiken. På den här sidan har vi samlat alla förändringar.

De nya tidtabellerna finns att ladda ner och skriva ut på sidan Ladda ner tidtabell. Tänk på att det ligger dubbla tidtabeller, så att du väljer rätt datum.  

Länstidtabellen

Linje 66

Linjen får en ny hållplats mellan hållplatserna Modigsbacke och Norrberg. Den nya hållplatsen heter Vallby Ryttargård. Från och med den 10 december kan du söka resa till eller från den nya hållplatsen i vår reseplanerare på vl.se och i VL-appen.

Karta som visar var hållplats Vallby Ryttargård är placerad.

Kartan visar var den nya hållplatsen är placerad.

Linje 120

Linjen får en ny körväg mellan hållplatserna Äppelparken och Hallstahammar centrum, i riktning mot Kolbäck – Borgåsund. Istället för att köra via Hästhovsvägen kommer linje 120 att köra via Västeråsvägen och även stanna vid hållplats Västeråsvägen. Förändringen gäller bara i riktning mot Kolbäck – Borgåsund.

Linje 120 som kör från Borgåsund – Kolbäck i riktning mot Äppelparken i Hallstahammar kör via Hästhovsvägen, precis som vanligt.

Karta som visar den nya linjesträckningen för linje 120.

Kartan visar den nya körvägen som börjar gälla från och med den 10 december.

Linje 130

Trafiken på linje 130 utökas på vardagar med en avgång från Virsbo till Surahammar, på eftermiddagen klockan 17.12.

Linje 500

Linjen har anpassats efter den utökade tågtrafiken på sträckan Fagersta – Västerås. Det är framför allt på morgonen på vardagar som förändringar i tidtabellen sker.

Från Norberg sker följande förändringar

 • Extrabussen på linje 500 med avgång klockan 07.43 från Norberg till Fagersta tas bort. Det innebär att det bara är en buss som kör från Norberg till Fagersta klockan 07.43, istället för två som tidigare.
 • En ny avgång läggs till på linje 500 från Norberg till Avesta klockan 07.32, under skoldagar.
 • En ny avgång läggs till på linje 500 från Norberg till Fagersta C/Skinnskatteberg klockan 05.14.

 Från Skinnskatteberg sker följande förändring

 • En ny avgång läggs till på linje 500 från Skinnskatteberg till Fagersta klockan 06.10.

Läs mer om den utökade tågtrafiken mellan Fagersta och Västerås i nyheten Fler avgångar i tågtrafiken mellan Västerås och Fagersta

Linje 511

Extrabussarna på linje 511 med avgång klockan 07.30 och 08.00 från Hallstahammar till Västerås tas bort. Det innebär att det bara är en buss som kör från Hallstahammar till Västerås klockan 07.30 och klockan 08.00, i stället för två som tidigare.

Linje 515

Hållplats Gränsvägen på linje 515 tas bort när vintertidtabellen börjar gälla. Det innebär att du inte kommer att kunna resa till och från hållplatsen från och med söndag den 10 december 2023. Du som vill resa till eller från hållplats Gränsvägen hänvisas till hållplats Vänstavägen.

Kartan nedan visar hållplatsen som tas bort på linje 515 från och med att vintertidtabellen börjar gälla.

Karta som visar att hållplats Gränsvägen på linje 515 tas bort, samt dess placering.

 

 

Linje 569

Linjen återgår till timmestrafik på morgonen och eftermiddagen, på vardagar. De extraturer som sattes in på linje 569 under hösten 2023 tas bort från och med den 10 december.

Extraturerna sattes in för att underlätta pendling till jobb och skola mellan Sala och Västerås, eftersom tågtrafiken inte fungerat som planerat. Från och med den 10 december kör Mälartåg åter halvtimmestrafik stora delar av dagen på vardagar. På helger körs tågtrafiken fortsättningsvis varannan timme.

Läs mer om den nya tidtabellen för tåg mellan Sala och Västerås på Mälartågs webb.

Stadstidtabellen Västerås

Linje 22 och 32

Linje 22 börjar köra mot Örtagården, via Gotövägen, när vintertidtabellen börjar gälla. Det innebär att hållplatserna Lötgatan och Barkarö tas bort, och att linjen får tre nya hållplatser.

Namn på de nya hållplatserna är:

 • Barkarö bygata
 • Gotövägen
 • Örtagården

Du som reser till eller från hållplatserna Lötgatan och Barkarö hänvisas från och med den 10 december till de nya hållplatserna Barkarö bygata eller Gotövägen, enligt kartan nedan.

Kartan visar de nya körvägarna för linjerna 22 och 32 vid hållplats Örtagården.

Kartan visar de nya körvägarna för linjerna 22 och 32 vid hållplats Örtagården.

I samband med att linje 22 börjar köra till Örtagården kommer även linje 32 att påverkas. Linje 32 fortsätter köra mellan Gruffet, Borgåsund, Rytterne och Örtagården, men inte till centrala Västerås.

Det innebär att följande hållplatser på linje 32 tas bort:

 • Ekliden
 • Gränsta S
 • Gränsta N
 • Bygatan
 • Hammarby C
 • Liegatan
 • Sjöhagen
 • Tomtebovägen
 • Oxbacken
 • Västgötegatan
 • Västerås Central

Även de anropsstyrda turerna mellan hållplatserna Västerås Central och Örtagården tas bort.

 

Byte mellan linjerna 22 och 32 i Örtagården

När de nya körvägarna för linjerna 22 och 32 börjar gälla kommer hållplats Örtagården att fungera som bytespunkt för de två linjerna, för dig som vill resa till centrala Västerås.

Det innebär att du som vill resa:

 • med linje 32 från Gruffet, Borgåsund och Rytterne till centrala Västerås behöver byta till linje 22 vid hållplats Örtagården.
 • från centrala Västerås till Rytterne, Borgåsund och Gruffet tar linje 22 i riktning mot Örtagården och byter till linje 32 vid hållplats Örtagården.

Läs mer om de nya körvägarna för linjerna 22 och 32 i nyheten Nya körvägar för linje 22 och 32 från den 10 december 2023

 

Ny tidtabell för tåg

Den 10 december 2023 byter även Mälartåg, Tåg i Bergslagen och SJ tidtabell. Du hittar tidtabeller för tåg i Västmanland på tågbolagens webbplatser:

Förändringar i busstrafiken från den 21 augusti 2023

Måndag den 21 augusti börjar en ny tidtabell att gälla för vår busstrafik. I samband med det sker också en del förändringar i trafiken. Här har vi samlat alla förändringar som sker när hösttidtabellen börjar gälla.

De nya tidtabellerna finns att ladda ner och skriva ut på sidan Ladda ner tidtabell, på vl.se. Tänk på att det ligger dubbla tidtabeller, så att du väljer rätt datum.

Länstidtabellen

Linje 49

Trafiken för linjen drar igång igen efter sommarens uppehåll, vilket innebär att du kan resa med linjen igen från och med den 21 augusti 2023.

Linjen får en ny hållplats mellan hållplats Nåberga och V Eknö. Den nya hållplatsen heter V Nåberga. Från och med den 21 augusti kan du söka resa till eller från den nya hållplatsen i vår reseplanerare på vl.se och i VL-appen.

Ny hållplats_V Nåberga.png

Den gula markeringen på kartan visar den nya hållplatsen på linje 49.

 

Linje 60

Hållplats Hov på linje 60 tas bort när hösttidtabellen börjar gälla. Det innebär att du inte kommer att kunna resa till och från hållplats Hov från och med den 21 augusti 2023. Du som vill resa till eller från hållplats Hov hänvisas i stället till hållplats Åby.

Kartan visar hur linje 60 kör från och med den 21 augusti.

Hallplats_Hov_borttagen_230821.png

 

Linje 61

Hållplats Stävre på linje 61 i riktning mot Västerfärnebo flyttas ungefär 30 meter när hösttidtabellen börjar gälla. Kartan nedan visar var hållplatsen placeras från och med den 21 augusti.

Flyttad hållplats_Stävre.png

Den gula markeringen på kartan visar ny placering för hållplats Stävre.

Förstärkningsbussen på linje 61 med avgång klockan 07:15 från Salbohed till Sala tas bort. Det innebär att det bara är en buss som kör från Salbohed till Sala klockan 07.15, i stället för två som tidigare.

 

Linje 63

Linjen kör till Bännbäck – Vivastbo, norr om Möklinta, igen när hösttidtabellen börjar gälla.

Linjen får en ny hållplats mellan hållplatserna Bännbäck och Forsbo Östra. Den nya hållplatsen heter V Bännbäck. Från och med den 21 augusti kan du söka resa till eller från den nya hållplatsen i vår reseplanerare på vl.se och i VL-appen.

Ny hållplats V Bännbäck.png

Den gula markeringen på kartan visar ny placering för hållplats V Bännbäck.

Linje 63 får en förstärkningsbuss på skoldagar med avgång 07.32 från Broddbo till Sala. Det innebär att två bussar kommer att avgå 07.32 från Broddbo till Sala, eftersom det ofta är fullt på bussen med den avgången. 

 

Linje 64

Trafiken för linjen drar i gång igen efter sommarens uppehåll, vilket innebär att du kan resa med linjen igen från och med den 21 augusti 2023. 

Hållplats Hov på linje 64 tas bort när hösttidtabellen börjar gälla. Det innebär att du inte kommer att kunna resa till och från hållplats Hov från och med den 21 augusti 2023. Du som vill resa till eller från hållplats Hov hänvisas i stället till hållplats Åby.

Hallplats_Hov_borttagen_230821.png

Kartan visar hur linje 64 kör från och med den 21 augusti.

 

Linje 66, 83, 84, 131, 461, 464, 467 och Silverexpressen

Trafiken för linjerna drar igång igen efter sommarens uppehåll. Det innebär att du kan resa med linjerna igen från och med den 21 augusti 2023. 

 

Linje 65

Linjen stannar vid hållplatserna Lugnet, Vad, Vallrum och Hallsta vsk igen när hösttidtabellen börjar gälla. 

 

Linje 511

Hållplats Västeråsvägen, i riktning mot Västerås, flyttas till en nybyggd, tillgänglighetsanpassad hållplats enligt kartan nedan.

Ny hållplats_Västeråsvägen.png

Från och med den 21 augusti stannar linje 511 inte vid hållplatsen på Brånstaleden. Du som vill resa till eller från hållplats Västeråsvägen i riktning mot Västerås hänvisas i stället till den nya hållplatsen på Västeråsvägen. 

Linje 569

Linjen får extraturer på morgonen och eftermiddagen, på vardagar. Det innebär att linje 569 får halvtimmestarfik på morgonen och eftermiddagen på vardagar.

Extraturerna sätts in för att underlätta pendling till jobb och skola mellan Sala och Västerås, eftersom tågtrafiken inte fungerar som planerat.

Ladda ner tidtabell

Här kan du söka din busstidtabell och ladda ner den till din mobiltelefon eller dator.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många vanliga frågor.