Skolskjutstidtabeller

Här finns tidtabeller för skolskjutslinjer i Västerås.

Tidtabellerna ligger under Dokument på den här sidan och gäller hösttermin 2023–vårtermin 2024. Tidtabellerna öppnas i eget fönster.

Om du vill ha tidtabeller för skolskjuts i andra kommuner i Västmanland vänder du dig till din kommun.

Kontaktperson

Svealandstrafiken, Skolskjutsfrågor

Skollov

Några av VL:s landsbygdslinjer har E-turer, som bara körs under skoldagar:

  • 60
  • 85
  • 86

Dessa turer är märkta med fotnoten E i tidtabellerna, och går alltså inte under dessa dagar:

  • Sportlov: vecka 9 (26 februari–1 mars 2024)
  • Påsklov: vecka 14 (2 april–5 april 2024)
  • Lovdagar: 10 maj och 7 juni 2024
  • Sommarlov: start 15 juni 2024
  • Läslov (höstlov): vecka 44 (28 oktober–1 november 2024)
  • Jullov: 23 december 2024 - 7 januari 2025