Skolskjutstidtabeller

Här finns tidtabeller för skolskjutslinjer i Västerås.

Tidtabellerna ligger under Dokument på den här sidan och gäller hösttermin 2022–vårtermin 2023. Tidtabellerna öppnas i eget fönster.

Om du vill ha tidtabeller för skolskjuts i andra kommuner i Västmanland vänder du dig till din kommun.

Kontaktperson

Svealandstrafiken, Skolskjutsfrågor

Skollov

Några av VL:s landsbygdslinjer har E-turer, som bara körs under skoldagar:

 • 60
 • 85
 • 86
 • 131

Dessa turer är märkta med fotnoten E i tidtabellerna, och går alltså inte under dessa dagar:

 • Sportlov: vecka 9 (27 februari–3 mars 2023)
 • Påsklov: vecka 14 (3 april–7 april 2023 för linjerna 60 och 131)
 • Påsklov: vecka 15 (10 april–14 april 2023, för linjerna 85 och 86)
 • Lovdagar: 19 maj 2023
 • Sommarlov: start 16 juni 2023
 • Läslov (höstlov): vecka 44 (30 oktober–3 november 2023)
 • Jullov: 22 december 2023–8 januari 2024