Vår trafik

Allmän kollektivtrafik är linjelagd busstrafik och anropsstyrd trafik där alla får resa utan att någon form av tillstånd behövs. Det finns regionaltrafik, stadstrafik och landsbygdstrafik i Västmanland.

Kollektivtrafikförvaltningen i Region Västmanland planerar för den allmänna kollektivtrafiken mellan kommunhuvudorterna inom Västmanland. På uppdrag av kommunerna planerar Kollektivtrafikförvaltningen även den allmänna kollektivtrafiken inom kommuerna.

Regionaltrafik är stomlinjer som går mellan kommunhuvudorter inom Västmanland, t.ex. linje 511 mellan Hallstahammar och Västerås.

Stadstrafik är trafik som går inom en tätort. Vi kör stadstrafik på fem orter i Västmanland: Västerås, Arboga, Fagersta, Köping och Sala.

Vi har även landsbygdstrafik som kör inom den kommunala landsbygden, t.ex. linje 31 mellan Tillberga och Sevalla och linje 63 mellan Sala och Möklinta.

Anropsstyrd trafik körs endast efter beställning av resenären, den kan köra efter en tidtabell eller erbjudas inom en tidsram. Anropsstyrd trafik körs där resandet är lågt och ofta med taxi.

Vi ansvarar även för kompletteringstrafik i länet som är en form av kollektivtrafik. Den kör på sträckor där det inte finns annan kollektivtrafik i närheten. Trafiken binder ihop sådana platser med en tätort med service. Det är ett komplement till busstrafiken och är en resa med taxi.

Kommunerna har ansvaret för skolskjutsen inom den egna kommunen.

Res med buss

Kollektivtrafikförvaltningen är en del av Region Västmanland och Svealandstrafiken är ett samägt dotterbolag av Region Västmanland och Region Örebro Län.

För att göra det enkelt för kunder och resenärer kallar vi oss helt enkelt VL när vi är tillsammans.

VL:s verksamhet är därför finansierad av både biljettintäkter och skattemedel.

Det är Svealandstrafiken som kör all kollektivtrafik med buss i länet. Svealandstrafiken har dels egna bussar samt att de på kort och lång sikt kan ge andra bussföretag i uppdrag att köra för Svealandstrafiken.

Res med tåg

Tågtrafiken i Västmanland trafikeras och planeras av bolagen Tåg i Bergslagen och Mälardalstrafik. Region Västmanland äger bolagen tillsammans med flera av våra närliggande län.

Res med buss

Här hittar du samlad information kring vad som gäller när du ska resa med buss.

Res med tåg

VL har inga egna tåg, men du kan resa både på bussen och tåg med olika biljetter. Här hittar du också länkar till de bolag som kör i Västmanland samt till tidtabeller och trafikinformation.

Köpa biljett

Du kan köpa din biljett på flera olika sätt beroende på vilken biljett du vill köpa.

Tågbiljetter

Här hittar du information om tågbiljetter för resor inom Västmanlands län.

Prisguiden

Vad kostar biljetten? Här hittar du svaret.

Våra hållplatser

Här hittar du alla våra hållplatser sorterade per linje.

Kontakta oss

Har du en synpunkt eller fråga? Kontakta oss gärna via vårt formulär.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många vanliga frågor.