Frågor och svar

 • Res med betalkort

  • Blippa ditt betalkort mot bussens biljettläsare, så laddas en enkelbiljett giltig inom en kommun på ditt betalkort. 

  • Innan du blippar ditt betalkort ska du meddela föraren att du vill ha en länsbiljett. Om du blippar betalkortet direkt köper du en kommunbiljett. Föraren trycker på en knapp, du blippar ditt kort, föraren bekräftar att du ska köpa en länsbiljett genom att trycka en gång till, och då genomför du köpet genom att blippa ditt betalkort igen. 

  • Det är så tekniken i vårt system fungerar. Det första blippet säkerställer att ditt kort går att använda för att köpa en länsbiljett, och det andra blippet genomför köpet. Om du blippar bara en gång efter att föraren tryckt på knappen genomförs inget köp. Först efter andra blippet är köpet genomfört och det lyser grönt på validatorn. När du blippar kortet nästa gång inom tre timmar (till exempel vid övergång till annan buss) valideras din biljett och giltighetstiden visas på validatorn. 

  • Ja, så länge båda köpen är gjorda vid samma tidpunkt. På så sätt kan kundservice se att du av misstag har köpt en kommunbiljett och därför får du göra återköp på den biljetten. I övrigt återköper kundservice inga enkelbiljetter. För att göra återköp ska du höra av dig till kundservice. 

  • Nej, det går inte. Om du behöver göra ett återköp på en felköpt biljett ska du höra av dig till kundservice. 

  • Nej. När man blippar sitt betalkort gör man ett köp av en komplett enkelbiljett, och det går inte att göra några andra köp, på till exempel en mellanskillnad. För att ha en giltig biljett behöver du därför köpa en ny biljett (länsbiljett istället för kommunbiljett) och sedan återköpa kommunbiljetten. 

  • Att köpa biljett på det här sättet går bara att göra till ett pris, som motsvarar vad en vuxenbiljett kostar. Om du vill köpa din biljett till rabatterat pris får du göra det i några av våra andra kanaler, till exempel i appen, via Mina sidor eller hos ombud. 

  • Nej. Biljetten laddas direkt på ditt betalkort, så det går bara att köpa en biljett per betalkort. Om du har köpt en biljett med ditt betalkort och blippar kortet fler gånger inom giltighetstiden valideras biljetten och giltighetstiden visas. Om du blippar betalkortet efter att giltighetstiden har gått ut köper du en ny biljett. 

  • Nej, det behövs inte. Länsbiljetten gäller i hela länet i tre timmar, så du kan köpa en länsbiljett för att resa först med en stadsbuss och sedan byta för att resa vidare ut i länet. 

  • Nej, det är samma pris. I övriga kanaler (appen, Mina sidor och hos ombud) kan du köpa rabatterade biljetter (ungdom och senior), men när du blippar betalkortet ombord motsvarar priset en vuxenbiljett. 

  • Nej. Det beror på att den funktionen inte finns i vårt system. Det kan på sikt bli aktuellt att utveckla det, men i dagsläget finns biljetten bara till ett pris, som motsvarar en vuxenbiljett. 

  • Det går att blippa betalkort från Visa och Mastercard, och det fungerar med både svenska och utländska kort. 

  • Det går att blippa både fysiska betalkort och betalkort som är inlagda i digitala enheter. VL ansvarar dock bara för att de fysiska korten fungerar, och kan inte garantera att betalkort inlagda i digitala enheter fungerar. 

  • Om du har köpt en kommunbiljett och blippar kortet igen inom en timme visas giltighetstiden i validatorns display. Biljetten är giltig i en timme från att du köpte biljetten.

   Om du har köpt en länsbiljett och blippar kortet igen inom tre timmar visas giltighetstiden i validatorns display. Biljetten är giltig i tre timmar från att du köpte biljetten. 

  • Nej. Efter dygnets slut beräknas hur många enkelbiljetter du har köpt under dygnet och det totala belopp du ska betala för dem. Beloppet dras därefter från ditt betalkortskonto. Du kan se transaktionen på ditt betalkorts kontoutdrag, men beroende på din kortutgivares system kan det ta en eller flera dagar innan beloppet syns där.

   Om du har för lite pengar på kontot kommer kortet hamna på vår spärrlista och går inte att använda förrän skulden är betald. Banken kommer försöka dra pengar från kontot de två första dygnen efter köpet samt dag 7 och dag 14. Kundservice kan hjälpa till att manuellt ta bort ditt kort från spärrlistan, om det finns pengar på ditt konto. 

  • Biljettkontrollen fungerar som vanligt. När du blippar ditt betalkort mot biljettläsaren på bussen får du en biljett laddad på ditt betalkort, och biljetten aktiveras direkt. Om det blir en biljettkontroll blippar du ditt betalkort på kontrollantens läsare, och kontrollanten kan då se att du har en giltig biljett. Om du inte har en giltig biljett får du betala en tilläggsavgift. 

  • Nej, vi sparar inte någon betalkortsinformation som till exempel betalkortsnummer. Vi använder tekniken tokenisering, som tillåter att betalningar görs utan att avslöja kort- eller kontouppgifter. Det innebär att det riktiga kortnumret byts ut mot ett slumpmässigt nummer (token) vilket gör betalningen säkrare och hindrar åtkomst till det riktiga kortnumret vid till exempel dataintrång. Vi kan inte få fram information om vem kortinnehavaren är eller se transaktioner. 

  • Du kan se ditt kvitto genom att fylla i dina kortuppgifter på vl.se/resmedbetalkort. Du kan också se hur många resor du har gjort under dagen, och det belopp som kommer att dras från ditt konto. För att hitta kvitto på en resa som är betald med en digital plånbok ska du använda kortuppgifterna för det fysiska betalkortet. 

  • Nej, ett betalkort är personligt och du kan bara betala en resa i taget. Om du ska betala åt någon annan kan du istället använda VL-appen, Mina sidor eller köpa biljett hos ett ombud. Om du har både ett laddat resekort och ett betalkort till hands, kan du låna ut ditt resekort och betala för dig själv med betalkortet. VL:s resekort är inte personligt. 

  • Ja. Därför bör du spärra ditt kort så snart som möjligt, så att det inte kan missbrukas. Om du vill göra en reklamation på att någon annan har använt ditt kort ska du kontakta din bank.  

  • Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt kort när transaktionen görs hamnar kortet på spärrlistan. Då kan du inte blippa kortet igen förrän skulden är betald. Systemet kommer automatiskt att försöka dra pengar från ditt konto tills skulden är betald (max 4 gånger). För att få hjälp med att betala en skuld kan du kontakta vår kundservice. 

  • Ja, det går att resa med betalkort i alla fordon som är utrustade med biljettläsare, till exempel med flextrafiken i Västerås. Vissa fordon har inte monterade biljettläsare ombord, och i dem kommer man inte kunna blippa sitt betalkort. Det gäller till exempel Flexlinjen i Köping, Arboga tätortstrafik och en del annan trafik som utförs av Svealandstrafikens underentreprenörer. 

  • Ja, det finns en risk för det. Det beror på att VL:s resekort och betalkort blippas på samma läsare. Om du ska blippa ditt resekort bör du därför ta ut det ur plånboken. Generellt gör vi inte återköp på enkelbiljetter, men om du har blivit debiterad för två resor vid samma tidpunkt kan du kontakta kundservice för att få hjälp. 

  • Det finns en liten risk för det, eftersom appbiljett och betalkort blippas mot samma läsare. Om du ska blippa en appbiljett bör du därför ta ut betalkortet ur ditt mobilfodral innan du blippar appbiljetten. Generellt gör vi inte återköp på enkelbiljetter, men om du har blivit debiterad för två resor vid samma tidpunkt kan du kontakta kundservice för att få hjälp. 

 • Biljetter och priser

  • Alla VL-biljetter köpta före den 30 januari 2022 upphörde att gälla den 30 januari 2023. Du som har en VL-biljett som är köpt innan den 30 januari 2022 kunde använda den till och med den 29 januari 2023. Efter det kan du inte längre använda biljetten, utan behöver köpa en ny för att kunna resa med våra bussar.

   Du som har köpt en VL-biljett efter den 30 januari 2022 behöver använda den inom 1 år från det datum du köpt biljetten.

   Mer information om vad som gäller efter den 29 januari 2023 hittar du i nyheten Snart ett år sedan giltighetstid infördes på alla VL-biljetter.

  • En enkelbiljett giltig inom en kommun gäller i en timme, och en enkelbiljett giltig i hela länet gäller i tre timmar.

  • En enkelbiljett börjar gälla när du aktiverar den ombord. En enkelbiljett du har köpt i VL-appen är giltig i 30 dagar från att du har köpt den. En enkelbiljett du har köpt via Mina sidor, hos VL Kundcenter eller hos våra ombud gäller i 1 år från det datum du köpte biljetten.

   Tänk på att en pappersbiljett som du köper hos vårt kundcenter eller via våra ombud behöver förvaras så att streckkoden går att blippa.

  • En 24-timmarsbiljett börjar gälla när du aktiverar den ombord. Du behöver använda 24-timmarsbiljetten inom 1 år från att du har köpt den.

  • Nej, vi har ingen försäljning med kontanter ombord på våra bussar.

  • I VL-appen kan du köpa enkelbiljetter. Du kan också blippa ditt betalkort ombord för att få en enkelbiljett laddad på betalkortet. Biljetten gäller i en timme inom den kommun du reser. 

   Via Mina sidor här på vl.se kan du köpa enkelbiljetter och ladda ditt resekort.

   Hos vårt kundcenter på Resecentrum och våra ombud kan du köpa enkelbiljetter och ladda ditt resekort. Om du inte har ett resekort kan du köpa ett resekort för 30 kronor hos något av våra fullvärdiga ombud. På sidan Våra ombud hittar du ditt närmaste ombud.

  • Ja du måste spara din biljett under hela resan så att du kan visa upp den vid en biljettkontroll.

  • Du hittar alla våra priser i Prisguiden, och kan också se vad din resa kostar om du söker en resa i reseplaneraren som finns på startsidan.

  • Ja, om du reser med en 10-resorsbiljett kan du säga till föraren att du vill blippa biljetten för fler personer.

  • Du kan köpa en biljett appenhos kundcenter på Centralstationen i Västerås, på Mina Sidor och hos ombud. Du kan också köpa en enkelbiljett giltig inom en kommun genom att blippa ditt betalkort ombord på bussen.

   Läs mer om att blippa betalkortet ombord

   Läs mer om var du kan köpa biljett

  • Vi kan inte spärra ett borttappat resekort, men om du har registrerat ditt resekort på Mina sidor kan du logga in och spärra det där.

  • Du får ta med dig två barn under sju år på din biljett. Om du har fler än två barn med dig betalar du ungdomspris för barn nummer tre och uppåt. Läs mer om våra ålderskatergorier

  • Ja, om du har en 30- eller 365-dagarsbiljett kan du resa även på tåg. Din biljett gäller inom en kommun eller i hela länet, beroende på om du har kommun- eller länsgiltighet på din biljett.

  • Nej, det går inte att pausa en påbörjad periodbiljett (till exempel 30- eller 365-dagarsbiljett).

  • Du kan ladda ditt resekort via Mina sidor, hos vårt kundcenter på Centralstationen i Västerås och hos våra fullvärdiga ombud. Du hittar ditt närmaste ombud på vl.se/ombud.

  • Det får du genom att registrera ditt kort på Mina sidor. Där kan du ladda ditt kort, men för att få tappa-bort-garanti behöver du alltså även registrera kortet. Läs mer om Mina sidor och Tappa-bort-garantin

  • Vi har rabatt för ungdomar (7–19 år) på de flesta av våra biljetter, och inom Västerås kommun har även seniorer (65+) rabatt. För studenter och sjukpensionärer gäller ingen särskild rabatt.

  • Nej, biljetten aktiveras när du blippar den första gången, antingen ombord på bussen eller på stationen innan du kliver ombord på tåget.

  • Om du har registrerat ditt resekort på Mina sidor kan du logga in där och se hur många resor du har. Du kan också ringa till oss på 0771-22 40 00.

  • Du behöver veta vilken övergångstid du har på din biljett och att du alltid ska blippa din biljett när du går ombord.

   Läs mer om övergångstider

  • Nej, resekortet är inte personligt.

  • Kortnumret hittar du på baksidan av ditt resekort.

  • Om ditt resekort inte fungerar kan du komma till vårt kundcenter på Centralstationen i Västerås, så byter vi ut det utan kostnad. Du kan också kontakta vår kundservice via mejl eller telefon:

  • Om du har registrerat ditt kort på Mina sidor har du tappa-bort-garanti. Då kan du spärra ditt kort själv och välja att få ett nytt kort hemskickat. Du får då ett nytt kort med samma antal resor eller dagar som du hade kvar när kortet spärrades. Om du inte har registrerat ditt kort på Mina sidor har du ingen tappa-bort-garanti, och då kan du inte få ett nytt kort även om du har kvitto på köpet.

 • VL:s elbussar

  • Sedan 2016 drivs alla VL:s bussar i Västerås av biogas för att minska utsläppen och påverkan på miljön. Som en fortsatt satsning på en hållbar kollektivtrafik inför VL under 2022 och 2023 fler elbussar i bussflottan i Västerås. Genom att vi använder olika sorters drivmedel blir våra bussar inte beroende av ett specifikt drivmedel, vilket i sin tur minskar sårbarheten och ökar flexibiliteten.

  • Beslutet som är taget innebär att 17 elbussar köps in till stadstrafiken i Västerås. Tio bussar som införs under hösten 2022 och resterande sju under våren 2023. VL följer utvecklingen av elfordon men följer också med och bevakar fordon med andra drivmedel som vätgas och flytande biogas.

  • Idag finns inget beslut på att alla bussar i Västerås ska drivas på el. Beslutet som är taget innebär att 17 bussar köps in, och ersätter gamla biogasbussar som behöver bytas ut.  

  • Det är Västerås stad som tagit beslutet att införa elbussar. Än så länge finns inget beslut att inför elbussar i övriga kommuner.

  • De nya elbussarna är inte bundna till några speciella linjer utan kan komma att köra på alla stadslinjer i Västerås där ledbussar används, det vill säga linjerna 1-7. 

  • Bussarna ska klara av minst 200 km på en laddning efter 10 år och vid tufft klimat. En fulladdad buss med helt nya batterier har idag en räckvidd på upp emot 250 km.

  • Ja, räckvidden hos elbussar påverkas ganska starkt av kyla, men kravet om 200 km räckvidd gäller under dessa förutsättningar.

  • Laddning kan ske även när det är kallt, vad som händer då är att laddaren först värmer batteriet till rätt temperatur innan laddningen startar.

  • 1,5-1,8 kilowattimmar per kilometer.

  • Kalkylerna visar på att elbussarna kommer att kunna användas i 12 år, troligtvis kan de användas längre än så. Det är två år längre än vad motsvarande biogasbuss normalt sett används. 

  • De nya elbussarna kommer med ett antal nya funktioner för både resenärer och förare. Bussen har exempelvis fler sittplatser än vad vi vanligtvis har i en stadsbuss då den kan ta upp till 120 resenärer. Därutöver bidrar elbussarna till en tystare och bekvämare miljö inne i bussen.

  • Rullstolsramp finns på samtliga av våra bussar vid dörr 2, och i anslutning till dörr 2 finns även rullstolsplatsen i bussen. Rullstolsburna hänvisas i samtliga av VL:s bussar till dörr 2. Biljetten ska även fortsättningsvis läsas av framme vid föraren.

  • Båda alternativen är miljövänliga och har sina respektive fördelar. Elbussen är dock betydligt mer energieffektiv och ur ett livscykelperspektiv har den dessutom ungefär 30 procent lägre CO2-utsläpp vid köp av grön el.

   Elbussarnas främsta fördelar ur ett miljöperspektiv är minskat utsläpp av CO2 och tungmetaller, ökad energieffektivitet och reducerat buller.

  • Framdriften av elbussen är helt utsläppsfri. Våra bussar i Västerås är utrustade med en tilläggsvärmare som drivs av HVO (fossilfri biodiesel) som värmer bussen vid riktigt kyliga dagar.

  • Elfordon idag är utrustade med ett varningsljud som aktiveras vid låg hastighet för att minimera eventuella risker. Förarna är alltid extra uppmärksamma i stadsmiljö då det är mycket folk i rörelse.

 • Flextrafiken i Västerås

  • Från och med den 31 mars börjar den nya flextrafiken att gälla. Då kan alla som ringt och bokat en resa, och har en giltig VL-biljett resa med flextrafiken i Västerås.

  • Vi vill att så många som möjligt ska kunna resa kollektivt inom Västerås kommun. Genom att göra flextrafiken tillgänglig för alla kan även den som är under 65 år och i behov av att ha ett kort gångavstånd till hållplatsen eller extra hjälp vid på- och avstigning, resa kollektivt utan något särskilt tillstånd.

  • På Aroslund/Blåsbo finns det flera flexhållplatser. Exakt var flexhållplatserna finns kan du se på kartorna för den nya flextrafiken. Kartorna hittar du här:

   Flextrafiken i Västerås

  • Ja, det finns flexhållplatser vid Hovdestalunds kyrkogård. Exakt var flexhållplatserna finns kan du se på kartorna för den nya flextrafiken.

   Kartorna hittar du här:

   Flextrafiken i Västerås

  • Nya flextrafiken och linje 14 kompletterar varandra. Till Erikslund/Eriksborg kan du resa med linje 14. Utöver den går även linje 3 till Erikslund/Eriksborg. Du kan resa med samma biljett både i flextrafiken och på våra stadsbussar.

  • När den nya flextrafiken börjar gälla behöver du ha en VL-biljett innan du kliver ombord. Samma biljetter som på stadsbussarna gäller i flextrafiken, vilket gör att du kan växla mellan att resa med flextrafiken och stadsbussarna.

   Du kan köpa biljetter; i VL-appen, via Mina sidor på vl.se, hos vårt kundcenter på Resecentrum i Västerås eller hos något av våra ombud. Här kan du hitta ditt närmaste ombud:

   Våra ombud

  • Om du ska resa med rollator ska du meddela det när du bokar din resa. Om du reser med en rollator ska du inte sitta på den under resan.

  • Om du ska resa med rullstol ska du meddela det när du bokar din resa. Rullstolen ska placeras på särskilt anvisad plats, och vara bromsad och fastlåst vid fastsättningsanordning under resan.

   För att en rullstol ska få åka med ombord i flextrafiken gäller dessa mått:

   • Totallängd: max 120 cm
   • Totalbredd (mätt på bredaste ställe): max 70 cm
   • Totalvikt (rullstol inklusive resenär): max 300 kg (enligt Svensk Kollektivtrafiks rekommendationer)

    

   På rullstolen bör fästpunkter eller fästöglor vara uppmärkta. De ska spännas fast i fordonets fästanordningar. Trehjuliga rullstolar är inte tillåtna ombord, på grund av vältrisk.

  • Om du reser med barnvagn ska den placeras på särskilt anvisad plats, och vara bromsad och fastlåst vid fastsättningsanordning under resan. Du som reser med barnvagn ansvarar själv för uppsikt över barnvagn och för barnets säkerhet under resan.

  • Om du ska ta med ett husdjur på resan ska du meddela det när du bokar din resa. Mindre husdjur eller en tjänstehund får tas med kostnadsfritt, så länge djuret inte stör andra resenärer.

   Djur ombord ska vara kopplade, eller sitta i väska eller bur. Om du reser med djur ansvarar du för djuret och kan bli avvisad från bussen om djuret stör medresenärer eller personal. Pälsdjur ska placeras på särskilt anvisad plats.

 • Nya biljetter, priser och zoner

  • Vi vill göra det enkelt och smidigt att resa kollektivt i Västmanland. Det gör vi genom att minska utbudet av våra biljetter och skapa en enklare zonstruktur. 

   Vi går från många olika varianter av biljetter till två övergripande biljettalternativ; kommunbiljett för resor inom en kommun samt länsbiljett för resor mellan kommuner. Med nya länsbiljetten kan du resa på en och samma biljett vart du vill i hela Västmanland.

  • Varje kommun bestämmer biljettpriset för resor inom sin kommun. Vi har gett alla kommuner samma prisrekommendation och vissa har valt att följa den medan andra har satt egna priser.

   Vissa kommuner har också valt att ha avgiftsfri kollektivtrafik inom sin kommun. Det gäller Sala, Fagersta, Surahammar och Hallstahammar. För resor mellan dessa kommuner behövs en länsbiljett. 

  • Ditt kort eller din biljett kodas automatiskt om den 30 januari och fungerar precis som vanligt. När du ska ladda om ditt kort efter den 30 januari behöver du välja en ny biljett.

   Störst förändring blir det för dig som har rest med ett pendlarkort. Du kan efter den 30 januari istället välja en 30-dagarsbiljett län eller 30-dagarsbiljett kommun beroende på om du reser inom en kommun eller mellan flera kommuner. Med 30-dagarsbiljett län kan du resa vart du vill i hela Västmanland med både buss och tåg. Du kan även resa med VL:s bussar till Eskilstuna och Avesta. 

  • Nej, du behöver inte göra något. Har du ett pågående kort/biljett fortsätter du att resa på det så länge det gäller. När du sedan ska ladda på ditt resekort igen får du välja biljett efter ditt behov.  

  • Du kan använda biljetterna fram till den 29 januari 2023. 

  • Autogiro kommer fortsatt fungera som det har gjort, det vill säga att du kan köpa 30-dagarsbiljett med autogiro. 

  • I Västerås kommun finns det även fortsättningsvis seniorrabatt.

  • Vi vill göra det enklare att välja biljett och därför har vi valt att minska vårt biljettutbud. Eftersom 20-resorskortet är så pass likt 10-resorsbiljetten har vi valt att ta bort det.

   10-resorbiljett län har 3 timmars övergångstid jämfört med 20-resorskortet som hade 2 timmars övergångstid.  

  • Våra 30-dagarsbiljetter, 365-dagarsbiljetter samt skolkort gäller på tåg i Västmanlands län. Om du har kommungiltighet kan du resa med tågen mellan stationer inom kommunen, till exempel Dingtuna - Västerås C, eller Kvicksund - Västerås C inom Västerås kommun eller Sala - Ransta inom Sala kommun. Med länsgiltighet kan du resa med tågen inom hela länet.

  • Kommunbiljetten har en timmes övergångstid och länsbiljetten har tre timmars övergångstid. Det gäller både enkelbiljetter och 10-resorsbiljetter. 

  • Med 24-timmarsbiljetten kan du resa hur mycket du vill under 24 timmar. Priset motsvarar två enkelbiljetter, antingen inom kommunen eller hela länet. Biljetten aktiveras när den blippas i bussen och gäller därifrån i 24 timmar. 

 • Mina sidor

  • Nej, det är så klart helt valfritt. Du kan köpa enkelbiljett eller ladda ditt resekort utan att skapa konto. Men du behöver skapa ett konto och även registrera ditt resekort för att få "Tappa-bort-garanti".

   • Du kan registrera ditt resekort för att få tappa-bort-garanti.
   • Du kan köpa enkelbiljett och ladda ett eller flera resekort.
   • Du kan se hur många resor du har kvar eller giltighetstiden på biljetten, aktiva biljetter.
   • Du kan spärra borttappade resekort.
   • Du kan se res- och köphistorik.
   • Du ge namnge korten för att enklare hålla isär korten. 
  • Ja, du fyller i mejladressen dit biljetten ska skickas.

   1. Klicka på Mina sidor upptill i menyn på vl.se
   2. Välj ”Skapa konto”
   3. Fyll i din mejladress, välj lösenord, godkänn både köp- och resevillkoren och hantering av personuppgifter, och tryck på ”Skapa konto”
   4. Du får ett aktiveringsmejl till mejladressen du har angett. Klicka på länken i mejlet för att aktivera ditt konto. Ibland hamnar mejlet i skräpkorgen, så kika även där.
   5. Du är inloggad och ditt konto är skapat. Glöm inte registrera ditt resekort för att få tappa-bort-garanti.
  • Ja, du går in på Resekort och aktiva biljetter, klickar på kortet du vill ta bort/Resekortinställningar/Ta bort kortet. Produkten finns kvar på resekortet och kan användas, men du ser inte längre kortet på ditt konto. Du har inte heller någon tappa-bort-garanti.

  • För att kunna betala med kort behöver du ett kontokort med VISA eller Mastercard. På Mina sidor tillåter vi bara betal- och kontokort som är utgivna i Norden. Alla betalningar måste godkännas med Bank-ID.

  • Ja, det kan du. 

  • Ja, du går in under Min profil/ Profilinställningar/Ändra mejladress. Du följer instruktionerna. Tänk på att mejlen hamnar ibland i skräpposten.

   • Du går in på ”Resekort och aktiva biljetter”, du klickar på kortet du vill spärra och väljer Resekortinställningar/Spärra kort.
   • Du checkar i att du vill ha ett ersättningskort och fyller i formuläret. Du trycker på ”Spärra kort”-knappen.
   • Vår kundservice skapar ett nytt resekort och skickar det med post. Resekortet är laddat med samma biljett som fanns på resekortet vid den tidpunkt det spärrades.
   • När kundservice byter ut ditt resekort så registreras det nya kortet automatiskt på kontot.
  • Reskassan upphör att gälla som betalmedel den 30 juni 2024. Fram till dess kan du använda den på VL Kundcenter i Västerås, för att köpa VL-biljetter.

  • Kontrollera först om mejlet har hamnat i din skräpkorg, det kan göra det beroende på säkerhetsinställningarna för ditt mejlkonto.

   Men det betyder alltså inte att det är något konstigt med mejlet eller länken. Kontrollera även att du angett din mejladress korrekt.

   Om mejlet inte finns i skräpkorgen, prova att på nytt att skapa ett konto för att kontrollera att din registrering verkligen gick igenom. Får du beskedet att din mejladress redan är registrerad, prova att använda ”Glömt lösenordet?” och skriv i ett nytt lösenord.

  • En del mejlprogram har som säkerhetsåtgärd att ifrågasätta om länken i mejlet är att lita på.

   Du kan därför behöva godkänna att du litar på innehållet i mejlet för att länken ska gå att klicka på.

   Om länken ändå inte fungerar kan du först prova att öppna mejlet i en annan webbläsare eller enhet. Om inte det hjälper, prova att använda ”Glömt lösenord?”

  • Klicka på "Glömt lösenord?" under inloggningsknappen på Mina Sidor. Skriv i din mejladress och klicka på länken i mejlet som kom. Skriv i ett nytt lösenord och tryck på knappen "Spara". Sedan är du inloggad och klar.

  • Ja, du går in på Min profil/Profilinställningar/Ändra lösenord.

  • Kontakta vår kundservice på 0771-22 40 00 eller kundcenter.vl@regionvastmanland.se. Du kan också besöka VL Kundcenter på Resecentrum i Västerås. 

  • Ja, du kan köpa enkelbiljetter som gäller på buss.

   Du väljer den start- och slutzon du vill resa mellan och om du vill resa inom en zon väljer du samma zon som start- och slutzon. Du kan välja om du vill ladda biljetten på ditt resekort eller om du vill ha den till din mejl. Du kan köpa biljett utan att vara inloggad.

  • Ja, fram till 30 november 2021.

  • Först väljer du om du vill ha för hela länet, mellan två zoner eller inom en zon.

   Behöver du inte åka runt i hela länet väljer du den start- och slutzon som du vill resa mellan. Om du vill resa inom en och samma zon så väljer du den som både start- och slutzon.

   Du kan ladda ditt kort utan att vara inloggad, men har då ingen tappa-bort-garanti.

  • Ja, du går in på Min profil/Profilinställningar/Radera konto.

 • Trafiken

  • Kommunzoner

   Varje kommun i Västmanlands län är en egen zon:

   • Arboga
   • Fagersta
   • Hallstahammar
   • Kungsör
   • Köping
   • Norberg
   • Sala
   • Skinnskatteberg
   • Surahammar
   • Västerås

   För resor inom en kommun behöver du en biljett med kommungiltighet.

   Länszon

   Utöver kommunzonerna har vi även en länszon, som utgörs av hela Västmanland. När du reser i länszonen kan du resa både mellan kommuner i Västmanlands län, och med våra bussar till och från Eskilstuna eller Avesta. För att resa i länszonen behöver du en biljett med länsgiltighet.

   Zonkarta

   Med hjälp av zonkartan kan du få en överblick av zonerna:

   Länk till zonkartan

  • Om du blir minst 20 minuter försenad eller inte kommer fram till ditt resmål inom länet kan du ha rätt till förseningsersättning. Läs mer om förseningsersättning och ansök här

   Har du inte möjlighet att fylla i digitalt kan du ringa till oss på 0771-22 40 00 så hjälper vi dig. 

  • På startsidan hittar du vår reseplanerare där du kan söka busstider.

  • När du söker en resa får du upp förslag på en hållplats eller adress att resa från eller till. Hållplats har ett H framför och adress har ett A framför namnet. Om du väljer en adress så ser du i informationen och på kartan om din sökta resa hur lång det är att gå till närmaste hållplats.

  • Du kan söka på adress i reseplaneraren och då få upp den närmaste hållplatsen. 

  • Klickar du på pluset på den resan du har sökt på i reseplaneraren får du upp mer information om resan, som vilka hållplatser som passeras och var eventuella byten sker. 

  • På sidan Res med tåg hittar du länkar till Tåg i Bergslagen, Mälartåg och SJ, som planerar och utför tågtrafiken i Västmanland.

 • Tidtabeller

   • Julafton körs som söndag. 
   • Juldagen körs som söndag. 
   • Annandag jul körs som söndag. 
   • Nyårsafton körs som lördag. 
   • Nyårsdagen körs som söndag. 
   • Trettondedag jul körs som söndag. 
   • Skärtorsdag körs som vardag. 
   • Påskafton körs som lördag. 
   • Midsommarafton körs som lördag. 
   • Nationaldagen (6 juni) körs som söndag. 

   Övriga röda dagar körs som söndag. Med reservation för eventuella förändringar. Du kan läsa mer under Tidtabeller / Busstidtabell

   Om du vill veta hur flextrafiken i Västerås körs under storhelger och röda dagar hittar du det på sidan vl.se/flextrafik

  • VL:s ordinarie trafikutbud finns trafik som endast körs mot förbeställning, de avgångarna är markerade med anmärkningen T. Turerna körs ofta med taxi. För att åka en sådan resa behöver du ringa och beställa minst 60 minuter innan du ska åka på telefonnummer 020-21 21 21. Mer om anropsstyrd trafik

 • Ombord på bussen

  • Nej, du behöver ha en biljett som vanligt.

  • Om det behövs kan föraren hjälpa till att placera en ramp eller lyftanordning, för att göra det lättare för resenärer med funktionsnedsättning att ta sig ombord.

  • Du får inte ta med cyklar i VL-trafiken. Du får däremot ta med hopfällbara cyklar och sparkcyklar som bagage om de är hopfällda och du utan besvär kan bära dem.

  • Har du ett ledsagarbevis som är giltigt i Västerås kommun åker en ledsagare med dig utan kostnad. 

  • Ja. Hund, katt och andra mindre husdjur får du ta med utan extra avgift. Om du har med dig djur ska de antingen vara kopplade eller sitta i väska eller bur.

   Du som har dina djur kopplade får ha med dig max två djur.

  • Nej, vi har ingen försäljning med kontanter ombord på våra bussar.

  • Vi har inte möjlighet att kontakta bussföraren, men om du har tappat något på bussen kan du vända dig till hittegodsavdelningen hos Svealandstrafiken. Läs mer på sidan Glömt ombord.

  • Wifi finns på alla våra bussar, men vi har inga eluttag ombord. USB-uttag finns på några av våra bussar, bland annat de nyaste förortsbussarna.

  • I Västerås finns bälten på alla bussar som kör i förortstrafik. Ledvagnsbussar och kortvagnsbussar (som kör i stadstrafiken) har inte bälten. Alla bussar som kör i Fagersta, Köping och Sala har bälten. 

  • Det kan du göra via vårt formulär, som du hittar på vl.se/tycktill.

 • Skolkort

  • Du kan åka på ditt skolkort under lov som infaller mitt i en termin; höstlovet, sportlovet och påsklovet. Skolkortet är inte giltigt under jullovet och sommarlovet.

   Om du reser mellan två kommuner så är ditt skolkort också giltigt på jullovet.

  • Du har två resor på skolkortet per dag med 2,5 timmars övergång på varje resa.

   Om du reser mellan två kommuner har du fyra resor per dag.

  • Nej, skolkortet gäller endast under vardagar.

  • Då ska du kontakta din hemkommun. 

  • Kontakta kundservice på 0771-22 40 00 så kontrollerar vi om du fortfarande har rätt till skolkort.

 • Företagsbiljetter

  • Dina medarbetare köper bussbiljetter med sina mobiler. En gång i månaden får ni en faktura där kostnaden för alla resor ni gjort den månaden finns med. Ni får också information om vem som rest, när, vart och syfte med resan. Allt för att underlätta er administration. Stora organisationer kan få en faktura per avdelning. 

  • Företag Flex kostar ingenting extra. Vi tar inte ut någon fakturaavgift och det finns inte någon abonnemangskostnad. Ni betalar enbart för de biljetter ni faktiskt köper. Priset för enkelbiljetter är samma som för alla resenärer. 

   När ni tecknar Företag Flex kommer vi överens om en kredit. Ni kan köpa resor upp till kredittaket. Önskar ni höja kreditgränsen kontaktar ni oss. 

  • Alla med ett svenskt organisationsnummer kan ansöka om att bli företagskunder. Vi gör en kreditupplysning på nya kunder. Företag/organisationer med låg kreditvärdighet kommer inte att få teckna Företag Flex och dessa hänvisar vi till att köpa våra övriga biljetter. 

  • Ja, men du måste köpa en biljett per person och max upp till den kreditgräns vi har kommit överens om. 

  • Tappar du din telefon ska du snarast logga in i programmet och spärra telefonnumret. Företaget är betalningsskyldigt för de resor som gjorts fram tills numret är spärrat. 

  • Du kan resa på alla VL:s bussar. 

  • Du kan inte köpa tågbiljetter med Företag Flex, men du kan ta bussen till och från centralstationen i Västerås.

  • Företag Flex gäller endast på VL:s bussar, inte på bussar till Arlanda eller Stockholm. 

 • Avgiftsfritt

  • På all lokal landsbygdstrafik och stadstrafik vilket är linjerna 82 (delvis), 83 (delvis), 84 och Fagerstalinjen.

   På linje 500 betalar du ordinarie pris. Det beror på att linje 500 är en regional linje i Västmanland som finansieras av Kollektivtrafikmyndigheten i länet.

   Det är Fagersta kommun som har beslutat om avgiftsfri kollektivtrafik i Fagersta. Det är också de som står för kostnaderna.

  • På all lokal landsbygdstrafik och stadstrafik vilket är linjerna 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 86 (delvis), 461A, 461B, 464, Silverlinjen, Silverexpressen och sommarlinjen till Silvergruvan.

   Du betalar ordinarie pris på regional busstrafik inom kommunen eller till/från kommunen, alltså på linjerna 569 och 848 (UL). Det beror på att linje 569 är en regional linje i Västmanland och linje 848 är en regional linje i Uppsala län, och dessa finansieras av kollektivtrafikmyndigheterna i respektive län.

   Det är Sala kommun som har beslutat om avgiftsfri kollektivtrafik i Sala. Det är också de som står för kostnaderna.

  • Nej, på tågen behöver du biljett som vanligt.

  • Nej, det behöver du inte ha på de linjer där du åker avgiftsfritt.

  • Nej. Eftersom du inte betalar för din biljett ingår du inte något avtal med VL, och därför gäller inte förseningsersättningen vid förseningar. Beroende på situationen kan du ha rätt till ersättning för annan transport.