Skolkort för gymnasieelever

Vi på VL jobbar på uppdrag av kommunerna i Västmanland och hanterar ansökningar för skolkort (buss-/tågkort) till gymnasieelever som uppfyller uppsatta kriterier. De kriterier och regler vi arbetar efter är beslutade av kommunerna.

För dig som går i grundskolan

VL hanterar skolkortsansökningar för gymnasieelever. Elever som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola kan ansöka om skolskjuts genom att höra av sig direkt till sin hemkommun.

Villkor för skolkort

För att kunna få skolkort måste du uppfylla dessa villkor:

 • Färdvägen mellan din folkbokföringsadress och skolan ska vara minst 6 km. När vi mäter färdvägen mäts de närmaste bil-, cykel- och gångvägar som är naturliga och rimliga att använda.
 • Du ska vara folkbokförd i Västmanland.
 • Du ska vara under 20 år. Du har inte rätt att ansöka det år du fyller 20 år.
 • Du ska gå en gymnasial utbildning eller likvärdig.
 • Du deltar i heltidsundervisning och läsåret eller kursen är minst 8 veckor.

Ansök om skolkort

Här ansöker du om skolkort till gymnasiet. Med skolkortet får du resor till och från skolan. För att ha rätt till skolkort ska du ha minst 6 km till skolan från den adress du är skriven på, vara under 20 år och folkbokförd i Västmanland.

Vad gäller när jag reser med skolkort?

 • Skolkortet gäller på VL:s bussar och tåg inom Västmanland. Eftersom skolkortet ska hjälpa dig att komma till och från skolan är kortet giltigt för två resor per skoldag, för dig som bor och går i skola i samma kommun. Om du går i skola i en annan kommun än den du bor i har du fyra resor per dag.
 • Ditt skolkort är personligt. Det innebär att du inte får låna ut det till någon annan, eller låta en kompis använda resorna du har på ditt skolkort. Om du missbrukar ditt skolkort kan det bli omhändertaget, och för att lösa ut det får du betala en avgift på 300 kronor. Vid grövre missbruk kan ditt skolkort dras in helt.
 • Om du vill resa mer än dina skolresor kan du till exempel resa med enkelbiljett eller 10-resorsbiljett. Du kan inte ladda ditt skolkort med någon annan produkt utan behöver då köpa ett grönt resekort. Det kan du köpa hos vårt kundcenter på Resecentrum i Västerås, eller hos något av våra fullvärdiga ombud. Du hittar ditt närmaste ombud på vl.se/ombud.
 • Du kan inte åka med skolkortet under helger eller röda dagar. Det går däremot bra att åka under lov som infaller under en termin (höstlovet, sportlovet och påsklovet). Om du reser mellan två kommuner (länsgiltighet på skolkortet) kan du även resa på jullovet.
 • Ditt skolkort gäller från höstterminens första dag till vårterminens sista dag. Om din buss inte skulle komma och du riskerar att bli minst 20 minuter sen har du rätt till ersättning för egen transport. Eftersom resor med skolkort är avgiftsfria har du dock inte rätt till förseningsersättning.
 • Några av turerna på VL:s landsbygdslinjer körs endast skoldagar. De kallas E-turer och är märkta med fotnoten E i tidtabellerna.

Exempel på länsgiltighet

 • Du bor i Köping, men går i gymnasiet i Västerås.
 • Du bor i Västerås, men går i gymnasiet i Sala.

För dig som bor och går i skola i samma kommun

Om du reser inom en kommun, till exempel Västerås, har du två resor per dag på ditt skolkort. 

Om du behöver ett nytt kort

Om ditt kort går sönder eller om du blir av med det behöver du anmäla det. Om du går i en gymnasieskola i Västerås vänder du dig till vårt kundcenter, som finns på Resecentrum i Västerås. Om du går i en skola i övriga Västmanland vänder du dig till din skola. Du kan också höra av dig till kundservice, via 021-473 00 00 eller kundcenter.vl@regionvastmanland.se.

Det första och andra förlorade kortet ersätter vi utan kostnad. Från och med det tredje kortet får du betala 100 kronor för att få ett nytt. Det tar ungefär två veckor att handlägga ett ärende och du får betala dina skolresor själv tills du får ditt nya skolkort, så ta väl hand om det.

Anmäl förändringar till oss

Om du avbryter dina studier, får inackorderingsbidrag, flyttar eller byter skola ska du omedelbart meddela det till oss via mejl: skolkort.ktf@regionvastmanland.se. Om du inte gör det kan ditt skolkort bli spärrat eller du bli återbetalningsskyldig.

Om ditt kort används på fel sätt

Om ditt skolkort används felaktigt på något sätt riskerar du att få skolkortet omhändertaget. Det kan till exempel vara om du lånar ut ditt skolkort till någon annan. Personen som lånar skolkortet riskerar dessutom att få tilläggsavgift vid en biljettkontroll. Om du får ditt skolkort omhändertaget får du lösa ut det mot en avgift på 300 kronor. Vid grövre missbruk av kortet kan rätten till fria skolresor dras in helt.

Resebidrag

Om du har långt till närmaste hållplats kan du ha rätt till resebidrag. Det finns två typer av resebidrag, resor till närmaste hållplats och resor till skolan. Resebidrag ansöker man endast via blankett. Du kan inte få resebidrag genom att avstå från beviljade fria resor med skolkort.

Resebidrag till närmaste hållplats

Du kan få resebidrag om du har 6 km eller längre till närmaste hållplats och bor i följande kommuner:

 • Västerås
 • Hallstahammar
 • Surahammar
 • Köping

Resebidraget för 6 km är 150 kronor per månad. 

Du kan få resebidrag om du har 4 km eller längre till närmaste hållplats och bor i följande kommuner:

 • Arboga
 • Fagersta
 • Kungsör
 • Norberg
 • Sala
 • Skinnskatteberg

Resebidraget för 4 km är 100 kronor per månad.

Resebidrag för resor till skolan

Du har rätt till resebidrag för resor till skolan om du har 6 km eller längre till skolan och det inte är möjligt att åka kollektivt någon del av resan. Det gäller för alla kommuner i Västmanland.