Villkor för skolkort

Här hittar du samtliga villkor i detalj för vad som gäller om du har rätt till fria skolresor. Färdvägen mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst 6 km.

När vi mäter färdvägen mäts de närmaste bil-, cykel- och gångvägar som är naturliga och rimliga att använda.

I det system vi använder kan vi se exakt hur långt avstånd du har mellan din folkbokföringsadress och skola. Är avståndet 6 km eller längre får du fria skolresor om du även uppfyller kraven nedan.

Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.

Det innebär:

 • att du ska vara under 20 år. Du har inte rätt att ansöka det år du fyller 20 år.
 • att du ska gå en gymnasial utbildning eller likvärdig.
 • att du deltar i heltidsundervisning.
 • att läsåret/kursen är minst 8 veckor.
 • Du måste vara folkbokförd i Västmanland.

Du har inte rätt till skolkort om:

 • Du är folkbokförd i Västmanland och vill studera på annan ort. Då vänder du dig till hemkommun. Det gäller både om du har kommit in på en kommunal eller en fristående gymnasieskola.
 • Du har inackorderingstillägg från CSN eller din hemkommun.

Tänk på att ansöka i tid

Kommer din ansökan in för sent kan du bli tvungen att betala dina egna skolresor. Du kan ansöka om skolkort även efter skolstarten, men du får ingen ersättning i efterhand för de dagar som redan har gått.

Skolkorten delas ut av din skola vid skolstart. Ansöker du efter skolstart kommer skolkortet till skolan, kontakta då skolans expedition.

Om du går på en skola utanför Västerås kontaktar du din skolas expedition/reception.

VL har en handläggningstid på två veckor.

Resebidrag

Om du har långt till närmaste hållplats kan du ha rätt till resebidrag. Det finns två typer av resebidrag: resor till närmaste hållplats och resor till skolan.

Resebidrag för resor till skolan

Du har rätt till resebidrag för resor till skolan om du har 6 km eller längre till skolan och det inte är möjligt att åka kollektivt någon del av resan. Det gäller för alla kommuner i Västmanland.

Hur mycket bidrag du får beror på hur lång resväg du har.
Resväg i km, minst , 6 , 10 , 13 , 16 , 19 , 23
Resebidrag, kr/mån , 265 , 295 , 335 , 375 , 415 , 460

Du kan inte få resebidrag genom att avstå från beviljade fria resor med skolkort.

För hela höstterminen får du bidrag för 4 månader och för hela vårterminen får du bidrag för 5 månader.

För del av termin, del av månad eller på annat sätt begränsat antal resdagar får du mindre ersättning. Vi betalar inte ut belopp under 100 kr. Du får resebidrag efter höst- och vårterminens slut.

Utbetalning

För hela höstterminen får du bidrag för 4 månader och för hela vårterminen får du bidrag för 5 månader.

För del av termin, del av månad eller på annat sätt begränsat antal resdagar får du mindre ersättning. Vi betalar inte ut belopp under 100 kr. Du får resebidrag efter höst- och vårterminens slut.

Resebidrag för resor till närmaste hållplats

Beroende på var du bor har du rätt till resebidrag till närmaste hållplats om du har minst 4 eller 6 km till den närmaste hållplatsen. Du har även rätt till fria skolresor.

Du kan få resebidrag om du har 6 km eller längre till närmaste hållplats och bor i följande kommuner:

 • Västerås
 • Hallstahammar
 • Surahammar

Resebidraget för 6 km är 150 kronor per månad. Du kan inte få resebidrag genom att avstå från beviljade fria resor med skolkort.

Du kan få resebidrag om du har 4 km eller längre till närmaste hållplats och bor i följande kommuner:

 • Arboga
 • Fagersta
 • Kungsör
 • Norberg
 • Sala
 • Skinnskatteberg

Resebidraget för 4 km är 100 kronor per månad.