Ansökan om skolkort

Du behöver göra en ansökan inför varje nytt läsår. För att vara säker på att du får ditt skolkort till första skoldagen behöver du skicka in din ansökan till oss senast den 31 juli.

Om du har ett skolkort sedan tidigare behåller du det, och om din ansökan blir godkänd laddas de nya resorna automatiskt på kortet inför läsåret.

Om du inte har ett skolkort sedan tidigare men beviljas fria skolresor kommer ditt skolkort att skickas till din skola.

Så här fyller du i formuläret

 • Fyll i ditt personnummer.
 • Välj din skola.
 • Fyll i din mejladress.
 • Kryssa i om du vill bli kontaktad via sms, och fyll i så fall i ditt mobilnummer.
 • Läs igenom och godkänn villkoren för hantering av personuppgifter.
 • Tryck på Skicka.

I vissa fall ska du inte använda formuläret

I vissa fall ska du inte använda formuläret, utan antingen ansöka om skolkort via blankett eller vända dig direkt till din hemkommun.

Ansök via blankett om du:

 • vill ansöka om skolkort för nuvarande läsår (2023/2024).
 • saknar personnummer.
 • har ett LMA-nummer.
 • har problem med att ansöka digitalt.

Länk till blankett för ansökan om skolkort

Vänd dig direkt till din hemkommun om du:

 • är folkbokförd utanför Västmanland.
 • studerar i särskoleform.
 • har skyddad identitet.
 • går i grundskolan och vill ansöka om skolskjuts.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Fyll i alla obligatoriska fält, märkta med *

Fyll i personnummer enligt ÅÅMMDD-XXXX.
Välj vilken skola du går på eller ansöker för.

Jag ansöker för: 2024/2025

Fyll i mejladress enligt anvandarnamn@doman.se.

Du har glömt att klicka i att du godkänner våra villkor.

Villkor

Villkor för behandling av personuppgifter

VL/Kollektivtrafikförvaltningen, Ängsgärdsgatan 12, 721 30 Västerås. kundservice.vl@regionvastmanland.se, Växel 021-17 30 00. Org.nr: 232100-0172

För att kunna behandla din ansökan om fria skolresor behöver VL behandla dina personuppgifter. De uppgifter vi samlar in och behandlar är personnummer, namn, adress, mejladress och aktuell skola.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast behandlas av oss inom företaget och av respektive kommun samt endast för ändamålet ansökan om skolkort.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Om du inte samtycker till dessa villkor kan du istället göra din ansökan genom att skicka in en blankett. Blankett för ansökan om skolkort

Jag samtycker till att VL behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.