Förseningsersättning

Om din resa inte blir som du har tänkt och du inte kommer fram i tid, då kan du ha rätt till förseningsersättning. Använd gärna vårt digitala formulär som gör att hanteringen av din ansökan går smidigare och du får din ersättning snabbare.

Innan du ansöker om förseningsersättning är det viktigt att du läser villkoren för förseningsersättning.

Du kan ansöka om förseningsersättning digitalt eller via blankett. Använd gärna vårt digitala formulär som gör att hanteringen av din ansökan går smidigare och du får din ersättning snabbare.

7. Förseningsersättning

7.1

När du reser med VL eller VL:s biljettprodukter, och din resa blir minst 20 minuter sen träder förseningsersättningen in. Maxersättningen baseras på paragraf 14 i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter, och är 1433 kronor (1/40 av det prisbasbelopp enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år då resan skulle ha avslutats). Maxersättningen kan justeras för varje år då prisbasbeloppet förändras.

7.2

Enligt paragraf 15 § lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) har du som resenär rätt till prisavdrag om en resa är minst 20 minuter försenad. Du har rätt till prisavdrag med:

  • 50 procent (%) av det pris som du har betalat för resan, om förseningen är mer än 20 minuter, eller
  • 75 procent (%) av det pris som har betalat för resan, om förseningen är mer än 40 minuter, eller
  • 100 procent (%) av det pris som du betalat för resan, om förseningen är mer än 60 minuter

VL ersätter dig med 100 procent från 20 minuters försening. Vi betalar alltid ut minst 50 kr oavsett biljettpris. Ersättningen baseras på värdet av den enskilda resan, om du rest med en 30- eller 365-dagarsbiljett beräknar vi resans värde utifrån ett antagande om 34 resor per månad. Vad som gäller om du rest med taxi, privatbil eller annan transport se punkt 7.3.

Ersättning för taxi och privatbil 7.3-7.5

När du reser med VL eller VL:s biljettprodukter och du riskerar komma minst 20 minuter för sent till ditt resmål, på grund av förseningar i trafiken eller brister i vår information, kan du ta taxi eller privat bil. Du kan också välja en annan transport till en skälig kostnad. Detta gäller även avgiftsfria resor med VL. Maxersättningen för bil, taxi eller annan transport är 1433 kronor (1/40 av prisbasbeloppet).

7.3

Väljer du taxi beställer du den själv. Bifoga originalkvitto från taxin. Ersättningen blir inte högre om du samåker med någon.

7.4

Om du väljer att ta bilen får du milersättning. Ersättningen baseras på Skatteverkets norm för milersättning. Ersättningen blir inte högre om du samåker med någon.

7.5

All ersättning sätts in på angivet bankkonto.

7.6

Ansök gärna om förseningsersättning digitalt, du hittar formuläret på vl.se. Har du ingen möjlighet göra det digitalt är du välkommen att ringa kundservice, 021-473 00 00. Ansökan ska vara hos oss senast två månader efter händelsen. Ansökningar som kommer in efter två månader prövas bara om det finns särskilda skäl till att ansökan inte har kommit in tidigare.
För mer detaljerad information kring förseningsersättning se Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) som finns som länk i punkt 7.8.

Resenärens rättigheter 7.7-7.8

7.7

Vill du läsa mer om dina rättigheter i kollektivtrafiken? Gå in på
europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_sv.htm för mer information.

7.8

Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953): Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter Svensk författningssamling 2015:2015:953 t.o.m. SFS 2019:721 - Riksdagen

Undantag för förseningsersättning 7.9-7.13

7.9

Du får inte ersättning för förlorad inkomst eller andra förluster som till exempel brutna anslutningar vid resa utanför VL:s trafiksystem, evenemangsbiljetter eller charterresa.

7.10

Förseningsersättningen gäller inte om din planerade bytestid mellan VL-trafiken och annan operatör (buss/tåg) är mindre än 15 minuter, eller om din planerade bytestid mellan två bussar inom VL-trafiken är mindre än 5 minuter.

7.11

Om VL har informerat om störningar i VL:s busstrafik (inställda turer, ändrade tidtabeller eller andra störningar) på vl.se senast tre (3) dagar innan din resa så görs bedömningen av rätt till förseningsersättning utifrån den nya informationen. Om du reser med tåg med din VL-biljett och tågbolagen har informerat om störningar i tågtrafiken (inställd avgång, ändrade tidtabeller eller andra störningar) i sina informationskanaler senast tre (3) dagar innan din resa så görs bedömningen av rätt till förseningsersättning utifrån den nya informationen. Mer om detta går att läsa under §13 i Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

7.12

Reser du med skolkort eller på avgiftsfri linje och blir försenad får du ingen ersättning, endast ersättning vid annan transport.

7.13

En planerad/påbörjad resa räknas som en (1) försening, oavsett om flera avgångar efter varandra blir inställda/försenade.

Fler undantag förseningsersättning

Du som reser med avgiftsfri linje eller med skolkort har inte rätt till ersättning för försening.