Hållplatskartor

Vi har hållplatskartor för några stora bytespunkter. De visar från vilket hållplatsläge bussarna går från. Kartorna ligger under dokument på den här sidan.

Västerås  

Västerås, Bussterminalen, Centralstationen
Västerås, Stora Gatan 

Arboga  

Arboga Resecentrum (gäller till och med den 10 december 2022).

Arboga Resecentrum (gäller från och med den 11 december 2022).

Sala  

Sala Resecentrum