30-dagarsbiljett

30-dagarsbiljetten finns som både kommunbiljett och länsbiljett, och gäller på både buss och tåg.

Med en 30-dagarsbiljett reser du antingen inom en kommun eller i hela länet. Du kan resa på både buss och tåg, och biljetten börjar gälla när du aktiverar den. Om du reser med buss gör du det genom att blippa den ombord på bussen, och när du reser med tåg blippar du den på perrongen innan du kliver ombord.

Du kan köpa 30-dagarsbiljetten här:

En 30-dagarsbiljett kan du använda inom 1 år från det datum du köpt biljetten.

Blippa biljetten vid varje resa

Om du åker tåg och reser med ett resekort laddat med en VL-biljett ska du vid varje resa blippa ditt resekort i VL:s biljettläsare på perrongen, innan du går ombord. Om ombordpersonalen gör en kontroll ska du kunna visa upp både ditt resekort och kvittot du fick när du laddade ditt resekort.

Du kan läsa mer om villkoren för att resa med VL-biljetter på sidan Köp- och resevillkor.

Tåggiltighet

VL:s 30-dagarsbiljetter och 365-dagarsbiljetter gäller på både tåg och buss. Biljetterna finns som både kommunbiljetter (gäller inom en kommun) och länsbiljetter (gäller inom hela länet).

Kom ihåg att visera ditt kort på perrongen innan du stiger på.