365-dagarsbiljett

Med en 365-dagarsbiljett kan du resa hur mycket du vill under 365 dagar, på både buss och tåg.

365-dagarsbiljetten gäller antingen inom en kommun eller i hela länet. Biljetten gäller på både buss och tåg, och priset för en 365-dagarsbiljett motsvarar nio 30-dagarsbiljetter. 

En 365-dagarsbiljett kan du köpa här:

Du behöver aktivera din 365-dagarsbiljett inom ett år från inköpsdatumet.

Blippa biljetten vid varje resa

Om du åker tåg och reser med ett resekort laddat med en VL-biljett ska du vid varje resa blippa ditt resekort i VL:s biljettläsare på perrongen, innan du går ombord. Om ombordpersonalen gör en kontroll ska du kunna visa upp både ditt resekort och kvittot du fick när du laddade ditt resekort.

Du kan läsa mer om villkoren för att resa med VL-biljetter på sidan Köp- och resevillkor

Tåggiltighet

VL:s 30-dagarsbiljetter och 365-dagarsbiljetter gäller på både tåg och buss. Biljetterna finns som både kommunbiljetter (gäller inom en kommun) och länsbiljetter (gäller inom hela länet).

Kom ihåg att visera ditt kort på perrongen innan du stiger på.

Autogiro

När du köper en 365-dagarsbiljett kan du välja att betala med autogiro. Då betalar du för en månad i taget, men får de två sista månaderna på köpet. Om du köper din 365-dagarsbiljett och betalar hela summan direkt får du de tre sista månaderna på köpet. Att det kostar lite mer att betala med autogiro har att göra med den administrativa hanteringen.

Du väljer när biljetten ska börja gälla

När du betalar via autogiro gäller din biljett tills vidare, från och med den 1:a i den månad du väljer som startmånad. Ditt medgivande behöver vi ha senast den 15:e i månaden innan autogirot ska börja gälla. Ditt autogiro fortsätter därefter automatiskt tills du själv säger upp avtalet med VL.

Två 30-dagarsbiljetter på köpet

När du betalar med autogiro dras det belopp en 30-dagarsbiljett kostar de första tio 30-dagarsperioderna. De två sista 30-dagarsperioderna får du på köpet. I samband med varje ny tolvmånadersperiod justeras priset automatiskt efter gällande priser. Det priset är du sedan garanterad för nästkommande period.

Tappa-bort-garanti för dig med autogiro

Om du tappar bort ditt kort erbjuder vi tappa-bort-garanti. Spärra ditt kort genom att ringa kundservice eller besöka VL Kundcenter på Resecentrum i Västerås så får du ett nytt kort. VL ersätter inga kostnader för resor du gör från att du tappat ditt resekort tills att du får ditt nya.

Så här beställer du autogiro

Ladda ner, fyll i, skriv ut och posta autogiroansökan som finns under "Dokument" på den här sidan. Portot är betalt, du behöver inget frimärke. Skicka in blanketten till oss:

Region Västmanland
Kollektivtrafikförvaltningen
Svarspost 2062 11 00
728 00 Västerås

Kontrollera att ditt kontonummer stämmer och kom ihåg att skriva under. Vi behöver ha din beställning senast den 15:e i månaden innan du vill börja resa med kortet. Ansökningsblanketten finns också att hämta hos vårt kundcenter i Västerås. 

Om du vill avsluta ditt autogiro 

Om du vill avsluta ditt autogiro behöver du meddela oss skriftligen senast den 15:e i månaden före uppsägningen. Om du till exempel vill säga upp ditt kort från och med den 1 januari måste vi ha din uppsägning senast den 15 december. Du hittar blanketten för att avsluta ditt autogiro under "Dokument" till höger på den här sidan.

Du kan göra på två sätt:

  1. Mejla den ifyllda och scannade uppsägningsblanketten till kundcenter.vl@regionvastmanland.se. Skriv ”Uppsägning autogiro” i ämnesraden.
  2. Du kan också skicka in uppsägningsblanketten till:
    Region Västmanland
    Kollektivtrafikförvaltningen
    Svarspost 2062 11 00
    728 00 Västerås

Portot är betalt, så du behöver inget frimärke.

Om du avslutar autogirot innan den 10:e betalningen inom den pågående 12-månadersperioden går du miste om de två sista kostnadsfria månaderna.

3. Biljetter och kort

Giltighet 3.1-3.10

3.1

Som giltig biljett räknas VL:s alla biljetter och kort, och andra biljetter som har godkänts av KTM.

3.2

En giltig biljett är en bekräftelse på avtal mellan KTM och resenären i enlighet med dessa köp- och resevillkor.

3.3

Du ansvarar för att ha en giltig biljett innan du går på bussen och ska när som helst under resan kunna visa upp den giltiga biljetten för förare eller kontrollant.

3.4

Du ansvarar för att din biljett är aktuell och gäller rätt ålderskategori och område.

3.5

Om du åker tåg och reser med ett resekort laddat med en VL-biljett ska du vid varje resa blippa ditt resekort i VL:s viseringsautomat på perrongen, innan du går ombord. Om ombordpersonalen gör en kontroll ska du kunna visa upp både ditt resekort och kvittot du fick när du laddade ditt resekort.

3.5.1

Om du åker tåg och reser med ett skolkort ska du vid varje resa blippa ditt skolkort i VL:s viseringsautomat på perrongen, innan du går ombord. Om ombordpersonalen gör en kontroll ska du kunna visa upp ditt skolkort.

3.6

Inaktiva enkelbiljetter kan du köpa hos VL:s kundcenter, VL:s ombud och på Mina sidor. Du kan även ladda en enkelbiljett på resekort. Enkelbiljetten är giltig ett år från inköpsdatum, gäller både pappersbiljett eller om du köpt biljetten på Mina sidor. Du ansvarar för att pappersbiljetten är läsbar och kan blippas. Övergångstiden för en aktiverad enkelbiljett beror på var biljetten gäller. På vl.se kan du se aktuella övergångstider.

3.7

Enkelbiljetter som du köper i VL:s app gäller 30 dagar från inköpsdatum och aktiveras i viseringsmaskinen på bussen.

3.7.1

Har du biljetten digitalt är det ditt ansvar att biljetten är läsbar och går att blippa. Tänk på att en sprucken skärm kan påverka biljettens möjlighet att blippa.

3.8

10-resorsbiljetten gäller för vald zon så länge det finns resor kvar på kortet, dock längst ett år från inköpsdatum.

3.9

24-timmarsbiljetten, 30-dagarsbiljetten och 365-dagarsbiljetten gäller för vald zon i en sammanhängande period. Biljetterna måste aktiveras inom ett år från inköpsdatum.

3.10

Övergångstiden för varje resa beror på var biljetten gäller. På vl.se kan du se aktuella övergångstider.

Köp av biljett och kort 3.11-3.12

3.11

Biljetter och kort kan du köpa hos VL:s kundcenter, VL:s ombud, i VL-appen och på Mina sidor. Mer information om hur du köper biljett, och våra ombud finns på vl.se.

3.12

Om du har ett betalkort från Visa eller Mastercard kan du blippa ditt kort på bussen och få en enkelbiljett (vuxenbiljett, giltig inom en kommun) laddad på ditt betalkort. Du kan bara köpa en biljett per betalkort, och alltså inte resa flera personer på samma kort. Ingen övrig försäljning sker ombord.

Återköp 3.13-3.20

3.13

Oanvända 30- och 365-dagarsbiljetter återköps med sitt fulla värde upp till ett år från köptillfället mot uppvisande av kassakvitto. Kontakta kundservice 0771-22 40 00 vid återköp.

3.14

Reskassan upphör som betalmedel 2024-08-31. Fram till dess kan den användas som betalmedel på VL Kundcenter i Västerås. Återköp är möjligt till 2024-12-31. För återköp kontakta kundservice på 0771-22 40 00.

3.15

Värdebevis kan aldrig bytas mot kontanter och gäller ett år från utskriftsdatum. De kan användas som betalning hos VL:s kundcenter och VL:s ombud.

3.16

Påbörjade 30- och 365-dagarsbiljetter återköps endast om synnerliga skäl finns, som dödsfall, längre sjukdom eller dylikt, som ska styrkas med intyg. Efter att VL har prövat ditt ärende kan du få ersättning på resterande värde. Kontakta kundservice 0771-22 40 00, vid återköp.

3.17

Om trafikutbudet väsentligt förändras medges återköp enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter, 2015:953.

3.18

Återköp sker hos VL:s kundservice, kontakta dem på 0771-22 40 00. VL:s kundcenter och VL:s ombud hanterar inte återköp.

3.19

Enkelbiljetter, 10-resorsbiljetter och 24-timmarsbiljetter återköps ej.

3.20

Vid införande av nytt biljettsystem/plattform kan byte av gamla kort medges upp till ett år räknat från det datum det nya biljettsystemet/plattformen infördes.

Förlust 3.21-3.25

3.21

Som resenär ansvarar du själv för förlorade biljetter och resekort. Resekort som har skadats på grund av tekniskt fel ersätter VL utan kostnad. Om kortet är trasigt på annat sätt får du betala kortavgiften på 30 kronor för ett nytt resekort.

3.22

Resekort som är registrerade på Mina sidor omfattas av Tappa-bort-garanti. För att nyttja garantin behöver du själv spärra kortet via Mina sidor. Se vl.se/minasidor för mer information.

3.22.1

VL ersätter dig med värdet som fanns på resekortet vid den tidpunkt då kortet spärrades.

3.22.2

VL ersätter inte dagar som hinner passera på en 30-/365-dagarsbiljett från att du spärrar ditt kort tills att du får det nya. Kortets slutdatum förändras alltså inte.

3.22.3

VL ersätter inga kostnader för resor du gör från att du spärrat ditt resekort tills du får ditt nya kort.

3.23

VL ersätter aldrig förlorade resekort som inte är registrerade på Mina sidor.

3.24

VL ersätter alltid förlorade autogirokort. Förlustanmälan gör du på VL:s kundcenter eller ringer VL:s kundservice, 0771-22 40 00.

3.25

Förlustanmälan av skolkort gör du hos VL:s kundcenter.