365-dagarsbiljett

Med en 365-dagarsbiljett kan du resa hur mycket du vill under 365 dagar, på både buss och tåg.

365-dagarsbiljetten gäller antingen inom en kommun eller i hela länet. Biljetten gäller på både buss och tåg, och priset för en 365-dagarsbiljett motsvarar nio 30-dagarsbiljetter. 

En 365-dagarsbiljett kan du köpa här:

Du behöver aktivera din 365-dagarsbiljett inom ett år från inköpsdatumet.

Blippa biljetten vid varje resa

Om du åker tåg och reser med ett resekort laddat med en VL-biljett ska du vid varje resa blippa ditt resekort i VL:s biljettläsare på perrongen, innan du går ombord. Om ombordpersonalen gör en kontroll ska du kunna visa upp både ditt resekort och kvittot du fick när du laddade ditt resekort.

Du kan läsa mer om villkoren för att resa med VL-biljetter på sidan Köp- och resevillkor.

Tåggiltighet

VL:s 30-dagarsbiljetter och 365-dagarsbiljetter gäller på både tåg och buss. Biljetterna finns som både kommunbiljetter (gäller inom en kommun) och länsbiljetter (gäller inom hela länet).

Kom ihåg att visera ditt kort på perrongen innan du stiger på.

Autogiro

När du köper en 365-dagarsbiljett kan du välja att betala med autogiro. Då betalar du för en månad i taget, men får de två sista månaderna på köpet. Om du köper din 365-dagarsbiljett och betalar hela summan direkt får du de tre sista månaderna på köpet. Att det kostar lite mer att betala med autogiro har att göra med den administrativa hanteringen.

Du väljer när biljetten ska börja gälla

När du betalar via autogiro gäller din biljett tills vidare, från och med den 1:a i den månad du väljer som startmånad. Ditt medgivande behöver vi ha senast den 15:e i månaden innan autogirot ska börja gälla. Ditt autogiro fortsätter därefter automatiskt tills du själv säger upp avtalet med VL.

Två 30-dagarsbiljetter på köpet

När du betalar med autogiro dras det belopp en 30-dagarsbiljett kostar de första tio 30-dagarsperioderna. De två sista 30-dagarsperioderna får du på köpet. I samband med varje ny tolvmånadersperiod justeras priset automatiskt efter gällande priser. Det priset är du sedan garanterad för nästkommande period.

Tappa-bort-garanti för dig med autogiro

Om du tappar bort ditt kort erbjuder vi tappa-bort-garanti. Spärra ditt kort genom att ringa kundservice så får du ett nytt kort. VL ersätter inga kostnader för resor du gör från att du tappat ditt resekort tills att du får ditt nya.

Så här beställer du autogiro

Ladda ner, fyll i, skriv ut och posta autogiroansökan som finns under "Dokument" på den här sidan. Portot är betalt, du behöver inget frimärke. Skicka in blanketten till oss:

Region Västmanland
Kollektivtrafikförvaltningen
Svarspost 2062 11 00
728 00 Västerås

Kontrollera att ditt kontonummer stämmer och kom ihåg att skriva under. Vi behöver ha din beställning senast den 15:e i månaden innan du vill börja resa med kortet. 

Om du vill avsluta ditt autogiro 

Om du vill avsluta ditt autogiro behöver du meddela oss skriftligen senast den 15:e i månaden före uppsägningen. Om du till exempel vill säga upp ditt kort från och med den 1 januari måste vi ha din uppsägning senast den 15 december. Du hittar blanketten för att avsluta ditt autogiro under "Dokument" till höger på den här sidan.

Du kan göra på två sätt:

  1. Mejla den ifyllda och scannade uppsägningsblanketten till kundservice.vl@regionvastmanland.se. Skriv ”Uppsägning autogiro” i ämnesraden.
  2. Du kan också skicka in uppsägningsblanketten till:
    Region Västmanland
    Kollektivtrafikförvaltningen
    Svarspost 2062 11 00
    728 00 Västerås

Portot är betalt, så du behöver inget frimärke.

Om du avslutar autogirot innan den 10:e betalningen inom den pågående 12-månadersperioden går du miste om de två sista kostnadsfria månaderna.