Datum

Ändrad giltighet för resekort på tåg

Från och med den 1 januari 2021 kommer endast pendlarkort, länskort och skolkort av VL:s produkter att gälla på tåget. Det innebär att 10-resorskort och 20-resors ungdomskort slutar gälla på tåget.Förändringen gäller både för tågresor med SJ och Tåg i Bergslagen där SJ är operatör. Vilka av VLs produkter som är giltiga på tåg regleras i avtal mellan VL och SJ. Avtalet har tidigare tolkats som att VLs 10-resorskort och 20-resors ungdomskort ska vara giltiga på tågen, men vid en närmare granskning har det framkommit att det enbart är VLs pendlarkort, skolkort och länskort som är giltiga på tågen.

Du som har ett 10-resorskort eller 20-resors ungdomskort kommer fortfarande kunna resa med VLs bussar. Om du har resor kvar efter årsskiftet och bara reser med tåg så har du möjlighet till återköp. Kontakta vår kundservice för mer information om återköp.

Följande VL-produkter kommer fortsatt gälla för både buss och tåg:

  • Pendlarkort
  • Länskort
  • Skolkort

För andra tågbiljetter som enkelbiljett, 10-resorskort och ungdomskort hänvisar vi till SJ.