Datum

Fler avgångar i tågtrafiken mellan Västerås och Fagersta

I december blir det fler tågavgångar mellan Västerås och Fagersta. I samband med det får resor med Tåg i Bergslagen i Västmanland nya priser, anpassade efter VL:s busspriser. Förändringarna är en del i Region Västmanlands satsning på tågtrafiken i länet.Kollektivtrafikförvaltningen inom Region Västmanland planerar och utvecklar kollektivtrafiksystemet i Västmanland, där både buss och tåg ingår. Busstrafiken i Västmanland körs under varumärket VL, och tågtrafiken utförs av tågbolagen Mälardalstrafik, SJ och Tåg i Bergslagen. Tillsammans med andra regioner i närområdet äger Region Västmanland Tåg i Bergslagen och Mälardalstrafik.

Fler avgångar mellan Västerås och Fagersta

Den 10 december 2023 byter Tåg i Bergslagen, som kör på sträckan Västerås – Fagersta, till en ny tidtabell. I samband med det får sträckan fler avgångar på vardagar, på både morgonen och eftermiddagen. De nya avgångarna kommer trafikera huvudorterna Västerås C, Hallstahammar, Surahammar och Fagersta C.

  • Från Fagersta N till Västerås C blir det två extra avgångar på morgonen och en på eftermiddagen.
  • Från Västerås C till Fagersta N blir det en extra avgång på morgonen och två på eftermiddagen.

Mer om tider och stopp för de nya avgångarna hittar du i Tåg i Bergslagens tidtabell som börjar gälla den 10 december 2023.

Samma priser på tåg och buss i Västmanland

När den nya tidtabellen börjar gälla får biljetterna för att resa med Tåg i Bergslagen nya priser, anpassade efter VL:s busspriser.

Den nya tidtabellen börjar gälla den 10 december och du kan förköpa biljetter till det nya priset från och med den 16 november.

Mer information finns på Tåg i Bergslagens webbplats.