Datum

Möklinta modulskola – ny hållplats på linjerna 63 och 64

Linjerna 63 och 64 får en ny hållplats vid Möklinta skola, i Sala kommun. Linjerna får också en annan körväg vid skolan.Från och med måndag den 6 mars 2023 stannar linjerna 63 och 64 vid den nya hållplatsen Möklinta modulskola, under vissa turer på vardagar. De turer som bussarna stannar vid den nya hållplatsen är anpassade efter skolans schema för att elever ska kunna ta sig till och från skolan med linjerna.

Förändringar på linje 63 från och med den 6 mars 2023

  • Bussen stannar vid hållplats Möklinta modulskola vissa turer under dagen. Bussen stannar vid den nya hållplatsen två gånger på morgonen och två gånger på eftermiddagen, varje vardag.
  • När bussen kör i riktning mot Kungsängsgymnasiet stannar den fortsättningsvis vid hållplats Åsgårdsvägen.
  • När bussen kör i riktning mot Bännbäck och stannar vid den nya hållplatsen Möklinta modulskola, stannar den inte vid hållplats Åsgårdsvägen. De turer bussen kör i riktning mot Bännbäck och inte stannar vid hållplats Möklinta modulskola, stannar den vid hållplats Åsgårdsvägen.

Förändringar på linje 64 från och med den 6 mars 2023

  • Bussen stannar vid hållplats Möklinta modulskola vissa turer under dagen. Bussen stannar vid den nya hållplatsen en gång på morgonen och två gånger på eftermiddagen, varje vardag.
  • Hållplats Åsgårdsvägen tas bort från linje 64 och bussen stannar inte längre vid den hållplatsen.

Uppdaterad tidtabell att ladda ner

Från och med måndag den 6 mars 2023 kan du ladda ner uppdaterade tidtabeller för linje 63 och 64 på sidan Ladda ner tidtabell.