Datum

Nu kan du ansöka om skolkort för läsåret 2023/2024!

Nu kan du som har minst 6 km mellan din folkbokföringsadress och skolan ansöka om skolkort. För att du ska hinna få ditt skolkort i tid behöver du skicka in din ansökan senast den 31 juli – men gör det gärna redan nu!Vem har rätt till skolkort?

För att kunna få skolkort måste du uppfylla dessa villkor:

  • Färdvägen mellan din folkbokföringsadress och skolan ska vara minst 6 km. När vi mäter färdvägen mäts de närmaste bil-, cykel- och gångvägar som är naturliga och rimliga att använda.
  • Du måste vara folkbokförd i Västmanland.
  • Du ska vara under 20 år (du har inte rätt att ansöka det år du fyller 20 år).
  • Du ska gå en gymnasial utbildning eller likvärdig.
  • Du deltar i heltidsundervisning och läsåret eller kursen är minst 8 veckor.

Du kan läsa mer om vad som gäller på sidan Skolkort. Om du har frågor kan du höra av dig till vår kundservice:

Skicka in din ansökan via den här länken:
Ansökan om skolkort

Skolkort_liten.jpg

När får jag mitt skolkort?

Om din ansökan blir godkänd får du ditt skolkort i skolan den första skoldagen.

Om du har ett skolkort sedan tidigare kan du behålla det – men kom ihåg att du behöver ansöka inför varje nytt läsår. Om din ansökan blir godkänd aktiveras ditt befintliga skolkort när skolan börjar.

Om du har tappat bort ditt skolkort ska du höra av dig till oss.