Datum

Nya körvägar för linje 22 och 32 från den 10 december 2023

Söndag den 10 december börjar linje 22 att köra till och från Örtagården, och linje 32 slutar köra till centrala Västerås.Det innebär att hållplats Örtagården blir bytespunkt för de två bussarna, flera hållplatser tas bort på båda linjerna och linje 22 får tre nya hållplatser.

Linje 22

I samband med att vintertidtabellen börjar gälla, den 10 december, börjar linje 22 köra till och från Örtagården, via Gotövägen. Det innebär att hållplatserna Lötgatan och Barkarö tas bort, och att linjen får tre nya hållplatser.

Namn på de nya hållplatserna är:

 • Barkarö bygata
 • Gotövägen
 • Örtagården

 

Karta över den nya körvägen mot Örtagården för linje 22

Kartan visar den nya körvägen för linje 22.

 

Du som reser till eller från hållplatserna Lötgatan och Barkarö hänvisas från och med den 10 december till de nya hållplatserna Barkarö bygata eller Gotövägen.

Linje 32

I samband med att linje 22 börjar köra till och från Örtagården kommer även linje 32 att påverkas. Linje 32 kommer att fortsätta köra mellan Gruffet, Borgåsund, Rytterne och Örtagården, men inte till centrala Västerås.

Det innebär att följande hållplatser på linje 32 tas bort från och med den 10 december:

 • Ekliden. Du som rest till eller från hållplats Ekliden hänvisas till hållplats Örtagården.
 • Gränsta S. Du som rest till eller från hållplats Gränsta S hänvisas till hållplats Örtagården.
 • Gränsta N. Du som rest till eller från hållplats Gränsta N hänvisas till hållplats Örtagården.
 • Bygatan. Du som vill resa till eller från hållplats Bygatan hänvisas till linje 1.
 • Hammarby C. Du som vill resa till eller från hållplats Hammarby C hänvisas till linje 1.
 • Liegatan. Du som vill resa till eller från hållplats Liegatan hänvisas till linje 1.
 • Sjöhagen. Du som vill resa till eller från hållplats Sjöhagen hänvisas till linje 1.
 • Tomtebovägen. Du som vill resa till eller från hållplatsen hänvisas till linje 1 eller 14.
 • Oxbacken. Du som vill resa till eller från hållplats Oxbacken hänvisas till linje 1, 3, 4, eller 14.
 • Västgötegatan. Du som rest med linje 32 till hållplats Västgötegatan hänvisas till hållplats Källgatan och linjerna 1, 3, 4 eller 14.
 • Västerås Central. Du som rest med linje 32 till eller från Västerås central hänvisas till övriga linjer inom Västerås stadstrafik, linjerna 1–7, 14–15, 21–25.

Även de anropsstyrda turerna mellan hållplatserna Västerås Central och Örtagården tas bort.

Bytespunkt mellan bussarna i Örtagården

När de nya körvägarna för linjerna 22 och 32 börjar gälla kommer hållplats Örtagården att fungera som bytespunkt för de två linjerna, för resenärer som vill resa till centrala Västerås. Det innebär att:

 • du som vill resa med linje 32 från Gruffet, Borgåsund och Rytterne till centrala Västerås behöver byta till linje 22 vid hållplats Örtagården.
 • du som vill resa från centrala Västerås till Rytterne, Borgåsund och Gruffet tar linje 22 i riktning mot Örtagården och byter till linje 32 vid hållplats Örtagården.

Nya linjekartor

I samband med att linjerna får nya körvägar får de också nya linjekartor. De nya kartorna kommer att finnas att ladda ner från sidan Linjekartor från början på november.

De fysiska kartorna på hållplatser i Västerås kommer att bytas ut till den 10 december 2023.