Datum

Skolskjuts ersätter linje 87

Söndagen den 11 december läggs linje 87 ner, och ersätts med skolskjuts.Linje 87, som kör sträckan Norberg – Flängan – Karsbo, är anpassad efter skolorna i Norberg för att skolornas elever ska kunna ta sig till och från skolan.

Norbergs kommun har beslutat att linjen ska läggas ner när vintertidtabellen börjar gälla och ersättas med skolskjuts för de elever som är i behov av det.

Du hittar information om skolskjuts på Norbergs kommuns webbplats.