Datum

Snart kan du resa med alla flextrafikens linjer till sjukhuset i Västerås

Till sommaren kan du resa till sjukhuset i Västerås med alla flextrafikens linjer, och till Erikslund shoppingcenter, Ica Maxi och Willys på Erikslund med linjerna 91 och 92. Dessutom kommer flexhållplats 8701 Fiskartorget inte längre vara en bytespunkt.Det är några av de förändringar som börjar gälla i flextrafiken från och med måndag den 17 juni 2024.

Till sommaren utökas områdena för linjerna 91 och 92. Linje 91 får 18 nya hållplatser och linje 92 får 14 nya hållplatser. Det innebär att antalet flexhållplatser där alla tre linjerna stannar blir fler.

Alla linjer kör till sjukhuset

Från och med den 17 juni kan du resa till sjukhusområdet med alla flextrafikens linjer – 91, 92 och 93. Det innebär att du kan resa till sjukhuset från alla områden utan att behöva byta mellan linjer. 

Bytespunkten försvinner

Flexhållplats 8701 Fiskartorget kommer inte längre att vara en bytespunkt. Istället kan du byta mellan linjerna 91, 92 och 93 vid flera flexhållplatser i centrala Västerås och vid sjukhusområdet. Eftersom flextrafiken har samma biljetter och priser som stadsbussarna i Västerås kan du även byta till resor med stadsbussarna. 

Du kan fortsätta resa till och från flexhållplats 8701 Fiskartorget med alla flexlinjer och byta mellan linjerna där, precis som vanligt. Men byte mellan linjerna behöver inte längre bara ske vid den flexhållplatsen.

Nya flexhållplatser vid Ica Maxi och Willys på Erikslund

I samband med förändringarna kommer du att kunna resa till Erikslund shoppingcenter, Ica Maxi och Willys på Erikslund med både linje 91 och 92.

Alla förändringar börjar gälla den 17 juni. Du kan se alla nya hållplatser och områden för flextrafiken i Västerås på de nya linjekartorna som finns på sidan Linjekartor. Tänk på att det ligger dubbla kartor fram till den 17 juni – så håll koll på vilket datum kartorna gäller för.

Resa med flextrafiken

För att resa med flextrafiken behöver du boka din resa minst en timme innan du vill resa och ha en giltig VL-biljett. Mer information om hur du reser med flextrafiken hittar du på sidan Flextrafik.