Datum

Sommargågata påverkar busstrafiken i centrala Västerås

Från och med måndag den 17 juni till och med söndag den 18 augusti blir delar av Vasagatan i centrala Västerås en gågata. Det innebär att linjerna 2, 5, 6 och 21 kör runt Cityringen under sommaren, och att flexhållplats 1505 stängs av.Linjerna 2, 5, 6 och 21

I samband med att delar av centrala Västerås blir en gågata under sommaren kommer linjerna 2, 5, 6 och 21 inte att stanna vid hållplatserna Stora Gatan, Smedjegatan och Rudbecksgatan.  Linjerna leds om via Södra Ringvägen, Västra Ringvägen och Norra Ringvägen (Cityringen), till och från hållplats Västerås Central. Omledningen gäller samtidigt som sommartidtabellen, från och med den 17 juni till och med den 18 augusti.

Under perioden kommer linjerna istället att stanna vid följande hållplatser längs Cityringen:

  • Västgötegatan
  • Biskopsgatan
  • Blåsbogatan

Du som vill resa till centrala Västerås med linjerna 2, 5, 6 och 21 hänvisas till hållplats Västerås Central eller till någon av hållplatserna längs Cityringen, enligt kartan nedan.

omeldningskarta linje 2_5_6_21_TM.jpg

Linjerna 1, 3, 4 och 14

Linjerna 1, 3, 4 och 14 påverkas inte av gågatan, utan stannar vid hållplats Stora Gatan precis som vanligt. Kartan visar hur bussarna kör på Stora Gatan från och med den 17 juni till och med den 18 augusti.

Trafik på Stora gatan.jpg

Byte mellan linjer

Du som vill byta mellan olika linjer gör det enklast på Centralen i Västerås där alla linjer stannar.

Samtrafik

För att enkelt kunna byta mellan olika busslinjer i stadstrafiken i Västerås har linjerna 1–6 samtrafik under vissa tider. Det innebär att bussarna väntar in varandra på Centralen på morgonen och i Västerås centrum på kvällen.

I samband med att gågatan införs kommer all samtrafik att ske på Centralen i Västerås, både morgon och kväll.

Flextrafiken i Västerås

Flextrafiken i centrala Västerås påverkas också av gågatan. Du som vill resa med flextrafiken till flexhållplats 1505 Dressmann, Vasagatan 17 kommer inte att kunna göra det från och med den 17 juni till och med den 18 augusti.

Du kan istället resa till och från någon av följande flexhållplatser i centrala Västerås:

  • 1201 Hemköp, Stora gatan 58
  • 1205 Mimergatan 1A
  • 1206 Apoteket Hjorten, Stora gatan 36
  • 1301 Skrapan/Gallerian, Kopparbergsvägen 17
  • 1305 Snickargatan 3
  • 1602 Engelbrektsplan
  • 8701 Fiskartorget

Sommargågata

Det är Västerås stad som har beslutat att göra om delar av Vasagatan till en gågata under sommaren. Det är en del av en satsning på i city. Du kan läsa mer om sommargågatan på Västerås stads webb.