Trafikinformation

Här hittar du det som är aktuellt i vår busstrafik. Aktuell trafikinformation för tågtrafiken i Västmanland hittar du på tågbolagens webbplatser, via länklistan på den här sidan.

Filtrera listanSå här är läget i trafiken

  • Förseningar kan uppstå kl 22:20 - kl 23:14

  • Hållplats Haga Parkgata på linje 4 flyttas 2023-06-07 kl 4:00 - 2024-06-17 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats i närheten.

  • Hållplats Skyttegatan, Furugatan och Åkarhagsgatan på linje 14 är avstängd 2023-12-04 kl 4:00 - 2024-06-17 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Rekylgatan. Eller hållplatserna för linje 4 på Haga Parkgata och Åkarhagsgatan.

  • Hållplats Åsgårdsvägen på linje 63 är avstängd 2023-08-24 kl 13:00 - 2024-06-17 kl 3:59 på grund av framkomlighetsproblem. Resenärer hänvisas till hållplats Möklinta Modulskola och Sportvägen.

  • Hållplatserna Stenmansgatan och Rinmansparken på linje 550B är avstängda 2024-02-29 kl 12:13 - 2025-02-15 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till tillfällig hållplats på Stenmansgatan och Eskilstuna Resecentrum.

  • Hållplats Korsängen på linje 4 är avstängd i båda riktningarna 2023-11-20 kl 3:59 - 2024-06-17 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats enligt karta.

  • Linje 24 får en annan körväg p. g. a. ett större vägarbete på Malmabergsgatan-Tråddragargatan från 13 juni 2022 till 17 juni 2024 . Bussen leds om via Björnövägen - Stockholmsvägen - Tortunavägen. Det innebär att bussen inte stannar vid flera av de ordinarie hållplatserna, utan får tillfälliga hållplatser längs med den nya körvägen. Läs mer på vl.se

  • Hållplats Valskog centrum på linje 49 och 551 är avstängd 2024-05-27 kl 4:00 - 2024-06-11 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Björskogsskolan för linje 49 och Vavle för linje 551.