Trafikinformation

Här hittar du det som är aktuellt i vår trafik.

Filtrera listanSå här är läget i trafiken

  • Förseningar på upp till 10 minuter kan uppstå på linje 551 i båda riktningar på grund av asfalteringsarbete. Gäller 2023-06-26 kl 4:00 - 2023-12-15 kl 16:00.

  • Hållplats Järnvägsgatan på linje 85 och 86 flyttas 2023-08-14 kl 6:00 - 2023-10-02 kl 17:00 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en Norbergs Bstn och Stutbo vsk.

  • Hållplats Korsängen på linje 4 är avstängd i båda riktningarna 2022-11-23 kl 3:59 - 2023-10-31 kl 16:00 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Haga Parkgata och Ängsgärdsgatan.

  • Hållplats Haga Parkgata på linje 4 flyttas 2023-06-07 kl 4:00 - 2023-10-31 kl 16:00 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats i närheten.

  • Linje 24 får en annan körväg p. g. a. ett större vägarbete på Malmabergsgatan-Tråddragargatan från 13 juni 2022 till juni 2024 . Bussen leds om via Björnövägen - Stockholmsvägen - Tortunavägen. Det innebär att bussen inte stannar vid flera av de ordinarie hållplatserna, utan får tillfälliga hållplatser längs med den nya körvägen. Läs mer på vl.se

  • Hållplats Bellmansgatan på linje 5 mot Hälla flyttas 2023-09-05 kl 7:00 - 2023-10-02 kl 16:00 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats i närheten.

  • Hållplats Bellmansgatan på linje 5 mot Tunbytorp flyttas på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats i närheten.

  • Hållplatsläge D på Västerås Bussterminal stängs av tillfälligt 2023-09-26 kl 3:59 - 2023-10-03 kl 3:59. Resenärer hänvisas till hållplatsläge C.

  • Hållplats Åsgårdsvägen på linje 63 är avstängd 2023-08-24 kl 13:00 - 2023-10-05 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Möklinta Modulskola och Sportvägen.

  • Inställd avgång kl 15:40 på linje 21 från Skultuna på grund av tekniskt fel. Resenärer hänvisas till nästa avgång.