Nya linjer i Västerås

Den 12 december kommer flera nya linjer i VL:s trafikutbud i Västerås, bland annat linje 14 och 15 som ersätter linje 11, 12 och 13. Alla detaljer är inte klara än.

Vi uppdaterar den här sidan kontinuerligt. Sidan uppdaterades senast 2021-11-08.

Den 12 december kör vi i gång tre nya linjer i Västerås, och på den här sidan kan du läsa mer om dem. Linje 14 och 15 ersätter linje 11, 12 och 13, som har varit inställda en längre tid och inte kommer komma tillbaka.

Just nu håller vi på och förbereder för de nya linjerna. Vi har börjat sätta upp de nya linjesymbolerna på hållplatserna, men linjerna trafikeras alltså först från och med den 12 december 2021.

Linje 14

Linje 14 går en gång i timmen kl 9–14 på vardagar och kl 10–14 på helger. Resenärer till Hovdestalunds kyrkogård som tidigare åkte linje 13 hänvisas till den nya Flextrafiken, som kommer i mars 2022.

Linjesträckning

Från norra Eriksborg, via Erikslunds köpcentrum och Skälby via centrum till Haga. Linjen trafikerar sjukhusets huvudentré.​​

Karta linje 14 (pdf, 781 kb, öppnas i nytt fönster)

Linje 15

Linje 15 är en direktbuss mellan Öster Mälarstrand och Västerås Centralstation. Bussen går en gång i halvtimmen på vardagar kl 9–20 och helger kl 10­–20.

Linjesträckning

Mellan Öster Mälarstrand och Västerås Central​​station.

Karta linje 15 (pdf, 778 kb, öppnas i nytt fönster)

Linje 25

Linje 25 trafikerar Gäddeholm. På vardagar går bussen en gång i halvtimmen på morgonen och eftermiddagen och en gång i timmen övriga tider. Under helger går bussen en gång i timmen.

Linjesträckning

Mellan Gäddeholm och Västerås Centralstation.

Karta linje 25 (pdf, 249 kb, öppnas i nytt fönster)

Stadstrafik och förortstrafik i Västerås

Linje 11, 12 och 13 har varit inställda en längre tid och kommer inte tillbaka igen. Linjerna var ett komplement till den vanliga stadstrafiken och hade inte en lika rak linjesträckning som stomlinjerna 1-7.

Vi utvecklar nu linjenätet genom att slå samman linje 11-12 till en ny linje som tar hänsyn till destinationer och hållplatser som många av resenärerna på linje 11-12 använde.

Vi tar också särskild hänsyn till målpunkter som Bäckby–Erikslund, Öster Mälarstrand och sjukhuset. Genom att slå samman två linjer till en kan vi frigöra bussar till stomlinjenätet. Den nya linjen kommer heta linje 14.

I och med att linje 11 försvinner kommer det istället att gå en direktbuss mellan Öster Mälarstrand och Centralstationen, linje 15.

Gäddeholm har inte tidigare haft någon linjelagd busstrafik, men från och med december kommer linje 25 att gå dit.

Bakgrund till de nya linjerna

Kollektivtrafikförvaltningen har fått i uppdrag av Västerås stad att göra en översyn av linjerna 11, 12, 13 och Flexlinjen, samt effektivisera trafiken och minska kostnaderna. Kollektivtrafikförvaltningen har under 2020 gjort en utredning om en ny trafiklösning som har presenterats för tekniska nämnden på Västerås stad. Den 19 januari 2021 tog tekniska nämnden beslut om att denna nya trafiklösning ska börja gälla i december i år. Det handlar om en ny linje istället för linje 11-13 och nya linjer till Gäddeholm och Öster Mälarstrand. Med de nya linjerna och med Flextrafiken som ett komplement till linjetrafiken erbjuds Västerås invånare ett brett utbud av kollektivtrafik för de flestas behov. Det nya konceptet för Flextrafiken beräknas komma i mars 2022.